Produkcja żywca wołowego rasy cb    w cyklu otwartym
w założonym okresie tuczu 22 miesiące
marzec 2018
Lp. Pasze J.m. Dzienne zużycie paszy (kg/szt.) Cena (zł/kg) Wartość dziennego zużycia paszy
na 1 szt.
w zł
Ilość dni żywienia Zużycie paszy
w okresie
w kg/szt.
Wartość paszy
w okresie
w zł/szt.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
A Opas do wagi 250 kg (przyrost 0,9 kg)              
1 Kiszonka z kukurydzy (35% sm) kg 8,00 0,08 0,67 200 1600,00 134,19
2 Siano łąkowe kg 0,50 0,29 0,14 200 100,00 28,96
3 Mieszanka treściwa kg 1,00 1,19 1,19 200 200,00 238,00
4 Śruta poestrakcyjna rzepakowa kg 0,30 0,86 0,26 200 60,00 51,60
5 Słoma kg 0,50 0,20 0,10 200 100,00 20,00
  Razem   10,30 X 2,36 200 1960,00 452,75
B Opas do wagi 300 kg (przyrost 1 kg)              
1 Kiszonka z kukurydzy (35% sm) kg 9,00 0,08 0,71 50 450,00 37,74
2 Siano łąkowe kg 1,00 0,29 0,25 50 50,00 14,48
3 Mieszanka treściwa kg 1,00 1,19 0,60 50 50,00 59,50
4 Śruta poestrakcyjna rzepakowa kg 0,40 0,86 0,24 50 20,00 17,20
5 Słoma kg 1,00 0,20 0,24 50 50,00 10,00
  Razem   12,40 X 2,04 50 620,00 138,92
C Opas do wagi 350 kg (przyrost 1,1 kg)              
1 Kiszonka z kukurydzy (35% sm) kg 11,00 0,08 0,71 45 495,00 41,52
2 Siano łąkowe kg 1,00 0,29 0,25 45 45,00 13,03
3 Mieszanka treściwa kg 0,80 1,19 1,00 45 36,00 42,84
4 Śruta poestrakcyjna rzepakowa kg 0,40 0,86 0,12 45 18,00 15,48
5 Słoma kg 1,00 0,20 0,12 45 45,00 9,00
  Razem   14,20 X 2,20 45 639,00 121,87
D Opas do wagi 400 kg (przyrost 1,1 kg)              
1 Kiszonka z kukurydzy (35% sm) kg 12,00 0,08 1,01 45 540,00 45,29
2 Siano łąkowe kg 1,00 0,29 0,29 45 45,00 13,03
3 Mieszanka treściwa kg 0,90 1,19 1,07 45 40,50 48,20
4 Śruta poestrakcyjna rzepakowa kg 0,5 0,86 0,43 45 22,50 19,35
5 Słoma kg 1 0,20 0,20 45 45,00 9,00
  Razem   15,40 X 3,00 45 693,00 134,86
E Opas do wagi 500 kg (przyrost 1,1 kg)              
1 Kiszonka z kukurydzy (35% sm) kg 15,00 0,08 1,26 90 1350,00 113,22
2 Siano łąkowe kg 1,00 0,29 0,29 90 90,00 26,06
3 Mieszanka treściwa kg 0,80 1,19 0,95 90 72,00 85,68
4 Śruta poestrakcyjna rzepakowa kg 0,5 0,86 0,43 90 45,00 38,70
5 Słoma kg 1,5 0,20 0,30 90 135,00 27,00
  Razem   18,80 X 3,23 90 1692,00 290,66
F Opas do wagi 600 kg (przyrost 1,1 kg)              
1 Kiszonka z kukurydzy (35% sm) kg 16,00 0,08 1,34 90 1440 120,77
2 Siano łąkowe kg 1,00 0,29 0,29 90 90 26,06
3 Mieszanka treściwa kg 0,80 1,19 0,95 90 72 85,68
4 Śruta poestrakcyjna rzepakowa kg 0,5 0,86 0,43 90 45 38,70
5 Słoma kg 1,5 0,20 0,30 90 135 27,00
Razem   19,80 X 3,31 90 1782 298,21
G Opas do wagi 700 kg (przyrost 1,1 kg)              
1 Kiszonka z kukurydzy (35% sm) kg 19,00 0,08 1,59 90 1710 143,42
2 Siano łąkowe kg 0,50 0,29 0,14 90 45 13,03
3 Mieszanka treściwa kg 1,00 1,19 1,19 90 90 107,10
4 Śruta poestrakcyjna rzepakowa kg 0,7 0,86 0,60 90 63 54,18
5 Słoma kg 1,5 0,20 0,30 90 135 27,00
  Razem 22,70 X 3,83 90 2043 344,73
Razem w okresie 610 9429,00 1782,00
Koszt pasz ogółem w okresie tuczu (zł/szt.) 1782,00
 
Lp. Pozostałe koszty bezpośrednie
w okresie tuczu (zł/szt/cykl)
 
1 Zakup zwierząt do tuczu   829,00
2 Zmienne koszty maszynowe   338,53
3 Ubezpieczenie zwierząt   18,33
4 Leki weterynaryjne, leczenie i profilaktyka   15,00
5 Inne koszty   15,00
Razem pozostałe koszty bezpośrednie 1215,87
Koszty bezpośrednie ogółem (zł/szt.) 2997,87
Lp. Przychód j.m.  
1 Opasy kg 700
zł/kg 7,43
zł/szt. 5201,00
Wartość produkcji ogółem (zł) 5201,00
Lp. Nadwyżka bezpośrednia    
1 Opasy   2203,13