Rzepak ozimy – dt/ha plon: 40 dt/ha
maj 2017
Materiał siewny Stopień kwalifikacji j.m. Ilość Cena (zł/j.m.) Wartość (zł/ha)
Rzepak ozimy K1 kg 3 46,60 139,80
Nawozy mineralne Rodzaj nawozu Termin zabiegu (dekada/m-c) Dawka (kg/ha) Cena składnika (zł/kg) Wartość (zł/ha)
Polifoska 6:20:30 N 2/08 30 3,29 98,65
P 2/08 100 3,66 366,40
K 2/08 150 2,33 349,96
Sól potasowa K 2/08 50 2,48 124,17
Siarczan amonu (21 % N) N 2/03 84 3,90 328,00
Saletra amonowa N 2/04 85 3,50 297,50
Razem 1564,67
Środki ochrony roślin Rodzaj środka (herbicydy, fungicydy, insektycydy, regulatory wzrostu) Termin zabiegu (dekada/m-c) Dawka (l,kg/ha) Cena środka (zł/l,kg) Wartość (zł/ha)
Butisan 400 SC Herbicyd 3/08 2 114,12 228,24
Command 480 EC Herbicyd 3/08 0,2 221,11 44,22
Fusilade Forte 150 EC Herbicyd 3/03 0,5 126,95 63,48
Caramba 60 SL Fungicyd 3/09 0,7 112,11 78,48
Proteus 110 OD Insektycyd 3/03-1/04 0,1 106,23 10,62
Horizon 250 EW fungicyd 3/04 - 2/05 1 107,63 107,63
Mospilan 20 SP Insektycyd 2/05 0,12 485,52 58,26
Razem 590,93
Zmienne koszty maszynowe - praca maszyn własnych Rodzaj działania agrotechnicznego Termin zabiegu (dekada/m-c)  Cas trwania zabiegu (godz/ha) Koszt zabiegu (zł/godz) Wartość (zł/ha)
Ciągnik 80KM+pług 5-skibowy+brona 3-pol. Podorywka z bronowaniem 2/07 1,50 57,89 86,84
Ciągnik 60KM+rozsiewacz nawozów 300kg Wysiew NPK+sól potasowa 2/08 0,50 47,60 23,80
Ciągnik 60KM+rozsiewacz nawozów 300kg Wysiew N - 1 dawka 2/03 0,30 47,60 14,28
Ciągnik 80KM+pług 4-skibowy Orka siewna z wałem Campbella 2/08 2,00 65,36 130,71
Ciągnik 80KM+agregat uprawowy 2,8m Uprawa przedsiewna 3/08 1,00 59,95 59,95
Ciągnik 60KM+siewnik zbożowy 3m Siew 3/08 1,50 65,44 98,16
Ciągnik 60KM+opryskiwacz polowy 12m Oprysk na chwasty 2 x 3/08 0,80 50,20 40,16
Ciągnik 60KM+rozsiewacz nawozów 300kg Wysiew N - 2 dawka 2/04 0,30 47,60 14,28
Ciągnik 60KM+opryskiwacz polowy 12m Oprysk na chwasty jednoliścienne 3/03 0,40 50,20 20,08
Ciągnik 60KM+opryskiwacz polowy 12m Oprysk fungicydem 3/09 0,40 50,20 20,08
Ciągnik 60KM+opryskiwacz polowy 12m Oprysk insektycydem 3/03-1/04 0,40 50,20 20,08
Ciągnik 60KM+opryskiwacz polowy 12m Oprysk fungicydem 3/04 - 2/05 0,40 50,20 20,08
Ciągnik 60KM+opryskiwacz polowy 12m Oprysk insektycydem 2/05 0,40 50,20 20,08
Ciągnik 60KM+przyczepa 7t Transport ziarna do gospodarstwa 1/07 0,50 55,71 27,86
Razem 10,00   596,44
Usługi z zewnątrz Rodzaj usługi Termin zabiegu (dekada/m-c)  Cas trwania zabiegu (godz/ha) Koszt zabiegu (zł/godz) Wartość (zł/ha)
Kombajn Bizon Rekord Z 058/5 Zbiór 1/07 1,20 335,00 402,00
Razem 1,20   402,00
   
Przychód Rodzaj przychodu j.m. Ilość Cena (zł/j.m.) Wartość (zł/ha)
Produkt główny Nasiona rzepaku dt 40 182,20 7288,00
Dopłaty, subwencje Razem JPO+zaziel. +dodatkowa ha 1 928,23 928,23
WARTOŚĆ PRODUKCJI RAZEM (zł/ha) 8216,23
KOSZTY BEZPOŚREDNIE RAZEM (zł/ha) 3293,84
NADWYŻKA BEZPOŚREDNIA (zł/ha) 4922,39
   
KOSZTY BEZPOŚREDNIE RAZEM (zł/dt) 82,35
NADWYŻKA BEZPOŚREDNIA (zł/dt) 123,06