Produkcja żywca wieprzowego c.z.+c.o.+prosięta w kg
listopad 2017
Lp. Pasze J.m. Dzienne zużycie paszy (kg/szt.) Cena (zł/kg) Wartość dziennego zużycia paszy
na 1 szt.
w zł 
Ilość dni żywienia Zużycie paszy
w okresie w kg/szt.
Wartość paszy
w okresie
w zł/szt.
A Locha od pokrycia do 90 dnia ciąży
1 Jęczmień kg 0,90 0,54 0,49 90 81,00 43,74
2 Owies kg 0,90 0,52 0,47 90 81,00 42,12
3 Otręby pszenne kg 0,23 0,59 0,14 90 20,70 12,21
4 Koncentrat 10% kg 0,23 2,50 0,58 90 20,70 51,75
  Razem kg 2,26 X 1,66 90 203,40 149,82
B Locha od 90 do 110 dnia ciąży
1 Pszenica kg 0,76 0,62 0,47 20 15,20 9,42
2 Pszenżyto kg 0,46 0,55 0,25 20 9,20 5,06
3 Jęczmień kg 0,46 0,54 0,25 20 9,20 4,97
4 Owies kg 0,46 0,52 0,24 20 9,20 4,78
5 Otręby pszenne kg 0,30 0,59 0,18 20 6,00 3,54
6 Koncentrat 20% kg 0,60 2,50 1,50 20 12,00 30,00
  Razem kg 3,04 X 2,89 20 60,80 57,78
C Locha od 111 dnia ciąży do wyproszenia
1 Pszenica kg 0,50 0,62 0,31 3 1,50 0,93
2 Pszenżyto kg 0,30 0,55 0,17 3 0,90 0,50
3 Jęczmień kg 0,30 0,54 0,16 3 0,90 0,49
4 Owies kg 0,30 0,52 0,16 3 0,90 0,47
5 Otręby pszenne kg 0,20 0,59 0,12 3 0,60 0,35
6 Koncentrat 20% kg 0,40 2,50 1,00 3 1,20 3,00
  Razem kg 2,00 X 1,91 3 6,00 5,73
D Locha z prosiętami
1 Pszenica kg 1,36 0,62 0,84 28 38,08 23,61
2 Pszenżyto kg 0,82 0,55 0,45 28 22,96 12,63
3 Jęczmień kg 0,82 0,54 0,44 28 22,96 12,40
4 Owies kg 0,82 0,52 0,43 28 22,96 11,94
5 Otręby pszenne kg 0,54 0,59 0,32 28 15,12 8,92
6 Koncentrat 20% kg 1,09 2,50 2,73 28 30,52 76,30
  Razem kg 5,45 X 5,21 28 152,60 145,80
E Locha od odsadzenia do pokrycia
1 Jęczmień kg 1,36 0,54 0,73 6 8,16 4,41
2 Owies kg 1,36 0,52 0,71 6 8,16 4,24
3 Otręby pszenne kg 0,34 0,59 0,20 6 2,04 1,20
4 Koncentrat 10% kg 0,34 2,42 0,82 6 2,04 4,94
  Razem kg 3,40 X 2,47 6 20,40 14,79
Pasze dla lochy razem (A+B+C+D+E) kg 3,01 X 2,83 147 443,20 373,92
Liczebność analizowanego miotu (szt.) 10
Wartość paszy w przeliczeniu na 1 prosię odchowane (zł) 37,39
Lp. Pasze J.m. Dzienne zużycie paszy (kg/szt.) Cena (zł/kg) Wartość dziennego zużycia paszy
na 1 szt.
w zł 
Ilość dni żywienia Zużycie paszy
w okresie w kg/szt.
Wartość paszy
w okresie
w zł/szt.
F Prosięta ssące
1 Prestarter kg 0,24 1,32 0,32 25 6,00 7,94
  Pasze dla prosiąt razem (F) kg 0,24 X 0,32 25 6,00 7,94
G Warchlaki - od odsadzenia do 30 kg m.c.
1 Pszenica kg 0,34 0,62 0,21 33 11,22 6,96
2 Pszenżyto kg 0,14 0,55 0,08 33 4,62 2,54
3 Jęczmień kg 0,64 0,54 0,35 33 21,12 11,40
4 Koncentrat 20% kg 0,28 2,63 0,74 33 9,24 24,30
  Razem kg 1,40 X 1,37 33 46,20 45,20
H Tuczniki - od 30 do 70 kg m.c.
1 Jęczmień kg 0,35 0,54 0,19 50 17,50 9,45
2 Owies kg 0,22 0,52 0,11 50 11,00 5,72
3 Pszenica kg 0,33 0,62 0,20 50 16,50 10,23
4 Żyto kg 0,42 0,48 0,20 50 21,00 10,08
5 Pszenżyto kg 0,55 0,55 0,30 50 27,50 15,13
6 Koncentrat 15% kg 0,33 2,03 0,67 50 16,50 33,51
  Razem kg 2,20 X 1,68 50 110,00 84,12
I Tuczniki - od 70 kg m.c. do sprzedaży
1 Jęczmień kg 0,51 0,54 0,28 50 25,50 13,77
2 Owies kg 0,43 0,52 0,22 50 21,50 11,18
3 Pszenica kg 0,29 0,62 0,18 50 14,50 8,99
4 Żyto kg 0,57 0,48 0,27 50 28,50 13,68
5 Pszenżyto kg 0,71 0,55 0,39 50 35,50 19,53
6 Koncentrat 10% kg 0,34 2,47 0,84 50 17,00 41,99
  Razem kg 2,85 X 2,18 50 142,50 109,14
Pasze dla warchlaków i tuczników razem (G+H+I) kg 2,25 X 1,74 133 298,70 238,45
Lp. Pozostałe koszty bezpośrednie Poziom brakowania (%/cykl) Cena loszki hodowlanej (zł) Koszt remontu (zł/szt.) Ilość zabiegów na skuteczne pokrycie Średni koszt jednego zabiegu (zł) Wartość zabiegu
na tucznika sprzed. (zł)
1 Remont stada 16,6% 795 13,20 X
2 Inseminacja X 1 52,00 5,20
Koszt pasz ogółem (zł/szt.) Cykl
zamknięty
Cykl
otwarty
Prod.
prosiąt
283,79 238,45 45,34  
Lp. Pozostałe koszty bezpośrednie (zł/szt.) Cykl
zamknięty
Cykl otwarty Prod. prosiąt
1 Zakup zwierząt do tuczu   x 149,08 x
2 Zmienne koszty maszynowe   15,60 15,39 15,22
3 Ubezpieczenie zwierząt      
4 Leki weterynaryjne, leczenie i profilaktyka 41,50 12,00 41,50
5 Inne koszty      
Razem pozostałe koszty bezpośrednie 57,10 176,47 56,72
Koszty bezpośrednie ogółem (zł/szt.) Cykl
zamknięty
Cykl
otwarty
Prod.
prosiąt
359,29 414,92 120,45
Lp. Sprzedaż j.m. Cykl
zamknięty
Cykl
otwarty
Prod.
prosiąt
1 Tuczniki, prosięta kg 110 110 15
zł/kg 4,88 4,88 9,94
zł/szt. 536,80 536,80 149,08
2 Locha wybrakowana kg 3 x 3
zł/kg 3,10 x 3,10
zł/szt. 9,30 x 9,30
Wartość produkcji ogółem (zł) 546,10 536,80 158,38
Lp. Nadwyżka bezpośrednia Cykl
zamknięty
Cykl
otwarty
Prod.
prosiąt
1 Żywiec wieprzowy (zł/szt.) 186,81 121,88 37,93
2 Żywiec wieprzowy (zł/kg) 1,70 1,11 2,53