Pszenica jara – dt/ha plon: 50 dt/ha
czerwiec 2017
Materiał siewny Stopień kwalifikacji j.m. Ilość Cena (zł/j.m.) Wartość (zł/ha)
Pszenica jara Materiał bazowy "B" kg 200,00 1,84 368,00
Nawozy mineralne Rodzaj nawozu Termin zabiegu (dekada/m-c) Dawka (kg/ha) Cena składnika (zł/kg) Wartość (zł/ha)
Polifoska 6:20:30 N 3/03 15 3,33 49,88
P 3/03 50 3,61 180,53
K 3/03 75 2,33 174,59
Saletra amonowa N 3/03 45 3,50 157,50
N 1/05 50 3,50 175,00
Razem 737,50
Środki ochrony roślin Rodzaj środka (herbicydy, fungicydy, insektycydy, regulatory wzrostu) Termin zabiegu (dekada/m-c) Dawka (l,kg/ha) Cena środka (zł/l,kg) Wartość (zł/ha)
Chisel 75 WG Herbicyd 2/04 0,04 1400,00 56,00
Moddus 250 EC Regulator wzrostu 1/05 0,4 254,51 101,80
Talius 200 EC Fungicyd 3/04 0,75 406,29 304,72
Fastac 100EC Insektycyd 1/06 0,12 173,59 20,83
Razem 483,35
Zmienne koszty maszynowe - praca maszyn własnych Rodzaj działania agrotechnicznego Termin zabiegu (dekada/m-c)  Czas trwania zabiegu (godz/ha) Koszt zabiegu (zł/godz) Wartość (zł/ha)
Ciągnik 80KM+pług 4-skibowy Orka zimowa 3/10 2,00 53,89 107,78
Ciągnik 60KM+rozsiewacz nawozów 300kg Wysiew NPK 3/03 0,50 46,66 23,33
Ciągnik 60KM+rozsiewacz nawozów 300kg Wysiew N - 1 dawka 3/03 0,30 46,66 14,00
Ciągnik 80KM+agregat uprawowy 2,8m Uprawa przedsiewna 3/03 1,00 58,84 58,84
Ciągnik 60KM+siewnik zbożowy 3m Siew 3/03 1,20 64,50 77,40
Ciągnik 60KM+opryskiwacz polowy 12m Oprysk na chwasty 2/04 0,40 49,26 19,70
Ciągnik 60KM+rozsiewacz nawozów 300kg Wysiew N - 2 dawka 1/05 0,30 46,66 14,00
Ciągnik 60KM+opryskiwacz polowy 12m Oprysk - skracanie źdźbła 1/05 0,40 49,26 19,70
Ciągnik 60KM+opryskiwacz polowy 12m Oprysk fungicydem 3/04 0,40 49,26 19,70
Ciągnik 60KM+opryskiwacz polowy 12m Oprysk insektycydem 1/06 0,40 49,26 19,70
Ciągnik 60KM+przyczepa 7t Transport ziarna do gospodarstwa 3/08 0,50 54,77 27,38
Ciągnik 60KM+prasa zwijająca Prasowanie słomy 3/08 1,20 92,46 110,95
Ciągnik 60KM+ładowacz czołowy Załadunek słomy 3/08 2,00 47,66 95,32
Ciągnik 60KM+przyczepa 7t Zwożenie słomy 3/08 2,00 54,77 109,54
Razem 12,60   717,35
Usługi z zewnątrz Rodzaj usługi Termin zabiegu (dekada/m-c)  Czas trwania zabiegu (godz/ha) Koszt zabiegu (zł/godz) Wartość (zł/ha)
Kombajn Bizon Rekord Z 058/5 Zbiór 3/08 1,20 335,00 402,00
Razem 1,20   402,00
Inne koszty zmienne (w tym praca najemna) Rodzaj kosztu j.m. Ilość Cena (zł/j.m.) Wartość (zł/ha)
Prasa do słomy Sznurek szt 1 35 35,00
Razem 35,00
   
Przychód Rodzaj przychodu j.m. Ilość Cena (zł/j.m.) Wartość (zł/ha)
Produkt główny Ziarno pszenicy dt 50 71,00 3550,00
Dopłaty, subwencje Razem JPO+zaziel. +dodatkowa ha 1 928,23 928,23
WARTOŚĆ PRODUKCJI RAZEM (zł/ha) 4478,23
KOSZTY BEZPOŚREDNIE RAZEM (zł/ha) 2743,20
NADWYŻKA BEZPOŚREDNIA (zł/ha) 1735,03
   
KOSZTY BEZPOŚREDNIE RAZEM (zł/dt) 54,86
NADWYŻKA BEZPOŚREDNIA (zł/dt) 34,70