Ziemniaki jadalne – dt/ha plon: 300 dt/ha
maj 2017
   
Materiał siewny Stopien kwalifikacji j.m. Ilość Cena (zł/j.m.) Wartość (zł/ha)
Ziemniaki jadalne - sadzeniaki CA dt 25,00 156,15 3903,75
Nawozy mineralne Rodzaj nawozu Termin zabiegu (dekada/m-c) Dawka (kg/ha) Cena składnika (zł/kg) Wartość (zł/ha)
  N 1/04 15 3,29 49,32
Polifoska 6:20:30 P 1/04 50 3,66 183,20
  K 1/04 75 2,33 174,98
Saletra amonowa N 1/04 50 3,50 175,00
N 2/04 40 3,50 140,00
Razem 722,50
Środki ochrony roślin Rodzaj środka (herbicydy, fungicydy, insektycydy) Termin zabiegu (dekada/m-c) Dawka (l,g,kg/ha) Cena środka (zł/l,kg) Wartość (zł/ha)
Plateen 41,5 WG Herbicyd 2/05 2 123,56 247,12
Acrobat MZ 69 WG Fungicyd 3/05 2 76,88 153,76
Decis 2,5 EC Insektycyd 2/06 0,3 121,16 36,35
Polyram 70 WG Fungicyd 1/06 1,8 33,79 60,82
Acrobat MZ 69 WG Fungicyd 3/06 2 76,88 153,76
Polyram 70 WG Fungicyd 1/07 1,8 33,79 60,82
Razem 712,63
Zmienne koszty maszynowe- praca maszyn własnych Rodzaj działania agrotechnicznego Termin zabiegu (dekada/m-c)  Cas trwania zabiegu (godz/ha) Koszt zabiegu (zł/godz) Wartość (zł/ha)
Ciągnik 60KM+rozsiewacz nawozów 300 kg Wapnowanie 2/09 1,00 47,60 47,60
Ciągnik 80KM+pług 5-skibowy+brona zębowa 3 polowa Podorywka 2/09 1,50 57,89 86,84
Ciągnik 60KM+ładowacz Cyklop Załadunek obornika 1/10 3,00 53,33 160,00
Ciągnik 60KM+roztrząsacz obornika 3,5t Obornikowanie 1/10 5,00 63,95 319,73
Ciągnik 80KM+pług 4-skibowy Orka zimowa 1/10 2,00 55,00 109,99
Ciągnik 60KM+włóka 4-metrowa Włókowanie 3/03 2,00 45,72 91,44
Ciągnik 60KM+rozsiewacz nawozów 300kg Wysiew NPK 1/04 0,30 47,60 14,28
Ciągnik 80KM+kultywator zawieszany U444/3 Kultywatorowanie 1/04 1,00 53,35 53,35
Ciągnik 80KM+sadzarka 2-rzędowa Sadzenie 2/04 4,00 56,83 227,31
Ciągnik 60KM+brona zębowa 3-polowa Bronowanie redlin 2/04 1,50 45,72 68,58
Ciągnik 60KM+obsypnik 6-rzędowy Obsypywanie 1/05 1,00 50,27 50,27
Ciągnik 60KM+obsypnik 6-rzędowy Obsypywanie 2/05 1,00 50,27 50,27
Ciągnik 60KM+opryskiwacz polowy 12m Oprysk na chwasty 2/05 0,40 50,20 20,08
Ciągnik 60KM+rozsiewacz nawozów 300kg Wysiew N 2/05 0,30 47,60 14,28
Ciągnik 60KM+opryskiwacz polowy 12m Oprysk fungicydem 3/05 0,40 50,20 20,08
Ciągnik 60KM+opryskiwacz polowy 12m Oprysk fungicydem 1/06 0,40 50,20 20,08
Ciągnik 60KM+opryskiwacz polowy 12m Oprysk insektycydem 2/06 0,40 50,20 20,08
Ciągnik 60KM+opryskiwacz polowy 12m Oprysk fungicydem 3/06 0,40 50,20 20,08
Ciągnik 60KM+opryskiwacz polowy 12m Oprysk fungicydem 1/07 0,40 50,20 20,08
Ciągnik 60KM+przyczepa 7t Transport bulw do gospodarstwa 1/09 4,00 55,71 222,85
Sortownik 380V Sortowanie ziemniaków 2/09 10,00 15,88 158,82
Razem 1796,09
Usługi z zewnątrz Rodzaj zabiegu Termin zabiegu (dekada/m-c)  Czas trwania zabiegu (godz/ha) Koszt zabiegu (zł/godz) Wartość (zł/ha)
Kombajn Anna Z644 Zbiór 1/09 5,00 164,00 820,00
Razem 820,00
Inne koszty zmienne (w tym praca najemna) Rodzaj kosztu j.m. Ilość Cena (zł/j.m.) Wartość (zł/ha)
Praca najemna Praca najemna godz. 30 10,50 315,00
Razem 315,00
Przychód Rodzaj przychodu j.m. Ilość Cena (zł/j.m.) Wartość (zł/ha)
Produkt główny Ziemniaki jadalne dt 264 63 16666,32
Produkt uboczny Ziemniaki paszowe dt 36 15 540,00
Dopłaty, subwencje Razem JPO+zaziel. +dodatkowa ha 1 928,23 928,23
WARTOŚĆ PRODUKCJI RAZEM (zł/ha) 18134,55
KOSZTY BEZPOŚREDNIE RAZEM (zł/ha) 8269,98
NADWYŻKA BEZPOŚREDNIA (zł/ha) 9864,57
   
KOSZTY BEZPOŚREDNIE RAZEM (zł/dt) 27,57
NADWYŻKA BEZPOŚREDNIA (zł/dt) 32,88