Ziemniaki jadalne – dt/ha plon: 300 dt/ha
sierpień 2017
   
Materiał siewny Stopien kwalifikacji j.m. Ilość Cena (zł/j.m.) Wartość (zł/ha)
Ziemniaki jadalne - sadzeniaki CA dt 25,00 156,15 3903,75
Nawozy mineralne Rodzaj nawozu Termin zabiegu (dekada/m-c) Dawka (kg/ha) Cena składnika (zł/kg) Wartość (zł/ha)
  N 1/04 15 3,20 48,02
Polifoska 6:20:30 P 1/04 50 3,53 176,64
  K 1/04 75 2,37 177,84
Saletra amonowa N 1/04 50 3,35 167,65
N 2/04 40 3,35 134,12
Razem 704,26
Środki ochrony roślin Rodzaj środka (herbicydy, fungicydy, insektycydy) Termin zabiegu (dekada/m-c) Dawka (l,g,kg/ha) Cena środka (zł/l,kg) Wartość (zł/ha)
Plateen 41,5 WG Herbicyd 2/05 2 123,56 247,12
Acrobat MZ 69 WG Fungicyd 3/05 2 76,88 153,76
Decis 2,5 EC Insektycyd 2/06 0,3 121,16 36,35
Polyram 70 WG Fungicyd 1/06 1,8 33,79 60,82
Acrobat MZ 69 WG Fungicyd 3/06 2 76,88 153,76
Polyram 70 WG Fungicyd 1/07 1,8 33,79 60,82
Razem 712,63
Zmienne koszty maszynowe - praca maszyn własnych Rodzaj działania agrotechnicznego Termin zabiegu (dekada/m-c)  Czas trwania zabiegu (godz/ha) Koszt zabiegu (zł/godz) Wartość (zł/ha)
Ciągnik 60KM+rozsiewacz nawozów 300 kg Wapnowanie 2/09 1,00 46,58 46,58
Ciągnik 80KM+pług 5-skib.+brona zębowa 3 polowa Podorywka 2/09 1,50 56,70 85,05
Ciągnik 60KM+ładowacz Cyklop Załadunek obornika 1/10 3,00 52,32 156,95
Ciągnik 60KM+roztrząsacz obornika 3,5t Obornikowanie 1/10 5,00 62,93 314,66
Ciągnik 80KM+pług 4-skibowy Orka zimowa 1/10 2,00 53,80 107,60
Ciągnik 60KM+włóka 4-metrowa Włókowanie 3/03 2,00 44,71 89,41
Ciągnik 60KM+rozsiewacz nawozów 300kg Wysiew NPK 1/04 0,30 46,58 13,98
Ciągnik 80KM+kultywator zawieszany U444/3 Kultywatorowanie 1/04 1,00 52,15 52,15
Ciągnik 80KM+sadzarka 2-rzędowa Sadzenie 2/04 4,00 55,63 222,53
Ciągnik 60KM+brona zębowa 3-polowa Bronowanie redlin 2/04 1,50 44,71 67,06
Ciągnik 60KM+obsypnik 6-rzędowy Obsypywanie 1/05 1,00 49,25 49,25
Ciągnik 60KM+obsypnik 6-rzędowy Obsypywanie 2/05 1,00 49,25 49,25
Ciągnik 60KM+opryskiwacz polowy 12m Oprysk na chwasty 2/05 0,40 49,19 19,68
Ciągnik 60KM+rozsiewacz nawozów 300kg Wysiew N 2/05 0,30 46,58 13,98
Ciągnik 60KM+opryskiwacz polowy 12m Oprysk fungicydem 3/05 0,40 49,19 19,68
Ciągnik 60KM+opryskiwacz polowy 12m Oprysk fungicydem 1/06 0,40 49,19 19,68
Ciągnik 60KM+opryskiwacz polowy 12m Oprysk insektycydem 2/06 0,40 49,19 19,68
Ciągnik 60KM+opryskiwacz polowy 12m Oprysk fungicydem 3/06 0,40 49,19 19,68
Ciągnik 60KM+opryskiwacz polowy 12m Oprysk fungicydem 1/07 0,40 49,19 19,68
Ciągnik 60KM+przyczepa 7t Transport bulw do gospodarstwa 1/09 4,00 54,70 218,79
Sortownik 380V Sortowanie ziemniaków 2/09 10,00 15,88 158,82
Razem 1764,14
Usługi z zewnątrz Rodzaj usługi Termin zabiegu (dekada/m-c)  Czas trwania zabiegu (godz/ha) Koszt zabiegu (zł/godz) Wartość (zł/ha)
Kombajn Anna Z644 Zbiór 1/09 5,00 160,00 800,00
Razem 800,00
Inne koszty zmienne (w tym praca najemna) Rodzaj kosztu j.m. Ilość Cena (zł/j.m.) Wartość (zł/ha)
Praca najemna Praca najemna godz. 30 11,16 334,80
Razem 334,80
Przychód Rodzaj przychodu j.m. Ilość Cena (zł/j.m.) Wartość (zł/ha)
Produkt główny Ziemniaki jadalne dt 264 54 14224,32
Produkt uboczny Ziemniaki paszowe dt 36 15 540,00
Dopłaty, subwencje Razem JPO+zaziel. +dodatkowa ha 1 928,23 928,23
WARTOŚĆ PRODUKCJI RAZEM (zł/ha) 15692,55
KOSZTY BEZPOŚREDNIE RAZEM (zł/ha) 8219,59
NADWYŻKA BEZPOŚREDNIA (zł/ha) 7472,96
   
KOSZTY BEZPOŚREDNIE RAZEM (zł/dt) 27,40
NADWYŻKA BEZPOŚREDNIA (zł/dt) 24,91