Produkcja żywca wieprzowego c.z.+c.o.+prosięta w kg
czerwiec 2020
Lp. Pasze J.m. Dzienne zużycie paszy (kg/szt.) Cena (zł/kg) Wartość dziennego zużycia paszy
na 1 szt.
w zł
Ilość dni żywienia Zużycie paszy
w okresie
w kg/szt.
Wartość paszy
w okresie
w zł/szt.
A Locha od pokrycia do 90 dnia ciąży
1 Jęczmień kg 0,90 0,65 0,58 90 81,00 52,54
2 Owies kg 0,90 0,61 0,55 90 81,00 49,31
3 Otręby pszenne kg 0,23 0,76 0,17 90 20,70 15,66
4 Koncentrat 10% kg 0,23 2,45 0,56 90 20,70 50,74
  Razem kg 2,26 X 1,87 90 203,40 168,25
B Locha od 90 do 110 dnia ciąży              
1 Pszenica kg 0,76 0,76 0,58 20 15,20 11,60
2 Pszenżyto kg 0,46 0,67 0,31 20 9,20 6,15
3 Jęczmień kg 0,46 0,65 0,30 20 9,20 5,97
4 Owies kg 0,46 0,61 0,28 20 9,20 5,60
5 Otręby pszenne kg 0,30 0,76 0,23 20 6,00 4,54
6 Koncentrat 20% kg 0,60 2,45 1,47 20 12,00 29,41
  Razem kg 3,04 X 3,16 20 60,80 63,27
C Locha od 111 dnia ciąży do wyproszenia              
1 Pszenica kg 0,50 0,76 0,38 3 1,50 1,14
2 Pszenżyto kg 0,30 0,67 0,20 3 0,90 0,60
3 Jęczmień kg 0,30 0,65 0,19 3 0,90 0,58
4 Owies kg 0,30 0,61 0,18 3 0,90 0,55
5 Otręby pszenne kg 0,20 0,76 0,15 3 0,60 0,45
6 Koncentrat 20% kg 0,40 2,45 0,98 3 1,20 2,94
  Razem kg 2,00 X 2,09 3 6,00 6,27
D Locha z prosiętami              
1 Pszenica kg 1,36 0,76 1,04 28 38,08 29,06
2 Pszenżyto kg 0,82 0,67 0,55 28 22,96 15,35
3 Jęczmień kg 0,82 0,65 0,53 28 22,96 14,89
4 Owies kg 0,82 0,61 0,50 28 22,96 13,98
5 Otręby pszenne kg 0,54 0,76 0,41 28 15,12 11,44
6 Koncentrat 20% kg 1,09 2,45 2,67 28 30,52 74,80
  Razem kg 5,45 X 5,70 28 152,60 159,52
E Locha od odsadzenia do pokrycia              
1 Jęczmień kg 1,36 0,65 0,88 6 8,16 5,29
2 Owies kg 1,36 0,61 0,83 6 8,16 4,97
3 Otręby pszenne kg 0,34 0,76 0,26 6 2,04 1,54
4 Koncentrat 10% kg 0,34 2,43 0,83 6 2,04 4,96
  Razem kg 3,40 X 2,79 6 20,40 16,76
  Pasze dla warchlaków i tuczników razem (G+H+I) kg 3,01 X 3,12 147 443,20 414,07
Liczebność analizowanego miotu (szt.) 10
Wartość paszy w przeliczeniu na 1 prosię odchowane (zł) 41,41
Lp. Pasze J.m. Dzienne zużycie paszy (kg/szt.) Cena (zł/kg) Wartość dziennego zużycia paszy
na 1 szt.
w zł
Ilość dni żywienia Zużycie paszy
w okresie
w kg/szt.
Wartość paszy
w okresie
w zł/szt.
F Prosięta ssące              
1 Prestarter kg 0,24 2,29 0,55 25 6,00 13,72
  Pasze dla prosiąt razem (F) kg 0,24 X 0,55 25 6,00 13,72
G Warchlaki - od odsadzenia do 30 kg m.c.              
1 Pszenica kg 0,34 0,76 0,26 33 11,22 8,56
2 Pszenżyto kg 0,14 0,67 0,09 33 4,62 3,09
3 Jęczmień kg 0,64 0,65 0,42 33 21,12 13,70
4 Koncentrat 20% kg 0,28 2,54 0,71 33 9,24 23,43
  Razem kg 1,40 X 1,48 33 46,20 48,78
H Tuczniki - od 30 do 70 kg m.c.              
1 Jęczmień kg 0,35 0,65 0,23 50 17,50 11,35
2 Owies kg 0,22 0,61 0,13 50 11,00 6,70
3 Pszenica kg 0,33 0,76 0,25 50 16,50 12,59
4 Żyto kg 0,42 0,56 0,24 50 21,00 11,86
5 Pszenżyto kg 0,55 0,67 0,37 50 27,50 18,38
6 Koncentrat 15% kg 0,33 2,41 0,80 50 16,50 39,84
  Razem kg 2,20 X 2,01 50 110,00 100,73
I Tuczniki - od 70 kg m.c. do sprzedaży              
1 Jęczmień kg 0,51 0,65 0,33 50 25,50 16,54
2 Owies kg 0,43 0,61 0,26 50 21,50 13,09
3 Pszenica kg 0,29 0,76 0,22 50 14,50 11,06
4 Żyto kg 0,57 0,56 0,32 50 28,50 16,10
5 Pszenżyto kg 0,71 0,67 0,47 50 35,50 23,73
6 Koncentrat 10% kg 0,34 2,52 0,86 50 17,00 42,78
  Razem kg 2,85 X 2,47 50 142,50 123,30
  Pasze dla warchlaków i tuczników razem (G+H+I) kg 2,25 X 1,99 133 298,70 272,81
Lp. Pozostałe koszty bezpośrednie Poziom brakowania (%/cykl) Cena loszki hodowlanej (zł) Koszt remontu (zł/szt.) Ilość zabiegów na skuteczne pokrycie Średni koszt jednego zabiegu (zł) Wartość zabiegu na tucznika sprzed. (zł)
1 Remont stada 16,6% 767 12,74 X
2 Inseminacja X 1 54,04 5,40
Koszt pasz ogółem (zł/szt.) Cykl
zamknięty
Cykl otwarty Prod. prosiąt
327,93 272,81 55,13
Lp. Pozostałe koszty bezpośrednie (zł/szt.) Cykl
zamknięty
Cykl otwarty Prod. prosiąt
1 Zakup zwierząt do tuczu   x 222,22 x
2 Zmienne koszty maszynowe   15,60 15,39 15,22
3 Ubezpieczenie zwierząt      
4 Leki weterynaryjne, leczenie i profilaktyka 69,56 16,70 69,56
5 Inne koszty      
  Razem pozostałe koszty bezpośrednie 85,16 254,31 84,78
Koszty bezpośrednie ogółem (zł/szt.) Cykl
zamknięty
Cykl otwarty Prod. prosiąt
431,24 527,11 158,05
Lp. Sprzedaż j.m. Cykl
zamknięty
Cykl otwarty Prod. prosiąt
1 Tuczniki, prosięta kg 110 110 15
zł/kg 5,43 5,43 14,81
zł/szt. 597,30 597,30 222,22
2 Locha wybrakowana kg 3 x 3
zł/kg 2,95 x 2,95
zł/szt. 8,85 x 8,85
Wartość produkcji ogółem (zł) 606,15 597,30 231,07
Lp. Nadwyżka bezpośrednia Cykl
zamknięty
Cykl otwarty Prod. prosiąt
1 Żywiec wieprzowy (zł/szt.) 174,91 70,19 73,02
2 Żywiec wieprzowy (zł/kg) 1,59 0,64 4,87