Pszenżyto ozime – dt/ha plon: 48 dt/ha
maj 2017
Materiał siewny Stopień kwalifikacji j.m. Ilość Cena (zł/j.m.) Wartość (zł/ha)
Pszenżyto ozime Materiał bazowy "B" kg 190,00 1,64 311,60
Nawozy mineralne Rodzaj nawozu Termin zabiegu (dekada/m-c) Dawka (kg/ha) Cena składnika (zł/kg) Wartość (zł/ha)
Polifoska 6:20:30 N 2/09 15 3,29 49,32
P 2/09 50 3,66 183,20
K 2/09 75 2,33 174,98
Saletra amonowa N 2/03 50 3,50 175,00
Wapno nawozowe CaO (1/4 dawki) 2/08   0,13 0,00
Razem 722,50
Środki ochrony roślin Rodzaj środka (herbicydy, fungicydy, insektycydy, regulatory wzrostu) Termin zabiegu (dekada/m-c) Dawka (l,kg/ha) Cena środka (zł/l,kg) Wartość (zł/ha)
Maraton 375 SC Herbicyd 2/10 4 28,55 114,20
Wirtuoz 520 EC Fungicyd 2/06 1,25 170,54 213,18
Razem 327,38
Zmienne koszty maszynowe - praca maszyn własnych Rodzaj działania agrotechnicznego Termin zabiegu (dekada/m-c)  Czas trwania zabiegu (godz/ha) Koszt zabiegu (zł/godz) Wartość (zł/ha)
Ciągnik 80KM+pług 5-skibowy+brona 3-pol. Podorywka z bronowaniem 2/08 1,50 57,89 86,84
Ciągnik 80KM+brona 5-polowa Bronowanie chwastów 3/08 0,50 52,66 26,33
Ciągnik 60KM+rozsiewacz nawozów 300kg Wysiew NPK 2/09 0,50 47,60 23,80
Ciągnik 80KM+pług 4-skibowy Orka siewna 2/09 2,00 55,00 109,99
Ciągnik 80KM+agregat uprawowy 2,8m Uprawa przedsiewna 3/09 0,70 59,95 41,96
Ciągnik 60KM+siewnik zbożowy 3m Siew 3/09 1,20 65,44 78,53
Ciągnik 60KM+opryskiwacz polowy 12m Oprysk na chwasty 2/10 0,40 50,20 20,08
Ciągnik 60KM+rozsiewacz nawozów 300kg Wysiew N - 1 dawka 2/03 0,30 47,60 14,28
Ciągnik 60KM+opryskiwacz polowy 12m Oprysk fungicydem 2/06 0,40 50,20 20,08
Ciągnik 60KM+rozsiewacz nawozów 300kg Wysiew N - 2 dawka 3/04 0,30 47,60 14,28
Ciągnik 60KM+przyczepa 7t Transport ziarna do gospodarstwa 2/08 0,50 55,71 27,86
Ciągnik 60KM+prasa zwijająca Prasowanie słomy 2/08 1,20 93,40 112,08
Ciągnik 60KM+ładowacz czołowy Załadunek słomy 2/08 2,00 48,60 97,21
Ciągnik 60KM+przyczepa 7t Zwożenie słomy 2/08 2,00 55,71 111,42
Razem 13,50   784,74
Usługi z zewnątrz Rodzaj usługi Termin zabiegu (dekada/m-c)  Czas trwania zabiegu (godz/ha) Koszt zabiegu (zł/godz) Wartość (zł/ha)
Kombajn Bizon Rekord Z 058/5 Zbiór 2/08 1,20 335,00 402,00
Razem 1,20   402,00
Inne koszty zmienne (w tym praca najemna) Rodzaj kosztu j.m. Ilość Cena (zł/j.m.) Wartość (zł/ha)
Prasa do słomy Sznurek szt 1 35 35,00
Razem 35,00
   
Przychód Rodzaj przychodu j.m. Ilość Cena (zł/j.m.) Wartość (zł/ha)
Produkt główny Ziarno pszenżyta dt 48 65,00 3120,00
Dopłaty, subwencje Razem JPO+zaziel. +dodatkowa ha 1 928,23 928,23
WARTOŚĆ PRODUKCJI RAZEM (zł/ha) 4048,23
KOSZTY BEZPOŚREDNIE RAZEM (zł/ha) 2583,22
NADWYŻKA BEZPOŚREDNIA (zł/ha) 1465,01
   
KOSZTY BEZPOŚREDNIE RAZEM (zł/dt) 53,82
NADWYŻKA BEZPOŚREDNIA (zł/dt) 30,52