Pszenica ozima – dt/ha plon: 60 dt/ha
sierpień 2017
Materiał siewny Stopień kwalifikacji j.m. Ilość Cena (zł/j.m.) Wartość (zł/ha)
Pszenica Materiał bazowy "B" kg 200,00 1,70 340,00
Nawozy mineralne Rodzaj nawozu Termin zabiegu (dekada/m-c) Dawka (kg/ha) Cena składnika (zł/kg) Wartość (zł/ha)
Polifoska 6:20:30 N 2/09 18 3,20 57,63
P 2/09 60 3,53 211,97
K 2/09 90 2,37 213,40
Saletra amonowa N 2/03 60 3,35 201,18
N 3/04 40 3,35 134,12
Wapno nawozowe CaO (1/4 dawki) 2/08 750 0,12 92,25
Razem 910,54
Środki ochrony roślin Rodzaj środka (herbicydy, fungicydy, insektycydy, regulatory wzrostu) Termin zabiegu (dekada/m-c) Dawka (l,kg/ha) Cena środka (zł/l,kg) Wartość (zł/ha)
Maraton 375 S.C. Herbicyd 1/10 4,00 28,55 114,20
Moddus 250 EC Regulator wzrostu 2/04 0,40 254,51 101,80
Tilt Turbo 570 EC Fungicyd 3/04 1,00 119,21 119,21
Wirtuoz 520 EC Fungicyd 1/06 1,00 140,99 140,99
Fastac 100 EC Insektycyd 1/06 0,12 173,59 20,83
Razem 497,03
Zmienne koszty maszynowe - praca maszyn własnych Rodzaj działania agrotechnicznego Termin zabiegu (dekada/m-c)  Czas trwania zabiegu (godz/ha) Koszt zabiegu (zł/godz) Wartość (zł/ha)
Ciągnik 80KM+pług 5-skibowy+brona 3-pol. Podorywka z bronowaniem 2/08 1,50 56,70 85,05
Ciągnik 60KM+rozsiewacz nawozów 300kg Wysiew NPK 2/09 0,50 46,58 23,29
Ciągnik 80KM+pług 4-skibowy Orka siewna 2/09 2,00 53,80 107,60
Ciągnik 80KM+agregat uprawowy 2,8m Uprawa przedsiewna 3/09 0,70 58,75 41,13
Ciągnik 60KM+siewnik zbożowy 3m Siew 1/10 1,20 64,42 77,31
Ciągnik 60KM+opryskiwacz polowy 12m Oprysk na chwasty 1/10 0,40 49,19 19,68
Ciągnik 60KM+rozsiewacz nawozów 300kg Wysiew N - 1 dawka 2/03 0,30 46,58 13,98
Ciągnik 60KM+opryskiwacz polowy 12m Oprysk - skracanie źdźbła 2/04 0,40 49,19 19,68
Ciągnik 60KM+opryskiwacz polowy 12m Oprysk fungicydem 3/04 0,40 49,19 19,68
Ciągnik 60KM+rozsiewacz nawozów 300kg Wysiew N - 2 dawka 3/04 0,30 46,58 13,98
Ciągnik 60KM+opryskiwacz polowy 12m Oprysk fungicyd+insektycyd 1/06 0,40 49,19 19,68
Ciągnik 60KM+przyczepa 7t Transport ziarna do gospodarstwa 2/08 0,50 54,70 27,35
Ciągnik 60KM+prasa zwijająca Prasowanie słomy 2/08 1,20 92,39 110,86
Ciągnik 60KM+ładowacz czołowy Załadunek słomy 2/08 2,00 47,59 95,18
Ciągnik 60KM+przyczepa 7t Zwożenie słomy 2/08 2,00 54,70 109,40
Razem 13,80   783,82
Usługi z zewnątrz Rodzaj usługi Termin zabiegu (dekada/m-c)  Czas trwania zabiegu (godz/ha) Koszt zabiegu (zł/godz) Wartość (zł/ha)
Ciągnik 60KM+rozsiewacz wapna RCW-3 Wapnowanie (1/4 kosztu) 2/08 1,00 34,75 34,75
Kombajn Bizon Rekord Z 058/5 Zbiór 2/08 1,20 317,00 380,40
Razem 1,20   415,15
Inne koszty zmienne (w tym praca najemna) Rodzaj kosztu j.m. Ilość Cena (zł/j.m.) Wartość (zł/ha)
Prasowanie słomy Sznurek szt 1 35 35,00
Razem 35,00
   
Przychód Rodzaj przychodu j.m. Ilość Cena (zł/j.m.) Wartość (zł/ha)
Produkt główny Ziarno pszenicy dt 60 63,00 3780,00
Dopłaty, subwencje Razem JPO+zaziel. +dodatkowa ha 1 928,23 928,23
WARTOŚĆ PRODUKCJI RAZEM (zł/ha) 4708,23
KOSZTY BEZPOŚREDNIE RAZEM (zł/ha) 2981,55
NADWYŻKA BEZPOŚREDNIA (zł/ha) 1726,68
   
KOSZTY BEZPOŚREDNIE RAZEM (zł/dt) 49,69
NADWYŻKA BEZPOŚREDNIA (zł/dt) 28,78