Pszenica jara – dt/ha plon: 50 dt/ha
listopad 2017
Materiał siewny Stopień kwalifikacji j.m. Ilość Cena (zł/j.m.) Wartość (zł/ha)
Pszenica jara Materiał bazowy "B" kg 200,00 1,84 368,00
Nawozy mineralne Rodzaj nawozu Termin zabiegu (dekada/m-c) Dawka (kg/ha) Cena składnika (zł/kg) Wartość (zł/ha)
Polifoska 6:20:30 N 3/03 15 3,00 45,01
P 3/03 50 3,95 197,63
K 3/03 75 2,30 172,35
Saletra amonowa N 3/03 45 3,26 146,91
N 1/05 50 3,26 163,24
Razem 725,15
Środki ochrony roślin Rodzaj środka (herbicydy, fungicydy, insektycydy, regulatory wzrostu) Termin zabiegu (dekada/m-c) Dawka (l,kg/ha) Cena środka (zł/l,kg) Wartość (zł/ha)
Chisel 75 WG Herbicyd 2/04 0,04 1300,00 52,00
Moddus 250 EC Regulator wzrostu 1/05 0,4 259,99 104,00
Talius 200 EC  Fungicyd 3/04 0,75 406,29 304,72
Fastac 100EC Insektycyd 1/06 0,12 174,60 20,95
Razem 481,67
Zmienne koszty maszynowe - praca maszyn własnych Rodzaj działania agrotechnicznego Termin zabiegu (dekada/m-c)  Czas trwania zabiegu (godz/ha) Koszt zabiegu (zł/godz) Wartość (zł/ha)
Ciągnik 80KM+pług 4-skibowy Orka zimowa 3/10 2,00 54,06 108,12
Ciągnik 60KM+rozsiewacz nawozów 300kg Wysiew NPK 3/03 0,50 46,80 23,40
Ciągnik 60KM+rozsiewacz nawozów 300kg Wysiew N - 1 dawka 3/03 0,30 46,80 14,04
Ciągnik 80KM+agregat uprawowy 2,8m Uprawa przedsiewna 3/03 1,00 59,01 59,01
Ciągnik 60KM+siewnik zbożowy 3m Siew 3/03 1,20 64,64 77,57
Ciągnik 60KM+opryskiwacz polowy 12m Oprysk na chwasty 2/04 0,40 49,41 19,76
Ciągnik 60KM+rozsiewacz nawozów 300kg Wysiew N - 2 dawka 1/05 0,30 46,80 14,04
Ciągnik 60KM+opryskiwacz polowy 12m Oprysk - skracanie źdźbła 1/05 0,40 49,41 19,76
Ciągnik 60KM+opryskiwacz polowy 12m Oprysk fungicydem 3/04 0,40 49,41 19,76
Ciągnik 60KM+opryskiwacz polowy 12m Oprysk insektycydem 1/06 0,40 49,41 19,76
Ciągnik 60KM+przyczepa 7t Transport ziarna do gospodarstwa 3/08 0,50 54,91 27,46
Ciągnik 60KM+prasa zwijająca Prasowanie słomy 3/08 1,20 92,60 111,12
Ciągnik 60KM+ładowacz czołowy Załadunek słomy 3/08 2,00 47,81 95,61
Ciągnik 60KM+przyczepa 7t Zwożenie słomy 3/08 2,00 54,91 109,83
Razem 12,60   719,25
Usługi z zewnątrz  Rodzaj usługi Termin zabiegu (dekada/m-c)  Czas trwania zabiegu (godz/ha) Koszt zabiegu (zł/godz) Wartość (zł/ha)
Kombajn Bizon Rekord Z 058/5 Zbiór 3/08 1,20 325,00 390,00
Razem 1,20   390,00
Inne koszty zmienne (w tym praca najemna) Rodzaj kosztu j.m. Ilość Cena (zł/j.m.) Wartość (zł/ha)
Prasa do słomy Sznurek szt. 1 35 35,00
Razem 35,00
   
Przychód Rodzaj przychodu j.m. Ilość Cena (zł/j.m.) Wartość (zł/ha)
Produkt główny Ziarno pszenicy dt 50 62,00 3100,00
Dopłaty, subwencje Razem JPO+zaziel. +dodatkowa ha 1 928,23 928,23
WARTOŚĆ PRODUKCJI RAZEM (zł/ha) 4028,23
KOSZTY BEZPOŚREDNIE RAZEM (zł/ha) 2719,06
NADWYŻKA BEZPOŚREDNIA (zł/ha) 1309,17
   
KOSZTY BEZPOŚREDNIE RAZEM (zł/dt) 54,38
NADWYŻKA BEZPOŚREDNIA (zł/dt) 26,18