Produkcja żywca wieprzowego c.z.+c.o.+prosięta w kg
czerwiec 2017
Lp. Pasze J.m. Dzienne zużycie paszy (kg/szt.) Cena (zł/kg) Wartość dziennego zużycia paszy
na 1 szt.
w zł
Ilość dni żywienia Zużycie paszy
w okresie w kg/szt.
Wartość paszy
w okresie
w zł/szt.
A Locha od pokrycia do 90 dnia ciąży
1 Jęczmień kg 0,90 0,65 0,59 90 81,00 52,65
2 Owies kg 0,90 0,56 0,50 90 81,00 45,36
3 Otręby pszenne kg 0,23 0,63 0,14 90 20,70 13,04
4 Koncentrat 10% kg 0,23 2,49 0,57 90 20,70 51,54
  Razem kg 2,26 X 1,81 90 203,40 162,59
B Locha od 90 do 110 dnia ciąży
1 Pszenica kg 0,76 0,71 0,54 20 15,20 10,79
2 Pszenżyto kg 0,46 0,66 0,30 20 9,20 6,07
3 Jęczmień kg 0,46 0,65 0,30 20 9,20 5,98
4 Owies kg 0,46 0,56 0,26 20 9,20 5,15
5 Otręby pszenne kg 0,30 0,63 0,19 20 6,00 3,78
6 Koncentrat 20% kg 0,60 2,49 1,49 20 12,00 29,88
  Razem kg 3,04 X 3,08 20 60,80 61,66
C Locha od 111 dnia ciąży do wyproszenia
1 Pszenica kg 0,50 0,71 0,36 3 1,50 1,07
2 Pszenżyto kg 0,30 0,66 0,20 3 0,90 0,59
3 Jęczmień kg 0,30 0,65 0,20 3 0,90 0,59
4 Owies kg 0,30 0,56 0,17 3 0,90 0,50
5 Otręby pszenne kg 0,20 0,63 0,13 3 0,60 0,38
6 Koncentrat 20% kg 0,40 2,49 1,00 3 1,20 2,99
  Razem kg 2,00 X 2,04 3 6,00 6,11
D Locha z prosiętami
1 Pszenica kg 1,36 0,71 0,97 28 38,08 27,04
2 Pszenżyto kg 0,82 0,66 0,54 28 22,96 15,15
3 Jęczmień kg 0,82 0,65 0,53 28 22,96 14,92
4 Owies kg 0,82 0,56 0,46 28 22,96 12,86
5 Otręby pszenne kg 0,54 0,63 0,34 28 15,12 9,53
6 Koncentrat 20% kg 1,09 2,49 2,71 28 30,52 75,99
  Razem kg 5,45 X 5,55 28 152,60 155,49
E Locha od odsadzenia do pokrycia
1 Jęczmień kg 1,36 0,65 0,88 6 8,16 5,30
2 Owies kg 1,36 0,56 0,76 6 8,16 4,57
3 Otręby pszenne kg 0,34 0,63 0,21 6 2,04 1,29
4 Koncentrat 10% kg 0,34 2,49 0,85 6 2,04 5,08
  Razem kg 3,40 X 2,71 6 20,40 16,24
  Pasze dla lochy razem (A+B+C+D+E) kg 3,01 X 3,04 147 443,20 402,09
Liczebność analizowanego miotu (szt.) 10
Wartość paszy w przeliczeniu na 1 prosię odchowane (zł) 40,21
Lp. Pasze J.m. Dzienne zużycie paszy (kg/szt.) Cena (zł/kg) Wartość dziennego zużycia paszy
na 1 szt.
w zł
Ilość dni żywienia Zużycie paszy
w okresie w kg/szt.
Wartość paszy
w okresie
w zł/szt.
F Prosięta ssące
1 Prestarter kg 0,24 1,32 0,32 25 6,00 7,94
  Pasze dla prosiąt razem (F) kg 0,24 X 0,32 25 6,00 7,94
G Warchlaki - od odsadzenia do 30 kg m.c.
1 Pszenica kg 0,34 0,71 0,24 33 11,22 7,97
2 Pszenżyto kg 0,14 0,66 0,09 33 4,62 3,05
3 Jęczmień kg 0,64 0,65 0,42 33 21,12 13,73
4 Koncentrat 20% kg 0,28 2,60 0,73 33 9,24 24,02
  Razem kg 1,40 X 1,48 33 46,20 48,77
H Tuczniki - od 30 do 70 kg m.c.
1 Jęczmień kg 0,35 0,65 0,23 50 17,50 11,38
2 Owies kg 0,22 0,56 0,12 50 11,00 6,16
3 Pszenica kg 0,33 0,71 0,23 50 16,50 11,72
4 Żyto kg 0,42 0,59 0,25 50 21,00 12,39
5 Pszenżyto kg 0,55 0,66 0,36 50 27,50 18,15
6 Koncentrat 15% kg 0,33 2,03 0,67 50 16,50 33,51
  Razem kg 2,20 X 1,87 50 110,00 93,30
I Tuczniki - od 70 kg m.c. do sprzedaży
1 Jęczmień kg 0,51 0,65 0,33 50 25,50 16,58
2 Owies kg 0,43 0,56 0,24 50 21,50 12,04
3 Pszenica kg 0,29 0,71 0,21 50 14,50 10,30
4 Żyto kg 0,57 0,59 0,34 50 28,50 16,82
5 Pszenżyto kg 0,71 0,66 0,47 50 35,50 23,43
6 Koncentrat 10% kg 0,34 2,48 0,84 50 17,00 42,16
  Razem kg 2,85 X 2,43 50 142,50 121,32
  Pasze dla warchlaków i tuczników razem (G+H+I) kg 2,25 X 1,92 133 298,70 263,38
Lp. Pozostałe koszty bezpośrednie Poziom brakowania (%/cykl) Cena loszki hodowlanej (zł) Koszt remontu (zł/szt.) Ilość zabiegów na skuteczne pokrycie Średni koszt jednego zabiegu (zł) Wartość zabiegu na tucznika sprzed. (zł)
1 Remont stada 16,6% 738 12,25 X
2 Inseminacja X 1 52,00 5,20
Koszt pasz ogółem (zł/szt.) Cykl
zamknięty
Cykl
otwarty
Prod.
prosiąt
311,54 263,38 48,15  
Lp. Pozostałe koszty bezpośrednie (zł/szt.) Cykl
zamknięty
Cykl otwarty Prod. prosiąt
1 Zakup zwierząt do tuczu   x 178,00 x
2 Zmienne koszty maszynowe   15,60 15,39 15,22
3 Ubezpieczenie zwierząt      
4 Leki weterynaryjne, leczenie i profilaktyka 41,50 12,00 41,50
5 Inne koszty      
Razem pozostałe koszty bezpośrednie 57,10 205,39 56,72
Koszty bezpośrednie ogółem (zł/szt.) Cykl
zamknięty
Cykl
otwarty
Prod.
prosiąt
386,09 468,77 122,32
Lp. Sprzedaż j.m. Cykl
zamknięty
Cykl
otwarty
Prod.
prosiąt
1 Tuczniki, prosięta kg 110 110 15
zł/kg 5,60 5,60 11,87
zł/szt. 616,00 616,00 178,00
2 Locha wybrakowana kg 3 x 3
zł/kg 3,65 x 3,65
zł/szt. 10,95 x 10,95
Wartość produkcji ogółem (zł) 626,95 616,00 188,95
Lp. Nadwyżka bezpośrednia   Cykl
zamknięty
Cykl
otwarty
Prod.
prosiąt
1 Żywiec wieprzowy (zł/szt) 240,86 147,23 66,63
2 Żywiec wieprzowy (zł/kg) 2,19 1,34 4,44