Żyto ozime – dt/ha plon: 45 dt/ha
kwiecień 2018
Materiał siewny Stopień kwalifikacji j.m. Ilość Cena (zł/j.m.) Wartość (zł/ha)
Żyto ozime Materiał bazowy "B" kg 120,00 1,61 193,20
Nawozy mineralne Rodzaj nawozu Termin zabiegu (dekada/m-c) Dawka (kg/ha) Cena składnika (zł/kg) Wartość (zł/ha)
Polifoska 6:20:30 N 2/09 15 2,97 44,53
P 2/09 50 3,83 191,47
K 2/09 75 2,04 153,22
Saletra amonowa N 2/03 50 3,44 172,09
N 3/04 40 3,44 137,67
Razem 698,98
Środki ochrony roślin Rodzaj środka (herbicydy, fungicydy, insektycydy, regulatory wzrostu) Termin zabiegu (dekada/m-c) Dawka (l,kg/ha) Cena środka (zł/l,kg) Wartość (zł/ha)
Tolurex 500 S.C. Herbicyd 2/09 1,5 29,66 44,49
Moddus 250EC Regulator wzrostu 2/04 0,3 259,99 78,00
Duett Ultra 497 S.C. Fungicyd 1/06 1 170,54 170,54
Razem 293,03
Zmienne koszty maszynowe - praca maszyn własnych Rodzaj działania agrotechnicznego Termin zabiegu (dekada/m-c)  Czas trwania zabiegu (godz/ha) Koszt zabiegu (zł/godz) Wartość (zł/ha)
Ciągnik 80KM+pług 5-skibowy+brona 3-pol. Podorywka z bronowaniem 2/08 1,50 59,60 89,40
Ciągnik 80KM+brona 5-polowa Bronowanie chwastów 3/08 0,50 54,36 27,18
Ciągnik 60KM+rozsiewacz nawozów 300kg Wysiew NPK 2/09 0,50 49,05 24,52
Ciągnik 80KM+pług 4-skibowy Orka siewna 2/09 2,00 56,70 113,40
Ciągnik 80KM+agregat uprawowy 2,8m Uprawa przedsiewna 3/09 0,70 61,65 43,15
Ciągnik 60KM+siewnik zbożowy 3m Siew 3/09 1,20 66,89 80,27
Ciągnik 60KM+opryskiwacz polowy 12m Oprysk na chwasty 2/09 0,40 51,65 20,66
Ciągnik 60KM+rozsiewacz nawozów 300kg Wysiew N - 1 dawka 2/03 0,30 49,05 14,71
Ciągnik 60KM+opryskiwacz polowy 12m Oprysk - skracanie źdźbła 2/04 0,40 51,65 20,66
Ciągnik 60KM+rozsiewacz nawozów 300kg Wysiew N - 2 dawka 3/04 0,30 49,05 14,71
Ciągnik 60KM+opryskiwacz polowy 12m Oprysk fungicydem 1/06 0,40 51,65 20,66
Ciągnik 60KM+przyczepa 7t Transport ziarna do gospodarstwa 1/08 0,50 57,16 28,58
Ciągnik 60KM+prasa zwijająca Prasowanie słomy 2/08 1,20 94,85 113,82
Ciągnik 60KM+ładowacz czołowy Załadunek słomy 2/08 2,00 50,05 100,11
Ciągnik 60KM+przyczepa 7t Zwożenie słomy 2/08 2,00 57,16 114,32
Razem 13,90   826,17
Usługi z zewnątrz  Rodzaj usługi Termin zabiegu (dekada/m-c)  Czas trwania zabiegu (godz/ha) Koszt zabiegu (zł/godz) Wartość (zł/ha)
Kombajn Bizon Rekord Z 058/5 Zbiór 1/08 1,20 326,00 391,20
Razem 1,20   391,20
Inne koszty zmienne (w tym praca najemna) Rodzaj kosztu j.m. Ilość Cena (zł/j.m.) Wartość (zł/ha)
Prasa do słomy Sznurek szt 2 35 70,00
Razem 70,00
   
Przychód Rodzaj przychodu j.m. Ilość Cena (zł/j.m.) Wartość (zł/ha)
Produkt główny Ziarno żyta dt 45 55,69 2506,05
Dopłaty, subwencje Razem JPO+zaziel. +dodatkowa ha 1 928,23 928,23
WARTOŚĆ PRODUKCJI RAZEM (zł/ha) 3434,28
KOSZTY BEZPOŚREDNIE RAZEM (zł/ha) 2472,58
NADWYŻKA BEZPOŚREDNIA (zł/ha) 961,70
   
KOSZTY BEZPOŚREDNIE RAZEM (zł/dt) 54,95
NADWYŻKA BEZPOŚREDNIA (zł/dt) 21,37