Ziemniaki jadalne – dt/ha plon: 300 dt/ha
listopad 2017
   
Materiał siewny Stopien kwalifikacji j.m. Ilość Cena (zł/j.m.) Wartość (zł/ha)
Ziemniaki jadalne - sadzeniaki CA dt 25,00 156,15 3903,75
Nawozy mineralne Rodzaj nawozu Termin zabiegu (dekada/m-c) Dawka (kg/ha) Cena składnika (zł/kg) Wartość (zł/ha)
  N 1/04 15 3,00 45,01
Polifoska 6:20:30 P 1/04 50 3,95 197,63
  K 1/04 75 2,30 172,35
Saletra amonowa N 1/04 50 3,26 163,24
N 2/04 40 3,26 130,59
Razem 708,82
Środki ochrony roślin Rodzaj środka (herbicydy, fungicydy, insektycydy) Termin zabiegu (dekada/m-c) Dawka (l,g,kg/ha) Cena środka (zł/l,kg) Wartość (zł/ha)
Plateen 41,5 WG Herbicyd 2/05 2 122,44 244,88
Acrobat MZ 69 WG Fungicyd 3/05 2 79,70 159,40
Decis 2,5 EC Insektycyd 2/06 0,3 127,88 38,36
Polyram 70 WG Fungicyd 1/06 1,8 35,35 63,63
Acrobat MZ 69 WG Fungicyd 3/06 2 79,70 159,40
Polyram 70 WG Fungicyd 1/07 1,8 35,35 63,63
Razem 729,30
Zmienne koszty maszynowe - praca maszyn własnych Rodzaj działania agrotechnicznego Termin zabiegu (dekada/m-c)  Czas trwania zabiegu (godz/ha) Koszt zabiegu (zł/godz) Wartość (zł/ha)
Ciągnik 60KM+rozsiewacz nawozów 300 kg Wapnowanie 2/09 1,00 46,80 46,80
Ciągnik 80KM+pług 5-skib.+brona zębowa 3-polowa Podorywka 2/09 1,50 56,96 85,44
Ciągnik 60KM+ładowacz Cyklop Załadunek obornika 1/10 3,00 52,54 157,61
Ciągnik 60KM+roztrząsacz obornika 3,5t Obornikowanie 1/10 5,00 63,15 315,75
Ciągnik 80KM+pług 4-skibowy Orka zimowa 1/10 2,00 54,06 108,12
Ciągnik 60KM+włóka 4-metrowa Włókowanie 3/03 2,00 44,92 89,85
Ciągnik 60KM+rozsiewacz nawozów 300kg Wysiew NPK  1/04 0,30 46,80 14,04
Ciągnik 80KM+kultywator zawieszany U444/3 Kultywatorowanie 1/04 1,00 52,41 52,41
Ciągnik 80KM+sadzarka 2-rzędowa Sadzenie 2/04 4,00 55,89 223,56
Ciągnik 60KM+brona zębowa 3-polowa Bronowanie redlin 2/04 1,50 44,92 67,38
Ciągnik 60KM+obsypnik 6-rzędowy Obsypywanie 1/05 1,00 49,47 49,47
Ciągnik 60KM+obsypnik 6-rzędowy Obsypywanie 2/05 1,00 49,47 49,47
Ciągnik 60KM+opryskiwacz polowy 12m Oprysk na chwasty 2/05 0,40 49,41 19,76
Ciągnik 60KM+rozsiewacz nawozów 300kg Wysiew N 2/05 0,30 46,80 14,04
Ciągnik 60KM+opryskiwacz polowy 12m Oprysk fungicydem 3/05 0,40 49,41 19,76
Ciągnik 60KM+opryskiwacz polowy 12m Oprysk fungicydem 1/06 0,40 49,41 19,76
Ciągnik 60KM+opryskiwacz polowy 12m Oprysk insektycydem 2/06 0,40 49,41 19,76
Ciągnik 60KM+opryskiwacz polowy 12m Oprysk fungicydem 3/06 0,40 49,41 19,76
Ciągnik 60KM+opryskiwacz polowy 12m Oprysk fungicydem 1/07 0,40 49,41 19,76
Ciągnik 60KM+przyczepa 7t Transport bulw do gospodarstwa 1/09 4,00 54,91 219,66
Sortownik 380V Sortowanie ziemniaków 2/09 10,00 15,88 158,82
Razem 1770,99
Usługi z zewnątrz  Rodzaj usługi Termin zabiegu (dekada/m-c)  Czas trwania zabiegu (godz/ha) Koszt zabiegu (zł/godz) Wartość (zł/ha)
Kombajn Anna Z644 Zbiór 1/09 5,00 169,00 845,00
Razem 845,00
Inne koszty zmienne (w tym praca najemna) Rodzaj kosztu j.m. Ilość Cena (zł/j.m.) Wartość (zł/ha)
Praca najemna Praca najemna godz. 30 10,08 302,40
Razem 302,40
Przychód Rodzaj przychodu j.m. Ilość Cena (zł/j.m.) Wartość (zł/ha)
Produkt główny Ziemniaki jadalne dt 264 59 15549,60
Produkt uboczny Ziemniaki paszowe dt 36 15 540,00
Dopłaty, subwencje Razem JPO+zaziel. +dodatkowa ha 1 928,23 928,23
WARTOŚĆ PRODUKCJI RAZEM (zł/ha) 17017,83
KOSZTY BEZPOŚREDNIE RAZEM (zł/ha) 8260,26
NADWYŻKA BEZPOŚREDNIA (zł/ha) 8757,57
   
KOSZTY BEZPOŚREDNIE RAZEM (zł/dt) 27,53
NADWYŻKA BEZPOŚREDNIA (zł/dt) 29,19