Ziemniaki jadalne – dt/ha plon: 300 dt/ha
czerwiec 2020
Materiał siewny Stopień kwalifikacji j.m. Ilość Cena (zł/j.m.) Wartość (zł/ha)
Ziemniaki jadalne - sadzeniaki Materiał bazowy "C1" dt 25,00 289,03 7225,75
Nawozy mineralne Rodzaj nawozu Termin zabiegu (dekada/m-c) Dawka (kg/ha) Cena składnika (zł/kg) Wartość (zł/ha)
Polifoska 6:20:30 N 1/04 15 2,96 44,47
P 1/04 50 4,03 201,47
K 1/04 75 2,30 172,86
Saletra amonowa N 1/04 50 3,38 169,22
N 2/04 40 3,38 135,38
Razem 723,40
Środki ochrony roślin Rodzaj środka (herbicydy, fungicydy, insektycydy, regulatory wzrostu) Termin zabiegu (dekada/m-c) Dawka (l,kg/ha) Cena środka (zł/l,kg) Wartość (zł/ha)
Plateen 41,5 WG Herbicyd 2/05 2,00 146,65 293,30
Acrobat MZ 69 WG Fungicyd 3/05 2,00 82,29 164,58
Decis Mega 50 EW Insektycyd 2/06 0,15 137,69 20,65
Polyram 70 WG Fungicyd 1/06 1,65 41,48 68,44
Acrobat MZ 69 WG Fungicyd 3/06 2,00 82,29 164,58
Polyram 70 WG Fungicyd 1/07 1,65 41,48 68,44
Razem 780,00
Zmienne koszty maszynowe - praca maszyn własnych Rodzaj działania agrotechnicznego Termin zabiegu (dekada/m-c)  Czas trwania zabiegu (godz/ha) Koszt zabiegu (zł/godz) Wartość (zł/ha)
Ciągnik 60KM+rozsiewacz nawozów 300 kg Wapnowanie 2/09 0,30 45,42 13,63
Ciągnik 80KM+pług 5-skibowy+brona zębowa 3-polowa Podorywka 2/09 1,50 55,34 83,01
Ciągnik 60KM+ładowacz Cyklop Załadunek obornika 1/10 3,00 51,16 153,47
Ciągnik 60KM+roztrząsacz obornika 3,5t Obornikowanie 1/10 5,00 61,77 308,86
Ciągnik 80KM+pług 4-skibowy Orka zimowa 1/10 2,00 52,44 104,88
Ciągnik 60KM+włóka 4-metrowa Włókowanie 3/03 2,00 43,55 87,09
Ciągnik 60KM+rozsiewacz nawozów 300kg Wysiew NPK  1/04 0,30 45,42 13,63
Ciągnik 80KM+kultywator zawieszany U444/3 Kultywatorowanie 1/04 1,00 50,79 50,79
Ciągnik 80KM+sadzarka 2-rzędowa Sadzenie 2/04 4,00 54,27 217,08
Ciągnik 60KM+brona zębowa 3-polowa Bronowanie redlin 2/04 1,50 43,55 65,32
Ciągnik 60KM+obsypnik 6-rzędowy Obsypywanie 1/05 1,00 48,09 48,09
Ciągnik 60KM+obsypnik 6-rzędowy Obsypywanie 2/05 1,00 48,09 48,09
Ciągnik 60KM+opryskiwacz polowy 12m Oprysk na chwasty 2/05 0,40 48,03 19,21
Ciągnik 60KM+rozsiewacz nawozów 300kg Wysiew N 2/05 0,30 45,42 13,63
Ciągnik 60KM+opryskiwacz polowy 12m Oprysk fungicydem 3/05 0,40 48,03 19,21
Ciągnik 60KM+opryskiwacz polowy 12m Oprysk fungicydem 1/06 0,40 48,03 19,21
Ciągnik 60KM+opryskiwacz polowy 12m Oprysk insektycydem 2/06 0,40 48,03 19,21
Ciągnik 60KM+opryskiwacz polowy 12m Oprysk fungicydem 3/06 0,40 48,03 19,21
Ciągnik 60KM+opryskiwacz polowy 12m Oprysk fungicydem 1/07 0,40 48,03 19,21
Ciągnik 60KM+przyczepa 7t Transport bulw do gospodarstwa 1/09 4,00 53,54 214,15
Sortownik 380V Sortowanie ziemniaków 2/09 10,00 15,88 158,82
Razem 1695,82
Usługi z zewnątrz  Rodzaj usługi Termin zabiegu (dekada/m-c)  Czas trwania zabiegu (godz/ha) Koszt zabiegu (zł/godz) Wartość (zł/ha)
Kombajn Anna Z644 Zbiór 1/09 6,00 176,49 1058,94
Razem 1058,94
Inne koszty zmienne (w tym praca najemna) Rodzaj kosztu j.m. Ilość Cena (zł/j.m.) Wartość (zł/ha)
Praca najemna Praca najemna godz. 40 15,59 623,60
Razem 623,60
Przychód Rodzaj przychodu j.m. Ilość Cena (zł/j.m.) Wartość (zł/ha)
Produkt główny Ziemniaki jadalne dt 264 168,91 44592,24
Produkt uboczny Ziemniaki paszowe dt 36 36,20 1303,20
Dopłaty, subwencje Razem JPO+zaziel. +dodatkowa ha 1 973,16 973,16
WARTOŚĆ PRODUKCJI RAZEM (zł/ha) 46868,60
KOSZTY BEZPOŚREDNIE RAZEM (zł/ha) 12107,51
NADWYŻKA BEZPOŚREDNIA (zł/ha) 34761,09
   
KOSZTY BEZPOŚREDNIE RAZEM (zł/dt) 40,36
NADWYŻKA BEZPOŚREDNIA (zł/dt) 115,87