Żyto ozime – dt/ha plon: 45 dt/ha
marzec 2018
Materiał siewny Stopień kwalifikacji j.m. Ilość Cena (zł/j.m.) Wartość (zł/ha)
Żyto ozime Materiał bazowy "B" kg 120,00 1,61 193,20
Nawozy mineralne Rodzaj nawozu Termin zabiegu (dekada/m-c) Dawka (kg/ha) Cena składnika (zł/kg) Wartość (zł/ha)
Polifoska 6:20:30 N 2/09 15 3,32 49,83
P 2/09 50 3,37 168,39
K 2/09 75 2,28 170,96
Saletra amonowa N 2/03 50 3,45 172,60
N 3/04 40 3,45 138,08
Razem 699,86
Środki ochrony roślin Rodzaj środka (herbicydy, fungicydy, insektycydy, regulatory wzrostu) Termin zabiegu (dekada/m-c) Dawka (l,kg/ha) Cena środka (zł/l,kg) Wartość (zł/ha)
Tolurex 500 S.C. Herbicyd 2/09 1,5 29,66 44,49
Moddus 250EC Regulator wzrostu 2/04 0,3 259,99 78,00
Duett Ultra 497 S.C. Fungicyd 1/06 1 170,54 170,54
Razem 293,03
Zmienne koszty maszynowe - praca maszyn własnych Rodzaj działania agrotechnicznego Termin zabiegu (dekada/m-c)  Czas trwania zabiegu (godz/ha) Koszt zabiegu (zł/godz) Wartość (zł/ha)
Ciągnik 80KM+pług 5-skibowy+brona 3-pol. Podorywka z bronowaniem 2/08 1,50 59,85 89,78
Ciągnik 80KM+brona 5-polowa Bronowanie chwastów 3/08 0,50 54,62 27,31
Ciągnik 60KM+rozsiewacz nawozów 300kg Wysiew NPK 2/09 0,50 49,27 24,63
Ciągnik 80KM+pług 4-skibowy Orka siewna 2/09 2,00 56,95 113,91
Ciągnik 80KM+agregat uprawowy 2,8m Uprawa przedsiewna 3/09 0,70 61,90 43,33
Ciągnik 60KM+siewnik zbożowy 3m Siew 3/09 1,20 67,11 80,53
Ciągnik 60KM+opryskiwacz polowy 12m Oprysk na chwasty 2/09 0,40 51,87 20,75
Ciągnik 60KM+rozsiewacz nawozów 300kg Wysiew N - 1 dawka 2/03 0,30 49,27 14,78
Ciągnik 60KM+opryskiwacz polowy 12m Oprysk - skracanie źdźbła 2/04 0,40 51,87 20,75
Ciągnik 60KM+rozsiewacz nawozów 300kg Wysiew N - 2 dawka 3/04 0,30 49,27 14,78
Ciągnik 60KM+opryskiwacz polowy 12m Oprysk fungicydem 1/06 0,40 51,87 20,75
Ciągnik 60KM+przyczepa 7t Transport ziarna do gospodarstwa 1/08 0,50 57,38 28,69
Ciągnik 60KM+prasa zwijająca Prasowanie słomy 2/08 1,20 95,07 114,08
Ciągnik 60KM+ładowacz czołowy Załadunek słomy 2/08 2,00 50,27 100,54
Ciągnik 60KM+przyczepa 7t Zwożenie słomy 2/08 2,00 57,38 114,76
Razem 13,90   829,37
Usługi z zewnątrz  Rodzaj usługi Termin zabiegu (dekada/m-c)  Czas trwania zabiegu (godz/ha) Koszt zabiegu (zł/godz) Wartość (zł/ha)
Kombajn Bizon Rekord Z 058/5 Zbiór 1/08 1,20 320,90 385,08
Razem 1,20   385,08
Inne koszty zmienne (w tym praca najemna) Rodzaj kosztu j.m. Ilość Cena (zł/j.m.) Wartość (zł/ha)
Prasa do słomy Sznurek szt 2 35 70,00
Razem 70,00
   
Przychód Rodzaj przychodu j.m. Ilość Cena (zł/j.m.) Wartość (zł/ha)
Produkt główny Ziarno żyta dt 45 55,25 2486,25
Dopłaty, subwencje Razem JPO+zaziel. +dodatkowa ha 1 928,23 928,23
WARTOŚĆ PRODUKCJI RAZEM (zł/ha) 3414,48
KOSZTY BEZPOŚREDNIE RAZEM (zł/ha) 2470,54
NADWYŻKA BEZPOŚREDNIA (zł/ha) 943,94
   
KOSZTY BEZPOŚREDNIE RAZEM (zł/dt) 54,90
NADWYŻKA BEZPOŚREDNIA (zł/dt) 20,98