Rzepak ozimy – dt/ha plon: 40 dt/ha
kwiecień 2018
Materiał siewny Stopień kwalifikacji j.m. Ilość Cena (zł/j.m.) Wartość (zł/ha)
Rzepak ozimy K1 kg 3 46,60 139,80
Nawozy mineralne Rodzaj nawozu Termin zabiegu (dekada/m-c) Dawka (kg/ha) Cena składnika (zł/kg) Wartość (zł/ha)
Polifoska 6:20:30 N 2/08 30 2,97 89,07
P 2/08 100 3,83 382,95
K 2/08 150 2,04 306,44
Sól potasowa K 2/08 50 2,37 118,42
Siarczan amonu (21 % N) N 2/03 84 3,90 328,00
Saletra amonowa N 2/04 85 3,44 292,55
Razem 1517,42
Środki ochrony roślin Rodzaj środka (herbicydy, fungicydy, insektycydy, regulatory wzrostu) Termin zabiegu (dekada/m-c) Dawka (l,kg/ha) Cena środka (zł/l,kg) Wartość (zł/ha)
Butisan 400 SC Herbicyd 3/08 2 108,41 216,82
Command 480 EC Herbicyd 3/08 0,2 197,75 39,55
Fusilade Forte 150 EC Herbicyd 3/03 0,5 127,91 63,96
Caramba 60 SL Fungicyd 3/09 0,7 109,79 76,85
Proteus 110 OD Insektycyd 3/03-1/04 0,1 106,23 10,62
Horizon 250 EW fungicyd 3/04 - 2/05 1 107,22 107,22
Mospilan 20 SP Insektycyd 2/05 0,12 460,40 55,25
Razem 570,27
Zmienne koszty maszynowe - praca maszyn własnych Rodzaj działania agrotechnicznego Termin zabiegu (dekada/m-c)  Czas trwania zabiegu (godz/ha) Koszt zabiegu (zł/godz) Wartość (zł/ha)
Ciągnik 80KM+pług 5-skibowy+brona 3-pol. Podorywka z bronowaniem 2/07 1,50 59,60 89,40
Ciągnik 60KM+rozsiewacz nawozów 300kg Wysiew NPK+sól potasowa 2/08 0,50 49,05 24,52
Ciągnik 60KM+rozsiewacz nawozów 300kg Wysiew N - 1 dawka 2/03 0,30 49,05 14,71
Ciągnik 80KM+pług 4-skibowy Orka siewna z wałem Campbella 2/08 2,00 67,06 134,12
Ciągnik 80KM+agregat uprawowy 2,8m Uprawa przedsiewna 3/08 1,00 61,65 61,65
Ciągnik 60KM+siewnik zbożowy 3m Siew 3/08 1,50 66,89 100,33
Ciągnik 60KM+opryskiwacz polowy 12m Oprysk na chwasty 2 x 3/08 0,80 51,65 41,32
Ciągnik 60KM+rozsiewacz nawozów 300kg Wysiew N - 2 dawka 2/04 0,30 49,05 14,71
Ciągnik 60KM+opryskiwacz polowy 12m Oprysk na chwasty jednoliścienne 3/03 0,40 51,65 20,66
Ciągnik 60KM+opryskiwacz polowy 12m Oprysk fungicydem 3/09 0,40 51,65 20,66
Ciągnik 60KM+opryskiwacz polowy 12m Oprysk insektycydem 3/03-1/04 0,40 51,65 20,66
Ciągnik 60KM+opryskiwacz polowy 12m Oprysk fungicydem 3/04 - 2/05 0,40 51,65 20,66
Ciągnik 60KM+opryskiwacz polowy 12m Oprysk insektycydem 2/05 0,40 51,65 20,66
Ciągnik 60KM+przyczepa 7t Transport ziarna do gospodarstwa 1/07 0,50 57,16 28,58
Razem 10,00   612,66
Usługi z zewnątrz  Rodzaj usługi Termin zabiegu (dekada/m-c)  Czas trwania zabiegu (godz/ha) Koszt zabiegu (zł/godz) Wartość (zł/ha)
Kombajn Bizon Rekord Z 058/5 Zbiór 1/07 1,20 326,00 391,20
Razem 1,20   391,20
   
Przychód Rodzaj przychodu j.m. Ilość Cena (zł/j.m.) Wartość (zł/ha)
Produkt główny Nasiona rzepaku dt 40 160,00 6400,00
Dopłaty, subwencje Razem JPO+zaziel. +dodatkowa ha 1 928,23 928,23
WARTOŚĆ PRODUKCJI RAZEM (zł/ha) 7328,23
KOSZTY BEZPOŚREDNIE RAZEM (zł/ha) 3231,35
NADWYŻKA BEZPOŚREDNIA (zł/ha) 4096,88
   
KOSZTY BEZPOŚREDNIE RAZEM (zł/dt) 80,78
NADWYŻKA BEZPOŚREDNIA (zł/dt) 102,42