Pszenica jara – dt/ha plon: 50 dt/ha
czerwiec 2020
Materiał siewny Stopień kwalifikacji j.m. Ilość Cena (zł/j.m.) Wartość (zł/ha)
Pszenica jara Materiał bazowy "C1" kg 200,00 1,98 395,16
Nawozy mineralne Rodzaj nawozu Termin zabiegu (dekada/m-c) Dawka (kg/ha) Cena składnika (zł/kg) Wartość (zł/ha)
Polifoska 6:20:30 N 3/03 15 2,96 44,47
P 3/03 50 4,03 201,47
K 3/03 75 2,30 172,86
Saletra amonowa N 3/03 45 3,38 152,30
N 1/05 50 3,38 169,22
Razem 740,32
Środki ochrony roślin Rodzaj środka (herbicydy, fungicydy, insektycydy, regulatory wzrostu) Termin zabiegu (dekada/m-c) Dawka (l,kg/ha) Cena środka (zł/l,kg) Wartość (zł/ha)
Biathlon 4 D Herbicyd 2/04 0,06 135,16 8,11
Cerone 480 SL Regulator wzrostu 1/05 0,75 73,83 55,37
Duett Star 334 SE Fungicyd 3/04 1,00 109,51 109,51
Cyperkil Max 500 EC Insektycyd 1/06 0,05 207,55 10,38
Razem 183,37
Zmienne koszty maszynowe - praca maszyn własnych Rodzaj działania agrotechnicznego Termin zabiegu (dekada/m-c)  Czas trwania zabiegu (godz/ha) Koszt zabiegu (zł/godz) Wartość (zł/ha)
Ciągnik 80KM+pług 4-skibowy Orka zimowa 3/10 2,00 52,44 104,88
Ciągnik 60KM+rozsiewacz nawozów 300kg Wysiew NPK 3/03 0,50 45,42 22,71
Ciągnik 60KM+rozsiewacz nawozów 300kg Wysiew N - 1 dawka 3/03 0,30 45,42 13,63
Ciągnik 80KM+agregat uprawowy 2,8m Uprawa przedsiewna 3/03 1,00 57,39 57,39
Ciągnik 60KM+siewnik zbożowy 3m Siew 3/03 1,20 63,26 75,92
Ciągnik 60KM+opryskiwacz polowy 12m Oprysk na chwasty 2/04 0,40 48,03 19,21
Ciągnik 60KM+rozsiewacz nawozów 300kg Wysiew N - 2 dawka 1/05 0,30 45,42 13,63
Ciągnik 60KM+opryskiwacz polowy 12m Oprysk - skracanie źdźbła 1/05 0,40 48,03 19,21
Ciągnik 60KM+opryskiwacz polowy 12m Oprysk fungicydem 3/04 0,40 48,03 19,21
Ciągnik 60KM+opryskiwacz polowy 12m Oprysk insektycydem 1/06 0,40 48,03 19,21
Ciągnik 60KM+przyczepa 7t Transport ziarna do gospodarstwa 3/08 0,50 53,54 26,77
Ciągnik 60KM+prasa zwijająca Prasowanie słomy 3/08 1,20 91,23 109,47
Ciągnik 60KM+ładowacz czołowy Załadunek słomy 3/08 2,00 46,43 92,86
Ciągnik 60KM+przyczepa 7t Zwożenie słomy 3/08 2,00 53,54 107,08
Razem 12,60   701,17
Usługi z zewnątrz  Rodzaj usługi Termin zabiegu (dekada/m-c)  Czas trwania zabiegu (godz/ha) Koszt zabiegu (zł/godz) Wartość (zł/ha)
Kombajn Bizon Rekord Z 058/5 Zbiór 3/08 1,20 339,27 407,12
Razem 1,20   407,12
Inne koszty zmienne (w tym praca najemna) Rodzaj kosztu j.m. Ilość Cena (zł/j.m.) Wartość (zł/ha)
Prasa do słomy Sznurek szt 1 37,77 37,77
Razem 37,77
   
Przychód Rodzaj przychodu j.m. Ilość Cena (zł/j.m.) Wartość (zł/ha)
Produkt główny Ziarno pszenicy dt 50 76,31 3815,50
Dopłaty, subwencje Razem JPO+zaziel. +dodatkowa ha 1 973,16 973,16
WARTOŚĆ PRODUKCJI RAZEM (zł/ha) 4788,66
KOSZTY BEZPOŚREDNIE RAZEM (zł/ha) 2464,92
NADWYŻKA BEZPOŚREDNIA (zł/ha) 2323,74
   
KOSZTY BEZPOŚREDNIE RAZEM (zł/dt) 49,30
NADWYŻKA BEZPOŚREDNIA (zł/dt) 46,47