Pszenica ozima – dt/ha plon: 60 dt/ha
czerwiec 2017
Materiał siewny Stopień kwalifikacji j.m. Ilość Cena (zł/j.m.) Wartość (zł/ha)
Pszenica Materiał bazowy "B" kg 200,00 1,70 340,00
Nawozy mineralne Rodzaj nawozu Termin zabiegu (dekada/m-c) Dawka (kg/ha) Cena składnika (zł/kg) Wartość (zł/ha)
Polifoska 6:20:30 N 2/09 18 3,33 59,86
P 2/09 60 3,61 216,63
K 2/09 90 2,33 209,51
Saletra amonowa N 2/03 60 3,50 210,00
N 3/04 40 3,50 140,00
Wapno nawozowe CaO (1/4 dawki) 2/08 750 0,12 91,50
Razem 927,50
Środki ochrony roślin Rodzaj środka (herbicydy, fungicydy, insektycydy, regulatory wzrostu) Termin zabiegu (dekada/m-c) Dawka (l,kg/ha) Cena środka (zł/l,kg) Wartość (zł/ha)
Maraton 375 S.C. Herbicyd 1/10 4,00 28,55 114,20
Moddus 250 EC Regulator wzrostu 2/04 0,40 254,51 101,80
Tilt Turbo 570 EC Fungicyd 3/04 1,00 119,21 119,21
Wirtuoz 520 EC Fungicyd 1/06 1,00 140,99 140,99
Fastac 100 EC Insektycyd 1/06 0,12 173,59 20,83
Razem 497,03
Zmienne koszty maszynowe - praca maszyn własnych Rodzaj działania agrotechnicznego Termin zabiegu (dekada/m-c)  Czas trwania zabiegu (godz/ha) Koszt zabiegu (zł/godz) Wartość (zł/ha)
Ciągnik 80KM+pług 5-skibowy+brona 3-pol. Podorywka z bronowaniem 2/08 1,50 56,79 85,18
Ciągnik 60KM+rozsiewacz nawozów 300kg Wysiew NPK 2/09 0,50 46,66 23,33
Ciągnik 80KM+pług 4-skibowy Orka siewna 2/09 2,00 53,89 107,78
Ciągnik 80KM+agregat uprawowy 2,8m Uprawa przedsiewna 3/09 0,70 58,84 41,19
Ciągnik 60KM+siewnik zbożowy 3m Siew 1/10 1,20 64,50 77,40
Ciągnik 60KM+opryskiwacz polowy 12m Oprysk na chwasty 1/10 0,40 49,26 19,70
Ciągnik 60KM+rozsiewacz nawozów 300kg Wysiew N - 1 dawka 2/03 0,30 46,66 14,00
Ciągnik 60KM+opryskiwacz polowy 12m Oprysk - skracanie źdźbła 2/04 0,40 49,26 19,70
Ciągnik 60KM+opryskiwacz polowy 12m Oprysk fungicydem 3/04 0,40 49,26 19,70
Ciągnik 60KM+rozsiewacz nawozów 300kg Wysiew N - 2 dawka 3/04 0,30 46,66 14,00
Ciągnik 60KM+opryskiwacz polowy 12m Oprysk fungicyd+insektycyd 1/06 0,40 49,26 19,70
Ciągnik 60KM+przyczepa 7t Transport ziarna do gospodarstwa 2/08 0,50 54,77 27,38
Ciągnik 60KM+prasa zwijająca Prasowanie słomy 2/08 1,20 92,46 110,95
Ciągnik 60KM+ładowacz czołowy Załadunek słomy 2/08 2,00 47,66 95,32
Ciągnik 60KM+przyczepa 7t Zwożenie słomy 2/08 2,00 54,77 109,54
Razem 13,80   784,88
Usługi z zewnątrz Rodzaj zabiegu Termin zabiegu (dekada/m-c)  Czas trwania zabiegu (godz/ha) Koszt zabiegu (zł/godz) Wartość (zł/ha)
Ciągnik 60KM+rozsiewacz wapna RCW-3 Wapnowanie (1/4 kosztu) 2/08 1,00 33,75 33,75
Kombajn Bizon Rekord Z 058/5 Zbiór 2/08 1,20 335,00 402,00
Razem 1,20   435,75
Inne koszty zmienne (w tym praca najemna) Rodzaj kosztu j.m. Ilość Cena (zł/j.m.) Wartość (zł/ha)
Prasowanie słomy Sznurek szt 1 35 35,00
Razem 35,00
   
Przychód Rodzaj przychodu j.m. Ilość Cena (zł/j.m.) Wartość (zł/ha)
Produkt główny Ziarno pszenicy dt 60 71,00 4260,00
Dopłaty, subwencje Razem JPO+zaziel. +dodatkowa ha 1 928,23 928,23
WARTOŚĆ PRODUKCJI RAZEM (zł/ha) 5188,23
KOSZTY BEZPOŚREDNIE RAZEM (zł/ha) 3020,16
NADWYŻKA BEZPOŚREDNIA (zł/ha) 2168,07
   
KOSZTY BEZPOŚREDNIE RAZEM (zł/dt) 50,34
NADWYŻKA BEZPOŚREDNIA (zł/dt) 36,13