Produkcja żywca wieprzowego c.z.+c.o.+prosięta w kg
maj 2017
Lp. Pasze J.m. Dzienne zużycie paszy (kg/szt.) Cena (zł/kg) Wartość dziennego zużycia paszy
na 1 szt.
w zł
Ilość dni żywienia Zużycie paszy
w okresie w kg/szt.
Wartość paszy
w okresie
w zł/szt.
A Locha od pokrycia do 90 dnia ciąży
1 Jęczmień kg 0,90 0,63 0,57 90 81,00 51,03
2 Owies kg 0,90 0,55 0,50 90 81,00 44,55
3 Otręby pszenne kg 0,23 0,62 0,14 90 20,70 12,83
4 Koncentrat 10% kg 0,23 2,49 0,57 90 20,70 51,54
  Razem kg 2,26 X 1,78 90 203,40 159,96
B Locha od 90 do 110 dnia ciąży
1 Pszenica kg 0,76 0,70 0,53 20 15,20 10,64
2 Pszenżyto kg 0,46 0,65 0,30 20 9,20 5,98
3 Jęczmień kg 0,46 0,63 0,29 20 9,20 5,80
4 Owies kg 0,46 0,55 0,25 20 9,20 5,06
5 Otręby pszenne kg 0,30 0,62 0,19 20 6,00 3,72
6 Koncentrat 20% kg 0,60 2,49 1,49 20 12,00 29,88
  Razem kg 3,04 X 3,05 20 60,80 61,08
C Locha od 111 dnia ciąży do wyproszenia
1 Pszenica kg 0,50 0,70 0,35 3 1,50 1,05
2 Pszenżyto kg 0,30 0,65 0,20 3 0,90 0,59
3 Jęczmień kg 0,30 0,63 0,19 3 0,90 0,57
4 Owies kg 0,30 0,55 0,17 3 0,90 0,50
5 Otręby pszenne kg 0,20 0,62 0,12 3 0,60 0,37
6 Koncentrat 20% kg 0,40 2,49 1,00 3 1,20 2,99
  Razem kg 2,00 X 2,02 3 6,00 6,06
D Locha z prosiętami
1 Pszenica kg 1,36 0,70 0,95 28 38,08 26,66
2 Pszenżyto kg 0,82 0,65 0,53 28 22,96 14,92
3 Jęczmień kg 0,82 0,63 0,52 28 22,96 14,46
4 Owies kg 0,82 0,55 0,45 28 22,96 12,63
5 Otręby pszenne kg 0,54 0,62 0,33 28 15,12 9,37
6 Koncentrat 20% kg 1,09 2,49 2,71 28 30,52 75,99
  Razem kg 5,45 X 5,50 28 152,60 154,04
E Locha od odsadzenia do pokrycia
1 Jęczmień kg 1,36 0,63 0,86 6 8,16 5,14
2 Owies kg 1,36 0,55 0,75 6 8,16 4,49
3 Otręby pszenne kg 0,34 0,62 0,21 6 2,04 1,26
4 Koncentrat 10% kg 0,34 2,49 0,85 6 2,04 5,08
  Razem kg 3,40 X 2,66 6 20,40 15,97
  Pasze dla lochy razem (A+B+C+D+E) kg 3,01 X 3,00 147 443,20 397,11
Liczebność analizowanego miotu (szt.) 10
Wartość paszy w przeliczeniu na 1 prosię odchowane (zł) 39,71
Lp. Pasze J.m. Dzienne zużycie paszy (kg/szt.) Cena (zł/kg) Wartość dziennego zużycia paszy
na 1 szt.
w zł
Ilość dni żywienia Zużycie paszy
w okresie w kg/szt.
Wartość paszy
w okresie
w zł/szt.
F Prosięta ssące
1 Prestarter kg 0,24 1,32 0,32 25 6,00 7,94
  Pasze dla prosiąt razem (F) kg 0,24 X 0,32 25 6,00 7,94
G Warchlaki - od odsadzenia do 30 kg m.c.
1 Pszenica kg 0,34 0,70 0,24 33 11,22 7,85
2 Pszenżyto kg 0,14 0,65 0,09 33 4,62 3,00
3 Jęczmień kg 0,64 0,63 0,40 33 21,12 13,31
4 Koncentrat 20% kg 0,28 2,60 0,73 33 9,24 24,02
  Razem kg 1,40 X 1,46 33 46,20 48,19
H Tuczniki - od 30 do 70 kg m.c.
1 Jęczmień kg 0,35 0,63 0,22 50 17,50 11,03
2 Owies kg 0,22 0,55 0,12 50 11,00 6,05
3 Pszenica kg 0,33 0,70 0,23 50 16,50 11,55
4 Żyto kg 0,42 0,57 0,24 50 21,00 11,97
5 Pszenżyto kg 0,55 0,65 0,36 50 27,50 17,88
6 Koncentrat 15% kg 0,33 2,03 0,67 50 16,50 33,51
  Razem kg 2,20 X 1,84 50 110,00 91,98
I Tuczniki - od 70 kg m.c. do sprzedaży
1 Jęczmień kg 0,51 0,63 0,32 50 25,50 16,07
2 Owies kg 0,43 0,55 0,24 50 21,50 11,83
3 Pszenica kg 0,29 0,70 0,20 50 14,50 10,15
4 Żyto kg 0,57 0,57 0,32 50 28,50 16,25
5 Pszenżyto kg 0,71 0,65 0,46 50 35,50 23,08
6 Koncentrat 10% kg 0,34 2,50 0,85 50 17,00 42,50
  Razem kg 2,85 X 2,40 50 142,50 119,86
  Pasze dla warchlaków i tuczników razem (G+H+I) kg 2,25 X 1,90 133 298,70 260,03
Lp. Pozostałe koszty bezpośrednie Poziom brakowania (%/cykl) Cena loszki hodowlanej (zł) Koszt remontu (zł/szt.) Ilość zabiegów na skuteczne pokrycie Średni koszt jednego zabiegu (zł) Wartość zabiegu na tucznika sprzed. (zł)
1 Remont stada 16,6% 738 12,25 X
2 Inseminacja X 1 51,00 5,10
Koszt pasz ogółem (zł/szt) Cykl
zamknięty
Cykl
otwarty
Prod.
prosiąt
307,68 260,03 47,65  
Lp. Pozostałe koszty bezpośrednie (zł/szt) Cykl
zamknięty
Cykl otwarty Prod. prosiąt
1 Zakup zwierząt do tuczu   x 173,40 x
2 Zmienne koszty maszynowe   15,60 15,39 15,22
3 Ubezpieczenie zwierząt      
4 Leki weterynaryjne, leczenie i profilaktyka 41,50 12,00 41,50
5 Inne koszty      
Razem pozostałe koszty bezpośrednie 57,10 200,79 56,72
Koszty bezpośrednie ogółem (zł/szt.) Cykl
zamknięty
Cykl
otwarty
Prod.
prosiąt
382,13 460,82 121,72
Lp. Sprzedaż j.m. Cykl
zamknięty
Cykl
otwarty
Prod.
prosiąt
1 Tuczniki, prosięta kg 110 110 15
zł/kg 5,41 5,41 11,56
zł/szt 595,10 595,10 173,40
2 Locha wybrakowana kg 3 x 3
zł/kg 3,17 x 3,17
zł/szt 9,51 x 9,51
Wartość produkcji ogółem (zł) 604,61 595,10 182,91
Lp. Nadwyżka bezpośrednia   Cykl
zamknięty
Cykl
otwarty
Prod.
prosiąt
1 Żywiec wieprzowy (zł/szt) 222,48 134,28 61,19
2 Żywiec wieprzowy (zł/kg) 2,02 1,22 4,08