Rzepak ozimy – dt/ha plon: 40 dt/ha
sierpień 2017
Materiał siewny Stopień kwalifikacji j.m. Ilość Cena (zł/j.m.) Wartość (zł/ha)
Rzepak ozimy K1 kg 3 46,60 139,80
Nawozy mineralne Rodzaj nawozu Termin zabiegu (dekada/m-c) Dawka (kg/ha) Cena składnika (zł/kg) Wartość (zł/ha)
Polifoska 6:20:30 N 2/08 30 3,20 96,04
P 2/08 100 3,53 353,28
K 2/08 150 2,37 355,67
Sól potasowa K 2/08 50 2,48 124,17
Siarczan amonu (21 % N) N 2/03 84 3,90 328,00
Saletra amonowa N 2/04 85 3,35 285,00
Razem 1542,17
Środki ochrony roślin Rodzaj środka (herbicydy, fungicydy, insektycydy, regulatory wzrostu) Termin zabiegu (dekada/m-c) Dawka (l,kg/ha) Cena środka (zł/l,kg) Wartość (zł/ha)
Butisan 400 SC Herbicyd 3/08 2 114,12 228,24
Command 480 EC Herbicyd 3/08 0,2 221,11 44,22
Fusilade Forte 150 EC Herbicyd 3/03 0,5 126,95 63,48
Caramba 60 SL Fungicyd 3/09 0,7 112,11 78,48
Proteus 110 OD Insektycyd 3/03-1/04 0,1 106,23 10,62
Horizon 250 EW fungicyd 3/04 - 2/05 1 107,63 107,63
Mospilan 20 SP Insektycyd 2/05 0,12 485,52 58,26
Razem 590,93
Zmienne koszty maszynowe - praca maszyn własnych Rodzaj działania agrotechnicznego Termin zabiegu (dekada/m-c)  Czas trwania zabiegu (godz/ha) Koszt zabiegu (zł/godz) Wartość (zł/ha)
Ciągnik 80KM+pług 5-skibowy+brona 3-pol. Podorywka z bronowaniem 2/07 1,50 56,70 85,05
Ciągnik 60KM+rozsiewacz nawozów 300kg Wysiew NPK+sól potasowa 2/08 0,50 46,58 23,29
Ciągnik 60KM+rozsiewacz nawozów 300kg Wysiew N - 1 dawka 2/03 0,30 46,58 13,98
Ciągnik 80KM+pług 4-skibowy Orka siewna z wałem Campbella 2/08 2,00 64,16 128,32
Ciągnik 80KM+agregat uprawowy 2,8m Uprawa przedsiewna 3/08 1,00 58,75 58,75
Ciągnik 60KM+siewnik zbożowy 3m Siew 3/08 1,50 64,42 96,64
Ciągnik 60KM+opryskiwacz polowy 12m Oprysk na chwasty 2 x 3/08 0,80 49,19 39,35
Ciągnik 60KM+rozsiewacz nawozów 300kg Wysiew N - 2 dawka 2/04 0,30 46,58 13,98
Ciągnik 60KM+opryskiwacz polowy 12m Oprysk na chwasty jednoliścienne 3/03 0,40 49,19 19,68
Ciągnik 60KM+opryskiwacz polowy 12m Oprysk fungicydem 3/09 0,40 49,19 19,68
Ciągnik 60KM+opryskiwacz polowy 12m Oprysk insektycydem 3/03-1/04 0,40 49,19 19,68
Ciągnik 60KM+opryskiwacz polowy 12m Oprysk fungicydem 3/04 - 2/05 0,40 49,19 19,68
Ciągnik 60KM+opryskiwacz polowy 12m Oprysk insektycydem 2/05 0,40 49,19 19,68
Ciągnik 60KM+przyczepa 7t Transport ziarna do gospodarstwa 1/07 0,50 54,70 27,35
Razem 10,00   585,09
Usługi z zewnątrz Rodzaj usługi Termin zabiegu (dekada/m-c)  Cas trwania zabiegu (godz/ha) Koszt zabiegu (zł/godz) Wartość (zł/ha)
Kombajn Bizon Rekord Z 058/5 Zbiór 1/07 1,20 317,00 380,40
Razem 1,20   380,40
   
Przychód Rodzaj przychodu j.m. Ilość Cena (zł/j.m.) Wartość (zł/ha)
Produkt główny Nasiona rzepaku dt 40 157,50 6300,00
Dopłaty, subwencje Razem JPO+zaziel. +dodatkowa ha 1 928,23 928,23
WARTOŚĆ PRODUKCJI RAZEM (zł/ha) 7228,23
KOSZTY BEZPOŚREDNIE RAZEM (zł/ha) 3238,38
NADWYŻKA BEZPOŚREDNIA (zł/ha) 3989,85
   
KOSZTY BEZPOŚREDNIE RAZEM (zł/dt) 80,96
NADWYŻKA BEZPOŚREDNIA (zł/dt) 99,75