Ziemniaki jadalne – dt/ha plon: 300 dt/ha
marzec 2018
   
Materiał siewny Stopień kwalifikacji j.m. Ilość Cena (zł/j.m.) Wartość (zł/ha)
Ziemniaki jadalne - sadzeniaki CA dt 25,00 156,15 3903,75
Nawozy mineralne Rodzaj nawozu Termin zabiegu (dekada/m-c) Dawka (kg/ha) Cena składnika (zł/kg) Wartość (zł/ha)
Polifoska 6:20:30 N 1/04 15 3,32 49,83
P 1/04 50 3,37 168,39
K 1/04 75 2,28 170,96
Saletra amonowa N 1/04 50 3,45 172,60
N 2/04 40 3,45 138,08
Razem 699,86
Środki ochrony roślin Rodzaj środka (herbicydy, fungicydy, insektycydy, regulatory wzrostu) Termin zabiegu (dekada/m-c) Dawka (l,kg/ha) Cena środka (zł/l,kg) Wartość (zł/ha)
Plateen 41,5 WG Herbicyd 2/05 2 122,44 244,88
Acrobat MZ 69 WG Fungicyd 3/05 2 79,70 159,40
Decis 2,5 EC Insektycyd 2/06 0,3 127,88 38,36
Polyram 70 WG Fungicyd 1/06 1,8 35,35 63,63
Acrobat MZ 69 WG Fungicyd 3/06 2 79,70 159,40
Polyram 70 WG Fungicyd 1/07 1,8 35,35 63,63
Razem 729,30
Zmienne koszty maszynowe - praca maszyn własnych Rodzaj działania agrotechnicznego Termin zabiegu (dekada/m-c)  Czas trwania zabiegu (godz/ha) Koszt zabiegu (zł/godz) Wartość (zł/ha)
Ciągnik 60KM+rozsiewacz nawozów 300kg Wapnowanie 2/09 1,00 49,27 49,27
Ciągnik 80KM+pług 5-skibowy+brona zębowa 3-polowa Podorywka 2/09 1,50 59,85 89,78
Ciągnik 60KM+ładowacz Cyklop Załadunek obornika 1/10 3,00 55,00 165,00
Ciągnik 60KM+roztrząsacz obornika 3,5t Obornikowanie 1/10 5,00 65,61 328,07
Ciągnik 80KM+pług 4-skibowy Orka zimowa 1/10 2,00 56,95 113,91
Ciągnik 60KM+włóka 4-metrowa Włókowanie 3/03 2,00 47,39 94,78
Ciągnik 60KM+rozsiewacz nawozów 300kg Wysiew NPK  1/04 0,30 49,27 14,78
Ciągnik 80KM+kultywator zawieszany U444/3 Kultywatorowanie 1/04 1,00 55,30 55,30
Ciągnik 80KM+sadzarka 2-rzędowa Sadzenie 2/04 4,00 58,79 235,14
Ciągnik 60KM+brona zębowa 3-polowa Bronowanie redlin 2/04 1,50 47,39 71,08
Ciągnik 60KM+obsypnik 6-rzędowy Obsypywanie 1/05 1,00 51,94 51,94
Ciągnik 60KM+obsypnik 6-rzędowy Obsypywanie 2/05 1,00 51,94 51,94
Ciągnik 60KM+opryskiwacz polowy 12m Oprysk na chwasty 2/05 0,40 51,87 20,75
Ciągnik 60KM+rozsiewacz nawozów 300kg Wysiew N 2/05 0,30 49,27 14,78
Ciągnik 60KM+opryskiwacz polowy 12m Oprysk fungicydem 3/05 0,40 51,87 20,75
Ciągnik 60KM+opryskiwacz polowy 12m Oprysk fungicydem 1/06 0,40 51,87 20,75
Ciągnik 60KM+opryskiwacz polowy 12m Oprysk insektycydem 2/06 0,40 51,87 20,75
Ciągnik 60KM+opryskiwacz polowy 12m Oprysk fungicydem 3/06 0,40 51,87 20,75
Ciągnik 60KM+opryskiwacz polowy 12m Oprysk fungicydem 1/07 0,40 51,87 20,75
Ciągnik 60KM+przyczepa 7t Transport bulw do gospodarstwa 1/09 4,00 57,38 229,52
Sortownik 380V Sortowanie ziemniaków 2/09 10,00 15,88 158,82
Razem 1848,59
Usługi z zewnątrz  Rodzaj usługi Termin zabiegu (dekada/m-c)  Czas trwania zabiegu (godz/ha) Koszt zabiegu (zł/godz) Wartość (zł/ha)
Kombajn Anna Z644 Zbiór 1/09 5,00 151,99 759,95
Razem 759,95
Inne koszty zmienne (w tym praca najemna) Rodzaj kosztu j.m. Ilość Cena (zł/j.m.) Wartość (zł/ha)
Praca najemna Praca najemna godz. 30 11,80 354,00
          0,00
Razem 354,00
Przychód Rodzaj przychodu j.m. Ilość Cena (zł/j.m.) Wartość (zł/ha)
Produkt główny Ziemniaki jadalne dt 264 49 12946,56
Produkt uboczny Ziemniaki paszowe dt 36 15 540,00
Dopłaty, subwencje Razem JPO+zaziel. +dodatkowa ha 1 928,23 928,23
WARTOŚĆ PRODUKCJI RAZEM (zł/ha) 14414,79
KOSZTY BEZPOŚREDNIE RAZEM (zł/ha) 8295,46
NADWYŻKA BEZPOŚREDNIA (zł/ha) 6119,33
   
KOSZTY BEZPOŚREDNIE RAZEM (zł/dt) 27,65
NADWYŻKA BEZPOŚREDNIA (zł/dt) 20,40