Produkcja żywca wołowego rasy cb – w cyklu otwartym
w założonym okresie tuczu 22 miesięce
sierpień 2017
Lp. Pasze J.m. Dzienne zużycie paszy (kg/szt.) Cena (zł/kg) Wartość dziennego zużycia paszy
na 1 szt.
w zł
Ilość dni żywienia Zużycie paszy
w okresie w kg/szt.
Wartość paszy
w okresie
w zł/szt.
A Opas do wagi 250 kg (przyrost 0,9 kg)
1 Kiszonka z kukurydzy (35% sm) kg 8,00 0,08 0,68 200 1600,00 135,13
2 Siano łąkowe kg 0,50 0,28 0,14 200 100,00 28,40
3 Mieszanka treściwa kg 1,00 1,26 1,26 200 200,00 251,00
4 Śruta poestrakcyjna rzepakowa kg 0,30 0,86 0,26 200 60,00 51,60
5 Słoma kg 0,50 0,20 0,10 200 100,00 20,00
  Razem kg 10,30 X 2,43 200 1960,00 466,13
B Opas do wagi 300 kg (przyrost 1 kg)
1 Kiszonka z kukurydzy (35% sm) kg 9,00 0,08 0,71 50 450,00 38,01
2 Siano łąkowe kg 1,00 0,28 0,25 50 50,00 14,20
3 Mieszanka treściwa kg 1,00 1,26 0,60 50 50,00 62,75
4 Śruta poestrakcyjna rzepakowa kg 0,40 0,86 0,24 50 20,00 17,20
5 Słoma kg 1,00 0,20 0,24 50 50,00 10,00
  Razem kg 12,40 X 2,04 50 620,00 142,16
C Opas do wagi 350 kg (przyrost 1,1 kg)
1 Kiszonka z kukurydzy (35% sm) kg 11,00 0,08 0,71 45 495,00 41,81
2 Siano łąkowe kg 1,00 0,28 0,25 45 45,00 12,78
3 Mieszanka treściwa kg 0,80 1,26 1,00 45 36,00 45,18
4 Śruta poestrakcyjna rzepakowa kg 0,40 0,86 0,12 45 18,00 15,48
5 Słoma kg 1,00 0,20 0,12 45 45,00 9,00
  Razem kg 14,20 X 2,20 45 639,00 124,25
D Opas do wagi 400 kg (przyrost 1,1 kg)
1 Kiszonka z kukurydzy (35% sm) kg 12,00 0,08 1,01 45 540,00 45,61
2 Siano łąkowe kg 1,00 0,28 0,28 45 45,00 12,78
3 Mieszanka treściwa kg 0,90 1,26 1,13 45 40,50 50,83
4 Śruta poestrakcyjna rzepakowa kg 0,5 0,86 0,43 45 22,50 19,35
5 Słoma kg 1 0,20 0,20 45 45,00 9,00
  Razem kg 15,40 X 3,06 45 693,00 137,57
E Opas do wagi 500 kg (przyrost 1,1 kg)
1 Kiszonka z kukurydzy (35% sm) kg 15,00 0,08 1,27 90 1350,00 114,02
2 Siano łąkowe kg 1,00 0,28 0,28 90 90,00 25,56
3 Mieszanka treściwa kg 0,80 1,26 1,00 90 72,00 90,36
4 Śruta poestrakcyjna rzepakowa kg 0,5 0,86 0,43 90 45,00 38,70
5 Słoma kg 1,5 0,20 0,30 90 135,00 27,00
  Razem kg 18,80 X 3,28 90 1692,00 295,64
F Opas do wagi 600 kg (przyrost 1,1 kg)
1 Kiszonka z kukurydzy (35% sm) kg 16,00 0,08 1,35 90 1440 121,62
2 Siano łąkowe kg 1,00 0,28 0,28 90 90 25,56
3 Mieszanka treściwa kg 0,80 1,26 1,00 90 72 90,36
4 Śruta poestrakcyjna rzepakowa kg 0,5 0,86 0,43 90 45 38,70
5 Słoma kg 1,5 0,20 0,30 90 135 27,00
Razem 19,80 X 3,37 90 1782 303,24
G Opas do wagi 700 kg (przyrost 1,1 kg)
1 Kiszonka z kukurydzy (35% sm) kg 19,00 0,08 1,60 90 1710 144,42
2 Siano łąkowe kg 0,50 0,28 0,14 90 45 12,78
3 Mieszanka treściwa kg 1,00 1,26 1,26 90 90 112,95
4 Śruta poestrakcyjna rzepakowa kg 0,7 0,86 0,60 90 63 54,18
5 Słoma kg 1,5 0,20 0,30 90 135 27,00
  Razem 22,70 X 3,90 90 2043 351,33
Razem w okresie 610 9429,00 1820,32
Koszt pasz ogółem w okresie tuczu (zł/szt.) 1820,32
 
Lp. Pozostałe koszty bezpośrednie w okresie tuczu (zł/szt./cykl)  
1 Zakup zwierząt do tuczu   807,00
2 Zmienne koszty maszynowe   338,53
3 Ubezpieczenie zwierząt 18,33
4 Leki weterynaryjne, leczenie i profilaktyka 15,00
5 Inne koszty 15,00
Razem pozostałe koszty bezpośrednie 1193,87
Koszty bezpośrednie ogółem (zł/szt.) 3014,18
Lp. Przychód j.m.  
1 Opasy kg 700
zł/kg 6,85
zł/szt. 4795,00
Wartość produkcji ogółem (zł) 4795,00
Lp. Nadwyżka bezpośrednia    
1 Opasy 1780,82