Żyto ozime – dt/ha plon: 45 dt/ha
czerwiec 2017
Materiał siewny Stopień kwalifikacji j.m. Ilość Cena (zł/j.m.) Wartość (zł/ha)
Żyto ozime Materiał bazowy "B" kg 120,00 1,35 162,00
Nawozy mineralne Rodzaj nawozu Termin zabiegu (dekada/m-c) Dawka (kg/ha) Cena składnika (zł/kg) Wartość (zł/ha)
Polifoska 6:20:30 N 2/09 15 3,33 49,88
P 2/09 50 3,61 180,53
K 2/09 75 2,33 174,59
Saletra amonowa N 2/03 50 3,50 175,00
N 3/04 40 3,50 140,00
Razem 720,00
Środki ochrony roślin Rodzaj środka (herbicydy, fungicydy, insektycydy, regulatory wzrostu) Termin zabiegu (dekada/m-c) Dawka (l,kg/ha) Cena środka (zł/l,kg) Wartość (zł/ha)
Tolurex 500 S.C. Herbicyd 2/09 1,5 29,66 44,49
Moddus 250EC Regulator wzrostu 2/04 0,3 254,51 76,35
Duett Ultra 497 S.C. Fungicyd 1/06 1 170,54 170,54
Razem 291,38
Zmienne koszty maszynowe - praca maszyn własnych Rodzaj działania agrotechnicznego Termin zabiegu (dekada/m-c)  Czas trwania zabiegu (godz/ha) Koszt zabiegu (zł/godz) Wartość (zł/ha)
Ciągnik 80KM+pług 5-skibowy+brona 3-pol. Podorywka z bronowaniem 2/08 1,50 56,79 85,18
Ciągnik 80KM+brona 5-polowa Bronowanie chwastów 3/08 0,50 51,55 25,78
Ciągnik 60KM+rozsiewacz nawozów 300kg Wysiew NPK 2/09 0,50 46,66 23,33
Ciągnik 80KM+pług 4-skibowy Orka siewna 2/09 2,00 53,89 107,78
Ciągnik 80KM+agregat uprawowy 2,8m Uprawa przedsiewna 3/09 0,70 58,84 41,19
Ciągnik 60KM+siewnik zbożowy 3m Siew 3/09 1,20 64,50 77,40
Ciągnik 60KM+opryskiwacz polowy 12m Oprysk na chwasty 2/09 0,40 49,26 19,70
Ciągnik 60KM+rozsiewacz nawozów 300kg Wysiew N - 1 dawka 2/03 0,30 46,66 14,00
Ciągnik 60KM+opryskiwacz polowy 12m Oprysk - skracanie źdźbła 2/04 0,40 49,26 19,70
Ciągnik 60KM+rozsiewacz nawozów 300kg Wysiew N - 2 dawka 3/04 0,30 46,66 14,00
Ciągnik 60KM+opryskiwacz polowy 12m Oprysk fungicydem 1/06 0,40 49,26 19,70
Ciągnik 60KM+przyczepa 7t Transport ziarna do gospodarstwa 1/08 0,50 54,77 27,38
Ciągnik 60KM+prasa zwijająca Prasowanie słomy 2/08 1,20 92,46 110,95
Ciągnik 60KM+ładowacz czołowy Załadunek słomy 2/08 2,00 47,66 95,32
Ciągnik 60KM+przyczepa 7t Zwożenie słomy 2/08 2,00 54,77 109,54
Razem 13,90   790,95
Usługi z zewnątrz Rodzaj usługi Termin zabiegu (dekada/m-c)  Czas trwania zabiegu (godz/ha) Koszt zabiegu (zł/godz) Wartość (zł/ha)
Kombajn Bizon Rekord Z 058/5 Zbiór 1/08 1,20 335,00 402,00
Razem 1,20   402,00
Inne koszty zmienne (w tym praca najemna) Rodzaj kosztu j.m. Ilość Cena (zł/j.m.) Wartość (zł/ha)
Prasa do słomy Sznurek szt 2 35 70,00
Razem 70,00
   
Przychód Rodzaj przychodu j.m. Ilość Cena (zł/j.m.) Wartość (zł/ha)
Produkt główny Ziarno żyta dt 45 59,00 2655,00
Dopłaty, subwencje Razem JPO+zaziel. +dodatkowa ha 1 928,23 928,23
WARTOŚĆ PRODUKCJI RAZEM (zł/ha) 3583,23
KOSZTY BEZPOŚREDNIE RAZEM (zł/ha) 2436,33
NADWYŻKA BEZPOŚREDNIA (zł/ha) 1146,90
   
KOSZTY BEZPOŚREDNIE RAZEM (zł/dt) 54,14
NADWYŻKA BEZPOŚREDNIA (zł/dt) 25,49