Pszenica ozima – dt/ha plon: 60 dt/ha
czerwiec 2020
Materiał siewny Stopień kwalifikacji j.m. Ilość Cena (zł/j.m.) Wartość (zł/ha)
Pszenica Materiał bazowy "B" kg 200,00 1,90 380,50
Nawozy mineralne Rodzaj nawozu Termin zabiegu (dekada/m-c) Dawka (kg/ha) Cena składnika (zł/kg) Wartość (zł/ha)
Polifoska 6:20:30 N 2/09 18 2,96 53,36
P 2/09 60 4,03 241,77
K 2/09 90 2,30 207,43
Saletra amonowa N 2/03 60 3,38 203,06
N 3/04 40 3,38 135,38
Wapno nawozowe CaO (1/4 dawki) 2/08 750 0,11 83,03
Razem 924,03
Środki ochrony roślin Rodzaj środka (herbicydy, fungicydy, insektycydy, regulatory wzrostu) Termin zabiegu (dekada/m-c) Dawka (l,kg/ha) Cena środka (zł/l,kg) Wartość (zł/ha)
Komplet 560 S.C. Herbicyd 1/10 0,45 279,37 125,72
Medax Top 350 S.C. Regulator wzrostu 2/04 1,00 128,52 128,52
Duett Star 334 SE Fungicyd 3/04 1,00 109,51 109,51
Wirtuoz 520 EC Fungicyd 1/06 1,00 165,81 165,81
Cyperkil Max 500 EC Insektycyd 1/06 0,05 207,55 10,38
Razem 539,93
Zmienne koszty maszynowe - praca maszyn własnych Rodzaj działania agrotechnicznego Termin zabiegu (dekada/m-c)  Czas trwania zabiegu (godz/ha) Koszt zabiegu (zł/godz) Wartość (zł/ha)
Ciągnik 80KM+pług 5-skibowy+brona 3-pol. Podorywka z bronowaniem 2/08 1,50 55,34 83,01
Ciągnik 60KM+rozsiewacz nawozów 300kg Wysiew NPK 2/09 0,50 45,42 22,71
Ciągnik 80KM+pług 4-skibowy Orka siewna 2/09 2,00 52,44 104,88
Ciągnik 80KM+agregat uprawowy 2,8m Uprawa przedsiewna 3/09 0,70 57,39 40,17
Ciągnik 60KM+siewnik zbożowy 3m Siew 1/10 1,20 63,26 75,92
Ciągnik 60KM+opryskiwacz polowy 12m Oprysk na chwasty 1/10 0,40 48,03 19,21
Ciągnik 60KM+rozsiewacz nawozów 300kg Wysiew N - 1 dawka 2/03 0,30 45,42 13,63
Ciągnik 60KM+opryskiwacz polowy 12m Oprysk - skracanie źdźbła 2/04 0,40 48,03 19,21
Ciągnik 60KM+opryskiwacz polowy 12m Oprysk fungicydem 3/04 0,40 48,03 19,21
Ciągnik 60KM+rozsiewacz nawozów 300kg Wysiew N - 2 dawka 3/04 0,30 45,42 13,63
Ciągnik 60KM+opryskiwacz polowy 12m Oprysk fungicyd+insektycyd 1/06 0,40 48,03 19,21
Ciągnik 60KM+przyczepa 7t Transport ziarna do gospodarstwa 2/08 0,50 53,54 26,77
Ciągnik 60KM+prasa zwijająca Prasowanie słomy 2/08 1,20 91,23 109,47
Ciągnik 60KM+ładowacz czołowy Załadunek słomy 2/08 2,00 46,43 92,86
Ciągnik 60KM+przyczepa 7t Zwożenie słomy 2/08 2,00 53,54 107,08
Razem 13,80   766,97
Usługi z zewnątrz  Rodzaj usługi Termin zabiegu (dekada/m-c)  Czas trwania zabiegu (godz/ha) Koszt zabiegu (zł/godz) Wartość (zł/ha)
Ciągnik 60KM+rozsiewacz wapna RCW-3 Wapnowanie (1/4 kosztu) 2/08 1,00 36,55 36,55
Kombajn Bizon Rekord Z 058/5 Zbiór 2/08 1,20 339,27 407,12
Razem 1,20   443,67
Inne koszty zmienne (w tym praca najemna) Rodzaj kosztu j.m. Ilość Cena (zł/j.m.) Wartość (zł/ha)
Prasowanie słomy Sznurek szt 1 37,77 37,77
Razem 37,77
   
Przychód Rodzaj przychodu j.m. Ilość Cena (zł/j.m.) Wartość (zł/ha)
Produkt główny Ziarno pszenicy dt 60 76,31 4578,60
Dopłaty, subwencje Razem JPO+zaziel. +dodatkowa ha 1 973,16 973,16
WARTOŚĆ PRODUKCJI RAZEM (zł/ha) 5551,76
KOSZTY BEZPOŚREDNIE RAZEM (zł/ha) 3092,87
NADWYŻKA BEZPOŚREDNIA (zł/ha) 2458,89
   
KOSZTY BEZPOŚREDNIE RAZEM (zł/dt) 51,55
NADWYŻKA BEZPOŚREDNIA (zł/dt) 40,98