Opracowane przez:
Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
w Poznaniu


KALKULACJE ROLNICZE


lipiec 2021

UPRAWY ROŚLINNE

TRZODA, ŻYWIEC WOŁOWY I MLEKO

Pszenica ozima
Żyto
Kukurydza na ziarno
Pszenżyto
Pszenica jara
Jęczmień jary
Rzepak
Buraki cukrowe
Ziemniaki jadalne
Trzoda chlewna
Produkcja żywca wołowego rasy CB
Mleko
O kalkulacjach rolniczych - opis