Pszenica ozima – dt/ha plon: 60 dt/ha
maj 2017
Materiał siewny Stopień kwalifikacji j.m. Ilość Cena (zł/j.m.) Wartość (zł/ha)
Pszenica Materiał bazowy "B" kg 200,00 1,70 340,00
Nawozy mineralne Rodzaj nawozu Termin zabiegu (dekada/m-c) Dawka (kg/ha) Cena składnika (zł/kg) Wartość (zł/ha)
Polifoska 6:20:30 N 2/09 18 3,29 59,19
P 2/09 60 3,66 219,84
K 2/09 90 2,33 209,97
Saletra amonowa N 2/03 60 3,50 210,00
N 3/04 40 3,50 140,00
Wapno nawozowe CaO (1/4 dawki) 2/08 750 0,13 98,25
Razem 937,25
Środki ochrony roślin Rodzaj środka (herbicydy, fungicydy, insektycydy, regulatory wzrostu) Termin zabiegu (dekada/m-c) Dawka (l,kg/ha) Cena środka (zł/l,kg) Wartość (zł/ha)
Maraton 375 S.C. Herbicyd 1/10 4,00 28,55 114,20
Moddus 250 EC Regulator wzrostu 2/04 0,40 254,51 101,80
Tilt Turbo 570 EC Fungicyd 3/04 1,00 119,21 119,21
Wirtuoz 520 EC Fungicyd 1/06 1,00 140,99 140,99
Fastac 100 EC Insektycyd 1/06 0,12 173,59 20,83
Razem 497,03
Zmienne koszty maszynowe - praca maszyn własnych Rodzaj działania agrotechnicznego Termin zabiegu (dekada/m-c)  Czas trwania zabiegu (godz/ha) Koszt zabiegu (zł/godz) Wartość (zł/ha)
Ciągnik 80KM+pług 5-skibowy+brona 3-pol. Podorywka z bronowaniem 2/08 1,50 57,89 86,84
Ciągnik 60KM+rozsiewacz nawozów 300kg Wysiew NPK 2/09 0,50 47,60 23,80
Ciągnik 80KM+pług 4-skibowy Orka siewna 2/09 2,00 55,00 109,99
Ciągnik 80KM+agregat uprawowy 2,8m Uprawa przedsiewna 3/09 0,70 59,95 41,96
Ciągnik 60KM+siewnik zbożowy 3m Siew 1/10 1,20 65,44 78,53
Ciągnik 60KM+opryskiwacz polowy 12m Oprysk na chwasty 1/10 0,40 50,20 20,08
Ciągnik 60KM+rozsiewacz nawozów 300kg Wysiew N - 1 dawka 2/03 0,30 47,60 14,28
Ciągnik 60KM+opryskiwacz polowy 12m Oprysk - skracanie źdźbła 2/04 0,40 50,20 20,08
Ciągnik 60KM+opryskiwacz polowy 12m Oprysk fungicydem 3/04 0,40 50,20 20,08
Ciągnik 60KM+rozsiewacz nawozów 300kg Wysiew N - 2 dawka 3/04 0,30 47,60 14,28
Ciągnik 60KM+opryskiwacz polowy 12m Oprysk fungicyd+insektycyd 1/06 0,40 50,20 20,08
Ciągnik 60KM+przyczepa 7t Transport ziarna do gospodarstwa 2/08 0,50 55,71 27,86
Ciągnik 60KM+prasa zwijająca Prasowanie słomy 2/08 1,20 93,40 112,08
Ciągnik 60KM+ładowacz czołowy Załadunek słomy 2/08 2,00 48,60 97,21
Ciągnik 60KM+przyczepa 7t Zwożenie słomy 2/08 2,00 55,71 111,42
Razem 13,80   798,58
Usługi z zewnątrz Rodzaj usługi Termin zabiegu (dekada/m-c)  Czas trwania zabiegu (godz/ha) Koszt zabiegu (zł/godz) Wartość (zł/ha)
Ciągnik 60KM+rozsiewacz wapna RCW-3 Wapnowanie (1/4 kosztu) 2/08 1,00 33,75 33,75
Kombajn Bizon Rekord Z 058/5 Zbiór 2/08 1,20 335,00 402,00
Razem 1,20   435,75
Inne koszty zmienne (w tym praca najemna) Rodzaj kosztu j.m. Ilość Cena (zł/j.m.) Wartość (zł/ha)
Prasowanie słomy Sznurek szt 1 35 35,00
Razem 35,00
   
Przychód Rodzaj przychodu j.m. Ilość Cena (zł/j.m.) Wartość (zł/ha)
Produkt główny Ziarno pszenicy dt 60 70,00 4200,00
Dopłaty, subwencje Razem JPO+zaziel. +dodatkowa ha 1 928,23 928,23
WARTOŚĆ PRODUKCJI RAZEM (zł/ha) 5128,23
KOSZTY BEZPOŚREDNIE RAZEM (zł/ha) 3043,61
NADWYŻKA BEZPOŚREDNIA (zł/ha) 2084,62
   
KOSZTY BEZPOŚREDNIE RAZEM (zł/dt) 50,73
NADWYŻKA BEZPOŚREDNIA (zł/dt) 34,74