Produkcja żywca wołowego rasy cb    w cyklu otwartym
w założonym okresie tuczu 22 miesiące
czerwiec 2020
Lp. Pasze J.m. Dzienne zużycie paszy (kg/szt.) Cena (zł/kg) Wartość dziennego zużycia paszy
na 1 szt.
w zł
Ilość dni żywienia Zużycie paszy
w okresie
w kg/szt.
Wartość paszy
w okresie
w zł/szt.
A Opas do wagi 250 kg (przyrost 0,9 kg)              
1 Kiszonka z kukurydzy (35% sm) kg 8,00 0,18 1,43 200 1600,00 285,30
2 Siano łąkowe kg 0,50 0,29 0,14 200 100,00 28,76
3 Mieszanka treściwa kg 1,00 1,49 1,49 200 200,00 298,00
4 Śruta poestrakcyjna rzepakowa kg 0,30 0,86 0,26 200 60,00 51,60
5 Słoma kg 0,50 0,20 0,10 200 100,00 20,00
  Razem kg 10,30 X 3,42 200 1960,00 663,66
B Opas do wagi 300 kg (przyrost 1 kg)              
1 Kiszonka z kukurydzy (35% sm) kg 9,00 0,18 0,71 50 450,00 80,24
2 Siano łąkowe kg 1,00 0,29 0,25 50 50,00 14,38
3 Mieszanka treściwa kg 1,00 1,49 0,60 50 50,00 74,50
4 Śruta poestrakcyjna rzepakowa kg 0,40 0,86 0,24 50 20,00 17,20
5 Słoma kg 1,00 0,20 0,24 50 50,00 10,00
  Razem kg 12,40 X 2,04 50 620,00 196,32
C Opas do wagi 350 kg (przyrost 1,1 kg)              
1 Kiszonka z kukurydzy (35% sm) kg 11,00 0,18 0,71 45 495,00 88,26
2 Siano łąkowe kg 1,00 0,29 0,25 45 45,00 12,94
3 Mieszanka treściwa kg 0,80 1,49 1,00 45 36,00 53,64
4 Śruta poestrakcyjna rzepakowa kg 0,40 0,86 0,12 45 18,00 15,48
5 Słoma kg 1,00 0,20 0,12 45 45,00 9,00
  Razem kg 14,20 X 2,20 45 639,00 179,33
D Opas do wagi 400 kg (przyrost 1,1 kg)              
1 Kiszonka z kukurydzy (35% sm) kg 12,00 0,18 2,14 45 540,00 96,29
2 Siano łąkowe kg 1,00 0,29 0,29 45 45,00 12,94
3 Mieszanka treściwa kg 0,90 1,49 1,34 45 40,50 60,35
4 Śruta poestrakcyjna rzepakowa kg 0,5 0,86 0,43 45 22,50 19,35
5 Słoma kg 1 0,20 0,20 45 45,00 9,00
  Razem kg 15,40 X 4,40 45 693,00 197,93
E Opas do wagi 500 kg (przyrost 1,1 kg)              
1 Kiszonka z kukurydzy (35% sm) kg 15,00 0,18 2,67 90 1350,00 240,72
2 Siano łąkowe kg 1,00 0,29 0,29 90 90,00 25,88
3 Mieszanka treściwa kg 0,80 1,49 1,19 90 72,00 107,28
4 Śruta poestrakcyjna rzepakowa kg 0,5 0,86 0,43 90 45,00 38,70
5 Słoma kg 1,5 0,20 0,30 90 135,00 27,00
  Razem kg 18,80 X 4,88 90 1692,00 439,59
F Opas do wagi 600 kg (przyrost 1,1 kg)              
1 Kiszonka z kukurydzy (35% sm) kg 16,00 0,18 2,85 90 1440 256,77
2 Siano łąkowe kg 1,00 0,29 0,29 90 90 25,88
3 Mieszanka treściwa kg 0,80 1,49 1,19 90 72 107,28
4 Śruta poestrakcyjna rzepakowa kg 0,5 0,86 0,43 90 45 38,70
5 Słoma kg 1,5 0,20 0,30 90 135 27,00
  Razem 19,80 X 5,06 90 1782 455,63
G Opas do wagi 700 kg (przyrost 1,1 kg)              
1 Kiszonka z kukurydzy (35% sm) kg 19,00 0,18 3,39 90 1710 304,91
2 Siano łąkowe kg 0,50 0,29 0,14 90 45 12,94
3 Mieszanka treściwa kg 1,00 1,49 1,49 90 90 134,10
4 Śruta poestrakcyjna rzepakowa kg 0,7 0,86 0,60 90 63 54,18
5 Słoma kg 1,5 0,20 0,30 90 135 27,00
  Razem 22,70 X 5,92 90 2043 533,14
Razem w okresie 610 9429,00 2665,59
Koszt pasz ogółem w okresie tuczu (zł/szt.) 2665,59
 
Lp. Pozostałe koszty bezpośrednie
w okresie tuczu (zł/szt./cykl)
 
1 Zakup zwierząt do tuczu   792,03
2 Zmienne koszty maszynowe   338,53
3 Ubezpieczenie zwierząt 275,92
4 Leki weterynaryjne, leczenie i profilaktyka 15,00
5 Inne koszty 15,00
  Razem pozostałe koszty bezpośrednie 1436,48
Koszty bezpośrednie ogółem (zł/szt.) 4102,07
Lp. Przychód j.m.  
1 Opasy kg 700
zł/kg 6,60
zł/szt. 4620,00
Wartość produkcji ogółem (zł) 4620,00
Lp. Nadwyżka bezpośrednia    
1 Opasy 517,93