Produkcja żywca wieprzowego c.z.+c.o.+prosięta w kg
sierpień 2017
Lp. Pasze J.m. Dzienne zużycie paszy (kg/szt.) Cena (zł/kg) Wartość dziennego zużycia paszy
na 1 szt.
w zł
Ilość dni żywienia Zużycie paszy
w okresie w kg/szt.
Wartość paszy
w okresie
w zł/szt.
A Locha od pokrycia do 90 dnia ciąży
1 Jęczmień kg 0,90 0,58 0,52 90 81,00 46,98
2 Owies kg 0,90 0,51 0,46 90 81,00 41,31
3 Otręby pszenne kg 0,23 0,63 0,14 90 20,70 13,04
4 Koncentrat 10% kg 0,23 2,48 0,57 90 20,70 51,34
  Razem kg 2,26 X 1,70 90 203,40 152,67
B Locha od 90 do 110 dnia ciąży
1 Pszenica kg 0,76 0,63 0,48 20 15,20 9,58
2 Pszenżyto kg 0,46 0,58 0,27 20 9,20 5,34
3 Jęczmień kg 0,46 0,58 0,27 20 9,20 5,34
4 Owies kg 0,46 0,51 0,23 20 9,20 4,69
5 Otręby pszenne kg 0,30 0,63 0,19 20 6,00 3,78
6 Koncentrat 20% kg 0,60 2,48 1,49 20 12,00 29,76
  Razem kg 3,04 X 2,92 20 60,80 58,48
C Locha od 111 dnia ciąży do wyproszenia
1 Pszenica kg 0,50 0,63 0,32 3 1,50 0,95
2 Pszenżyto kg 0,30 0,58 0,17 3 0,90 0,52
3 Jęczmień kg 0,30 0,58 0,17 3 0,90 0,52
4 Owies kg 0,30 0,51 0,15 3 0,90 0,46
5 Otręby pszenne kg 0,20 0,63 0,13 3 0,60 0,38
6 Koncentrat 20% kg 0,40 2,48 0,99 3 1,20 2,98
  Razem kg 2,00 X 1,93 3 6,00 5,80
D Locha z prosiętami
1 Pszenica kg 1,36 0,63 0,86 28 38,08 23,99
2 Pszenżyto kg 0,82 0,58 0,48 28 22,96 13,32
3 Jęczmień kg 0,82 0,58 0,48 28 22,96 13,32
4 Owies kg 0,82 0,51 0,42 28 22,96 11,71
5 Otręby pszenne kg 0,54 0,63 0,34 28 15,12 9,53
6 Koncentrat 20% kg 1,09 2,48 2,70 28 30,52 75,69
  Razem kg 5,45 X 5,27 28 152,60 147,55
E Locha od odsadzenia do pokrycia
1 Jęczmień kg 1,36 0,58 0,79 6 8,16 4,73
2 Owies kg 1,36 0,51 0,69 6 8,16 4,16
3 Otręby pszenne kg 0,34 0,63 0,21 6 2,04 1,29
4 Koncentrat 10% kg 0,34 2,44 0,83 6 2,04 4,98
  Razem kg 3,40 X 2,53 6 20,40 15,16
Pasze dla lochy razem (A+B+C+D+E) kg 3,01 X 2,87 147 443,20 379,66
Liczebność analizowanego miotu (szt.) 10
Wartość paszy w przeliczeniu na 1 prosię odchowane (zł) 37,97
Lp. Pasze J.m. Dzienne zużycie paszy (kg/szt.) Cena (zł/kg) Wartość dziennego zużycia paszy
na 1 szt.
w zł
Ilość dni żywienia Zużycie paszy
w okresie w kg/szt.
Wartość paszy
w okresie
w zł/szt.
F Prosięta ssące
1 Prestarter kg 0,24 1,60 0,38 25 6,00 9,61
  Pasze dla prosiąt razem (F) kg 0,24 X 0,38 25 6,00 9,61
G Warchlaki - od odsadzenia do 30 kg m.c.
1 Pszenica kg 0,34 0,63 0,21 33 11,22 7,07
2 Pszenżyto kg 0,14 0,58 0,08 33 4,62 2,68
3 Jęczmień kg 0,64 0,58 0,37 33 21,12 12,25
4 Koncentrat 20% kg 0,28 2,58 0,72 33 9,24 23,84
  Razem kg 1,40 X 1,39 33 46,20 45,84
H Tuczniki - od 30 do 70 kg m.c.
1 Jęczmień kg 0,35 0,58 0,20 50 17,50 10,15
2 Owies kg 0,22 0,51 0,11 50 11,00 5,61
3 Pszenica kg 0,33 0,63 0,21 50 16,50 10,40
4 Żyto kg 0,42 0,50 0,21 50 21,00 10,50
5 Pszenżyto kg 0,55 0,58 0,32 50 27,50 15,95
6 Koncentrat 15% kg 0,33 2,00 0,66 50 16,50 32,97
  Razem kg 2,20 X 1,71 50 110,00 85,57
I Tuczniki - od 70 kg m.c. do sprzedaży
1 Jęczmień kg 0,51 0,58 0,30 50 25,50 14,79
2 Owies kg 0,43 0,51 0,22 50 21,50 10,97
3 Pszenica kg 0,29 0,63 0,18 50 14,50 9,14
4 Żyto kg 0,57 0,50 0,29 50 28,50 14,25
5 Pszenżyto kg 0,71 0,58 0,41 50 35,50 20,59
6 Koncentrat 10% kg 0,34 2,46 0,84 50 17,00 41,82
  Razem kg 2,85 X 2,23 50 142,50 111,55
Pasze dla warchlaków i tuczników razem (G+H+I) kg 2,25 X 1,78 133 298,70 242,96
Lp. Pozostałe koszty bezpośrednie Poziom brakowania (%/cykl) Cena loszki hodowlanej (zł) Koszt remontu (zł/szt.) Ilość zabiegów na skuteczne pokrycie Średni koszt jednego zabiegu (zł) Wartość zabiegu na tucznika sprzed. (zł)
1 Remont stada 16,6% 734 12,18 X
2 Inseminacja X 1 51,00 5,10
Koszt pasz ogółem (zł/szt.) Cykl
zamknięty
Cykl
otwarty
Prod.
prosiąt
290,53 242,96 47,57  
Lp. Pozostałe koszty bezpośrednie (zł/szt.) Cykl
zamknięty
Cykl otwarty Prod. prosiąt
1 Zakup zwierząt do tuczu   x 169,00 x
2 Zmienne koszty maszynowe   15,60 15,39 15,22
3 Ubezpieczenie zwierząt      
4 Leki weterynaryjne, leczenie i profilaktyka 41,50 12,00 41,50
5 Inne koszty      
Razem pozostałe koszty bezpośrednie 57,10 196,39 56,72
Koszty bezpośrednie ogółem (zł/szt.) Cykl
zamknięty
Cykl
otwarty
Prod.
prosiąt
364,91 439,35 121,57
Lp. Sprzedaż j.m. Cykl
zamknięty
Cykl
otwarty
Prod.
prosiąt
1 Tuczniki, prosięta kg 110 110 15
zł/kg 5,32 5,32 11,27
zł/szt. 585,20 585,20 169,00
2 Locha wybrakowana kg 3 x 3
zł/kg 3,49 x 3,49
zł/szt. 10,47 x 10,47
Wartość produkcji ogółem (zł) 595,67 585,20 179,47
Lp. Nadwyżka bezpośrednia Cykl
zamknięty
Cykl
otwarty
Prod.
prosiąt
1 Żywiec wieprzowy (zł/szt.) 230,76 145,85 57,90
2 Żywiec wieprzowy (zł/kg) 2,10 1,33 3,86