Pszenżyto ozime – dt/ha plon: 48 dt/ha
czerwiec 2020
Materiał siewny Stopień kwalifikacji j.m. Ilość Cena (zł/j.m.) Wartość (zł/ha)
Pszenżyto ozime Materiał bazowy "B" kg 190,00 1,78 337,92
Nawozy mineralne Rodzaj nawozu Termin zabiegu (dekada/m-c) Dawka (kg/ha) Cena składnika (zł/kg) Wartość (zł/ha)
Polifoska 6:20:30 N 2/09 15 2,96 44,47
P 2/09 50 4,03 201,47
K 2/09 75 2,30 172,86
Saletra amonowa N 2/03 50 3,38 169,22
N 3/04 40 3,38 135,38
Razem 723,40
Środki ochrony roślin Rodzaj środka (herbicydy, fungicydy, insektycydy, regulatory wzrostu) Termin zabiegu (dekada/m-c) Dawka (l,kg/ha) Cena środka (zł/l,kg) Wartość (zł/ha)
Komplet 560 S.C. Herbicyd 2/10 0,45 279,37 125,72
Wirtuoz 520 EC Fungicyd 2/06 1,00 165,81 165,81
Razem 291,53
Zmienne koszty maszynowe - praca maszyn własnych Rodzaj działania agrotechnicznego Termin zabiegu (dekada/m-c)  Czas trwania zabiegu (godz/ha) Koszt zabiegu (zł/godz) Wartość (zł/ha)
Ciągnik 80KM+pług 5-skibowy+brona 3-pol. Podorywka z bronowaniem 2/08 1,50 55,34 83,01
Ciągnik 80KM+brona 5-polowa Bronowanie chwastów 3/08 0,50 50,10 25,05
Ciągnik 60KM+rozsiewacz nawozów 300kg Wysiew NPK 2/09 0,50 45,42 22,71
Ciągnik 80KM+pług 4-skibowy Orka siewna 2/09 2,00 52,44 104,88
Ciągnik 80KM+agregat uprawowy 2,8m Uprawa przedsiewna 3/09 0,70 57,39 40,17
Ciągnik 60KM+siewnik zbożowy 3m Siew 3/09 1,20 63,26 75,92
Ciągnik 60KM+opryskiwacz polowy 12m Oprysk na chwasty 2/10 0,40 48,03 19,21
Ciągnik 60KM+rozsiewacz nawozów 300kg Wysiew N - 1 dawka 2/03 0,30 45,42 13,63
Ciągnik 60KM+opryskiwacz polowy 12m Oprysk fungicydem 2/06 0,40 48,03 19,21
Ciągnik 60KM+rozsiewacz nawozów 300kg Wysiew N - 2 dawka 3/04 0,30 45,42 13,63
Ciągnik 60KM+przyczepa 7t Transport ziarna do gospodarstwa 2/08 0,50 53,54 26,77
Ciągnik 60KM+prasa zwijająca Prasowanie słomy 2/08 1,20 91,23 109,47
Ciągnik 60KM+ładowacz czołowy Załadunek słomy 2/08 2,00 46,43 92,86
Ciągnik 60KM+przyczepa 7t Zwożenie słomy 2/08 2,00 53,54 107,08
Razem 13,50   753,59
Usługi z zewnątrz  Rodzaj usługi Termin zabiegu (dekada/m-c)  Czas trwania zabiegu (godz/ha) Koszt zabiegu (zł/godz) Wartość (zł/ha)
Kombajn Bizon Rekord Z 058/5 Zbiór 2/08 1,20 339,27 407,12
Razem 1,20   407,12
Inne koszty zmienne (w tym praca najemna) Rodzaj kosztu j.m. Ilość Cena (zł/j.m.) Wartość (zł/ha)
Prasa do słomy Sznurek szt 1 37,77 37,77
Razem 37,77
   
Przychód Rodzaj przychodu j.m. Ilość Cena (zł/j.m.) Wartość (zł/ha)
Produkt główny Ziarno pszenżyta dt 48 66,84 3208,32
Dopłaty, subwencje Razem JPO+zaziel. +dodatkowa ha 1 973,16 973,16
WARTOŚĆ PRODUKCJI RAZEM (zł/ha) 4181,48
KOSZTY BEZPOŚREDNIE RAZEM (zł/ha) 2551,33
NADWYŻKA BEZPOŚREDNIA (zł/ha) 1630,15
   
KOSZTY BEZPOŚREDNIE RAZEM (zł/dt) 53,15
NADWYŻKA BEZPOŚREDNIA (zł/dt) 33,96