Rzepak ozimy – dt/ha plon: 40 dt/ha
czerwiec 2020
Materiał siewny Stopień kwalifikacji j.m. Ilość Cena (zł/j.m.) Wartość (zł/ha)
Rzepak ozimy K1 kg 3 48,00 144,00
Nawozy mineralne Rodzaj nawozu Termin zabiegu (dekada/m-c) Dawka (kg/ha) Cena składnika (zł/kg) Wartość (zł/ha)
Polifoska 6:20:30 N 2/08 30 2,96 88,94
P 2/08 100 4,03 402,94
K 2/08 150 2,30 345,72
Sól potasowa K 2/08 50 2,63 131,56
Siarczan amonu (21% N) N 2/03 84 5,13 431,16
Saletra amonowa N 2/04 85 3,38 287,68
Razem 1687,99
Środki ochrony roślin Rodzaj środka (herbicydy, fungicydy, insektycydy, regulatory wzrostu) Termin zabiegu (dekada/m-c) Dawka (l,kg/ha) Cena środka (zł/l,kg) Wartość (zł/ha)
Butisan Star MAX 500 SE Herbicyd 3/08 2,25 119,42 268,70
Agil-S 100 EC Herbicyd 3/08 0,60 116,62 69,97
Fusilade Forte 150 EC Herbicyd 3/03 1,20 120,60 144,72
Caryx 240 SL Fungicyd 3/09 1,00 144,57 144,57
Proteus 110 OD Insektycyd 3/03-1/04 0,50 133,83 66,92
Yamato 303 SE fungicyd 3/04 - 2/05 1,70 81,79 139,04
Nepal 130 WG Insektycyd 2/05 0,25 221,00 55,25
Razem 889,17
Zmienne koszty maszynowe - praca maszyn własnych Rodzaj działania agrotechnicznego Termin zabiegu (dekada/m-c)  Czas trwania zabiegu (godz/ha) Koszt zabiegu (zł/godz) Wartość (zł/ha)
Ciągnik 80KM+pług 5-skibowy+brona 3-pol. Podorywka z bronowaniem 2/07 1,50 55,34 83,01
Ciągnik 60KM+rozsiewacz nawozów 300kg Wysiew NPK+sól potasowa 2/08 0,50 45,42 22,71
Ciągnik 60KM+rozsiewacz nawozów 300kg Wysiew N - 1 dawka 2/03 0,30 45,42 13,63
Ciągnik 80KM+pług 4-skibowy Orka siewna z wałem Campbella 2/08 2,00 62,80 125,60
Ciągnik 80KM+agregat uprawowy 2,8m Uprawa przedsiewna 3/08 1,00 57,39 57,39
Ciągnik 60KM+siewnik zbożowy 3m Siew 3/08 1,50 63,26 94,90
Ciągnik 60KM+opryskiwacz polowy 12m Oprysk na chwasty 2 x 3/08 0,80 48,03 38,42
Ciągnik 60KM+rozsiewacz nawozów 300kg Wysiew N - 2 dawka 2/04 0,30 45,42 13,63
Ciągnik 60KM+opryskiwacz polowy 12m Oprysk na chwasty jednoliścienne 3/03 0,40 48,03 19,21
Ciągnik 60KM+opryskiwacz polowy 12m Oprysk fungicydem 3/09 0,40 48,03 19,21
Ciągnik 60KM+opryskiwacz polowy 12m Oprysk insektycydem 3/03-1/04 0,40 48,03 19,21
Ciągnik 60KM+opryskiwacz polowy 12m Oprysk fungicydem 3/04 - 2/05 0,40 48,03 19,21
Ciągnik 60KM+opryskiwacz polowy 12m Oprysk insektycydem 2/05 0,40 48,03 19,21
Ciągnik 60KM+przyczepa 7t Transport ziarna do gospodarstwa 1/07 0,50 53,54 26,77
Razem 10,00   572,11
Usługi z zewnątrz  Rodzaj usługi Termin zabiegu (dekada/m-c)  Czas trwania zabiegu (godz/ha) Koszt zabiegu (zł/godz) Wartość (zł/ha)
Kombajn Bizon Rekord Z 058/5 Zbiór 1/07 1,20 339,27 407,12
Razem 1,20   407,12
   
Przychód Rodzaj przychodu j.m. Ilość Cena (zł/j.m.) Wartość (zł/ha)
Produkt główny Nasiona rzepaku dt 40 170,80 6832,00
Dopłaty, subwencje Razem JPO+zaziel. +dodatkowa ha 1 973,16 973,16
WARTOŚĆ PRODUKCJI RAZEM (zł/ha) 7805,16
KOSZTY BEZPOŚREDNIE RAZEM (zł/ha) 3700,39
NADWYŻKA BEZPOŚREDNIA (zł/ha) 4104,77
   
KOSZTY BEZPOŚREDNIE RAZEM (zł/dt) 92,51
NADWYŻKA BEZPOŚREDNIA (zł/dt) 102,62