Produkcja żywca wieprzowego c.z.+c.o.+prosięta w kg
kwiecień 2018
Lp. Pasze J.m. Dzienne zużycie paszy (kg/szt.) Cena (zł/kg) Wartość dziennego zużycia paszy
na 1 szt.
w zł
Ilość dni żywienia Zużycie paszy
w okresie
w kg/szt.
Wartość paszy
w okresie
w zł/szt.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
A Locha od pokrycia do 90 dnia ciąży
1 Jęczmień kg 0,90 0,64 0,57 90 81,00 51,44
2 Owies kg 0,90 0,53 0,48 90 81,00 43,30
3 Otręby pszenne kg 0,23 0,62 0,14 90 20,70 12,77
4 Koncentrat 10% kg 0,23 2,44 0,56 90 20,70 50,43
  Razem kg 2,26 X 1,75 90 203,40 157,93
B Locha od 90 do 110 dnia ciąży              
1 Pszenica kg 0,76 0,67 0,51 20 15,20 10,17
2 Pszenżyto kg 0,46 0,63 0,29 20 9,20 5,83
3 Jęczmień kg 0,46 0,64 0,29 20 9,20 5,84
4 Owies kg 0,46 0,53 0,25 20 9,20 4,92
5 Otręby pszenne kg 0,30 0,62 0,19 20 6,00 3,70
6 Koncentrat 20% kg 0,60 2,44 1,46 20 12,00 29,23
  Razem kg 3,04 X 2,98 20 60,80 59,70
C Locha od 111 dnia ciąży do wyproszenia              
1 Pszenica kg 0,50 0,67 0,33 3 1,50 1,00
2 Pszenżyto kg 0,30 0,63 0,19 3 0,90 0,57
3 Jęczmień kg 0,30 0,64 0,19 3 0,90 0,57
4 Owies kg 0,30 0,53 0,16 3 0,90 0,48
5 Otręby pszenne kg 0,20 0,62 0,12 3 0,60 0,37
6 Koncentrat 20% kg 0,40 2,44 0,97 3 1,20 2,92
  Razem kg 2,00 X 1,97 3 6,00 5,92
D Locha z prosiętami              
1 Pszenica kg 1,36 0,67 0,91 28 38,08 25,49
2 Pszenżyto kg 0,82 0,63 0,52 28 22,96 14,55
3 Jęczmień kg 0,82 0,64 0,52 28 22,96 14,58
4 Owies kg 0,82 0,53 0,44 28 22,96 12,27
5 Otręby pszenne kg 0,54 0,62 0,33 28 15,12 9,33
6 Koncentrat 20% kg 1,09 2,44 2,66 28 30,52 74,35
  Razem kg 5,45 X 5,38 28 152,60 150,57
E Locha od odsadzenia do pokrycia              
1 Jęczmień kg 1,36 0,64 0,86 6 8,16 5,18
2 Owies kg 1,36 0,53 0,73 6 8,16 4,36
3 Otręby pszenne kg 0,34 0,62 0,21 6 2,04 1,26
4 Koncentrat 10% kg 0,34 2,39 0,81 6 2,04 4,87
  Razem kg 3,40 X 2,61 6 20,40 15,67
  Pasze dla lochy razem (A+B+C+D+E) kg 3,01 X 2,94 147 443,20 389,79
Liczebność analizowanego miotu (szt.) 10
Wartość paszy w przeliczeniu na 1 prosię odchowane (zł) 38,98
Lp. Pasze J.m. Dzienne zużycie paszy (kg/szt.) Cena (zł/kg) Wartość dziennego zużycia paszy
na 1 szt.
w zł
Ilość dni żywienia Zużycie paszy
w okresie
w kg/szt.
Wartość paszy
w okresie
w zł/szt.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
F Prosięta ssące              
1 Prestarter kg 0,24 1,37 0,33 25 6,00 8,19
  Pasze dla prosiąt razem (F) kg 0,24 X 0,33 25 6,00 8,19
G Warchlaki - od odsadzenia do 30 kg m.c.            
1 Pszenica kg 0,34 0,67 0,23 33 11,22 7,51
2 Pszenżyto kg 0,14 0,63 0,09 33 4,62 2,93
3 Jęczmień kg 0,64 0,64 0,41 33 21,12 13,41
4 Koncentrat 20% kg 0,28 2,61 0,73 33 9,24 24,08
  Razem kg 1,40 X 1,45 33 46,20 47,93
H Tuczniki - od 30 do 70 kg m.c.              
1 Jęczmień kg 0,35 0,64 0,22 50 17,50 11,11
2 Owies kg 0,22 0,53 0,12 50 11,00 5,88
3 Pszenica kg 0,33 0,67 0,22 50 16,50 11,04
4 Żyto kg 0,42 0,56 0,23 50 21,00 11,69
5 Pszenżyto kg 0,55 0,63 0,35 50 27,50 17,43
6 Koncentrat 15% kg 0,33 2,03 0,67 50 16,50 33,51
  Razem kg 2,20 X 1,81 50 110,00 90,67
I Tuczniki- od 70 kg m.c. do sprzedaży              
1 Jęczmień kg 0,51 0,64 0,32 50 25,50 16,19
2 Owies kg 0,43 0,53 0,23 50 21,50 11,49
3 Pszenica kg 0,29 0,67 0,19 50 14,50 9,70
4 Żyto kg 0,57 0,56 0,32 50 28,50 15,87
5 Pszenżyto kg 0,71 0,63 0,45 50 35,50 22,50
6 Koncentrat 10% kg 0,34 2,48 0,84 50 17,00 42,23
  Razem kg 2,85 X 2,36 50 142,50 117,99
  Pasze dla warchlaków i tuczników razem (G+H+I) kg 2,25 X 1,88 133 298,70 256,59
Lp. Pozostałe koszty bezpośrednie Poziom brakowania (%/cykl) Cena loszki hodowlanej (zł) Koszt remontu (zł/szt.) Ilość zabiegów na skuteczne pokrycie Średni koszt jednego zabiegu (zł) Wartość zabiegu na tucznika sprzed. (zł)
1 Remont stada 16,6% 732 12,15 X
2 Inseminacja X 1 51,01 5,10
Koszt pasz ogółem (zł/szt.) Cykl
zamknięty
Cykl otwarty Prod. prosiąt
303,76 256,59 47,17  
Lp. Pozostałe koszty bezpośrednie (zł/szt.) Cykl
zamknięty
Cykl otwarty Prod. prosiąt
1 Zakup zwierząt do tuczu   x 160,08 x
2 Zmienne koszty maszynowe   15,60 15,39 15,22
3 Ubezpieczenie zwierząt      
4 Leki weterynaryjne, leczenie i profilaktyka 43,00 13,00 43,00
5 Inne koszty      
  Razem pozostałe koszty bezpośrednie 58,60 188,47 58,22
Koszty bezpośrednie ogółem (zł/szt.) Cykl
zamknięty
Cykl otwarty Prod. prosiąt
379,61 445,06 122,64
Lp. Sprzedaż j.m. Cykl
zamknięty
Cykl otwarty Prod. prosiąt
1 Tuczniki, prosięta kg 110 110 15
zł/kg 4,33 4,33 10,67
zł/szt 476,30 476,30 160,08
2 Locha wybrakowana kg 3 x 3
zł/kg 3,00 x 3,00
zł/szt 9,00 x 9,00
Wartość produkcji ogółem (zł) 485,30 476,30 169,08
Lp. Nadwyżka bezpośrednia   Cykl
zamknięty
Cykl otwarty Prod. prosiąt
1 Żywiec wieprzowy (zł/szt.) 105,69 31,24 46,44
2 Żywiec wieprzowy (zł/kg) 0,96 0,28 3,10