Żyto ozime – dt/ha plon: 45 dt/ha
listopad 2017
Materiał siewny Stopień kwalifikacji j.m. Ilość Cena (zł/j.m.) Wartość (zł/ha)
Żyto ozime Materiał bazowy "B" kg 120,00 1,61 193,20
Nawozy mineralne Rodzaj nawozu Termin zabiegu (dekada/m-c) Dawka (kg/ha) Cena składnika (zł/kg) Wartość (zł/ha)
Polifoska 6:20:30 N 2/09 15 3,00 45,01
P 2/09 50 3,95 197,63
K 2/09 75 2,30 172,35
Saletra amonowa N 2/03 50 3,26 163,24
N 3/04 40 3,26 130,59
Razem 708,82
Środki ochrony roślin Rodzaj środka (herbicydy, fungicydy, insektycydy, regulatory wzrostu) Termin zabiegu (dekada/m-c) Dawka (l,kg/ha) Cena środka (zł/l,kg) Wartość (zł/ha)
Tolurex 500 S.C. Herbicyd 2/09 1,5 29,66 44,49
Moddus 250EC Regulator wzrostu 2/04 0,3 259,99 78,00
Duett Ultra 497 S.C. Fungicyd 1/06 1 170,54 170,54
Razem 293,03
Zmienne koszty maszynowe - praca maszyn własnych Rodzaj działania agrotechnicznego Termin zabiegu (dekada/m-c)  Czas trwania zabiegu (godz/ha) Koszt zabiegu (zł/godz) Wartość (zł/ha)
Ciągnik 80KM+pług 5-skibowy+brona 3-pol. Podorywka z bronowaniem 2/08 1,50 56,96 85,44
Ciągnik 80KM+brona 5-polowa Bronowanie chwastów 3/08 0,50 51,72 25,86
Ciągnik 60KM+rozsiewacz nawozów 300kg Wysiew NPK 2/09 0,50 46,80 23,40
Ciągnik 80KM+pług 4-skibowy Orka siewna 2/09 2,00 54,06 108,12
Ciągnik 80KM+agregat uprawowy 2,8m Uprawa przedsiewna 3/09 0,70 59,01 41,31
Ciągnik 60KM+siewnik zbożowy 3m Siew 3/09 1,20 64,64 77,57
Ciągnik 60KM+opryskiwacz polowy 12m Oprysk na chwasty 2/09 0,40 49,41 19,76
Ciągnik 60KM+rozsiewacz nawozów 300kg Wysiew N - 1 dawka 2/03 0,30 46,80 14,04
Ciągnik 60KM+opryskiwacz polowy 12m Oprysk - skracanie źdźbła 2/04 0,40 49,41 19,76
Ciągnik 60KM+rozsiewacz nawozów 300kg Wysiew N - 2 dawka 3/04 0,30 46,80 14,04
Ciągnik 60KM+opryskiwacz polowy 12m Oprysk fungicydem 1/06 0,40 49,41 19,76
Ciągnik 60KM+przyczepa 7t Transport ziarna do gospodarstwa 1/08 0,50 54,91 27,46
Ciągnik 60KM+prasa zwijająca Prasowanie słomy 2/08 1,20 92,60 111,12
Ciągnik 60KM+ładowacz czołowy Załadunek słomy 2/08 2,00 47,81 95,61
Ciągnik 60KM+przyczepa 7t Zwożenie słomy 2/08 2,00 54,91 109,83
Razem 13,90   793,08
Usługi z zewnątrz Rodzaj usługi Termin zabiegu (dekada/m-c)  Czas trwania zabiegu (godz/ha) Koszt zabiegu (zł/godz) Wartość (zł/ha)
Kombajn Bizon Rekord Z 058/5 Zbiór 1/08 1,20 325,00 390,00
Razem 1,20   390,00
Inne koszty zmienne (w tym praca najemna) Rodzaj kosztu j.m. Ilość Cena (zł/j.m.) Wartość (zł/ha)
Prasa do słomy Sznurek szt. 2 35 70,00
Razem 70,00
   
Przychód Rodzaj przychodu j.m. Ilość Cena (zł/j.m.) Wartość (zł/ha)
Produkt główny Ziarno żyta dt 45 48,00 2160,00
Dopłaty, subwencje Razem JPO+zaziel. +dodatkowa ha 1 928,23 928,23
WARTOŚĆ PRODUKCJI RAZEM (zł/ha) 3088,23
KOSZTY BEZPOŚREDNIE RAZEM (zł/ha) 2448,13
NADWYŻKA BEZPOŚREDNIA (zł/ha) 640,10
   
KOSZTY BEZPOŚREDNIE RAZEM (zł/dt) 54,40
NADWYŻKA BEZPOŚREDNIA (zł/dt) 14,22