Żyto ozime – dt/ha plon: 45 dt/ha
czerwiec 2020
Materiał siewny Stopień kwalifikacji j.m. Ilość Cena (zł/j.m.) Wartość (zł/ha)
Żyto ozime Materiał bazowy "B" kg 120,00 1,69 202,80
Nawozy mineralne Rodzaj nawozu Termin zabiegu (dekada/m-c) Dawka (kg/ha) Cena składnika (zł/kg) Wartość (zł/ha)
Polifoska 6:20:30 N 2/09 15 2,96 44,47
P 2/09 50 4,03 201,47
K 2/09 75 2,30 172,86
Saletra amonowa N 2/03 50 3,38 169,22
N 3/04 40 3,38 135,38
Razem 723,40
Środki ochrony roślin Rodzaj środka (herbicydy, fungicydy, insektycydy, regulatory wzrostu) Termin zabiegu (dekada/m-c) Dawka (l,kg/ha) Cena środka (zł/l,kg) Wartość (zł/ha)
Legato Pro 425 SC Herbicyd 2/09 2,25 33,93 76,34
Cerone 480 SL Regulator wzrostu 2/04 1,00 75,52 75,52
Sokół 460 EC Fungicyd 1/06 0,60 166,05 99,63
Razem 251,49
Zmienne koszty maszynowe - praca maszyn własnych Rodzaj działania agrotechnicznego Termin zabiegu (dekada/m-c)  Czas trwania zabiegu (godz/ha) Koszt zabiegu (zł/godz) Wartość (zł/ha)
Ciągnik 80KM+pług 5-skibowy+brona 3-pol. Podorywka z bronowaniem 2/08 1,50 55,34 83,01
Ciągnik 80KM+brona 5-polowa Bronowanie chwastów 3/08 0,50 50,10 25,05
Ciągnik 60KM+rozsiewacz nawozów 300kg Wysiew NPK 2/09 0,50 45,42 22,71
Ciągnik 80KM+pług 4-skibowy Orka siewna 2/09 2,00 52,44 104,88
Ciągnik 80KM+agregat uprawowy 2,8m Uprawa przedsiewna 3/09 0,70 57,39 40,17
Ciągnik 60KM+siewnik zbożowy 3m Siew 3/09 1,20 63,26 75,92
Ciągnik 60KM+opryskiwacz polowy 12m Oprysk na chwasty 2/09 0,40 48,03 19,21
Ciągnik 60KM+rozsiewacz nawozów 300kg Wysiew N - 1 dawka 2/03 0,30 45,42 13,63
Ciągnik 60KM+opryskiwacz polowy 12m Oprysk - skracanie źdźbła 2/04 0,40 48,03 19,21
Ciągnik 60KM+rozsiewacz nawozów 300kg Wysiew N - 2 dawka 3/04 0,30 45,42 13,63
Ciągnik 60KM+opryskiwacz polowy 12m Oprysk fungicydem 1/06 0,40 48,03 19,21
Ciągnik 60KM+przyczepa 7t Transport ziarna do gospodarstwa 1/08 0,50 53,54 26,77
Ciągnik 60KM+prasa zwijająca Prasowanie słomy 2/08 1,20 91,23 109,47
Ciągnik 60KM+ładowacz czołowy Załadunek słomy 2/08 2,00 46,43 92,86
Ciągnik 60KM+przyczepa 7t Zwożenie słomy 2/08 2,00 53,54 107,08
Razem 13,90   772,81
Usługi z zewnątrz  Rodzaj usługi Termin zabiegu (dekada/m-c)  Czas trwania zabiegu (godz/ha) Koszt zabiegu (zł/godz) Wartość (zł/ha)
Kombajn Bizon Rekord Z 058/5 Zbiór 1/08 1,20 339,27 407,12
Razem 1,20   407,12
Inne koszty zmienne (w tym praca najemna) Rodzaj kosztu j.m. Ilość Cena (zł/j.m.) Wartość (zł/ha)
Prasa do słomy Sznurek szt 2 37,77 75,54
Razem 75,54
   
Przychód Rodzaj przychodu j.m. Ilość Cena (zł/j.m.) Wartość (zł/ha)
Produkt główny Ziarno żyta dt 45 56,49 2542,05
Dopłaty, subwencje Razem JPO+zaziel. +dodatkowa ha 1 973,16 973,16
WARTOŚĆ PRODUKCJI RAZEM (zł/ha) 3515,21
KOSZTY BEZPOŚREDNIE RAZEM (zł/ha) 2433,16
NADWYŻKA BEZPOŚREDNIA (zł/ha) 1082,05
   
KOSZTY BEZPOŚREDNIE RAZEM (zł/dt) 54,07
NADWYŻKA BEZPOŚREDNIA (zł/dt) 24,05