Produkcja mleka w l
kwiecień 2018
Lp. Wyszczególnienie Dzienne zużycie paszy
z dawki pokarmo-
wej (kg/szt.)
Cena 1 kg paszy (zł) Wartość dziennego zużycia paszy (zł) Zużycie w pełnym okresie 
Ilość dni żywienia daną paszą
 w okresie
Wartość paszy
w okresie żywienia (zł)
Zużycie paszy
w całym okresie (kg/szt)
I Pasze:
A Okres zasuszenia
1 Kiszona kukurydza 33%s.m. 8,00 0,09 0,68 56 38,15 448,00
2 Sianokiszonka 1pok.kłosz.33%s.m. 8,00 0,25 2,00 56 112,22 448,00
3 Siano 1pok.kłosz. 2,00 0,35 0,70 56 39,20 112,00
4 Słoma jęczmienna 5,60 0,24 1,33 56 74,35 313,60
5 Premiks zasuszeniowy (dla krów zasuszonych) 0,10 3,11 0,31 56 17,44 5,60
  Razem 23,70 X X 56 281,36 1327,20
B Okres przejściowy i szczyt laktacji
1 Kiszona kukurydza 33%s.m. 12,90 0,09 1,10 70 76,89 903,00
2 Sianokiszonka 1pok.kłosz.33%s.m. 15,00 0,25 3,76 70 263,01 1050,00
3 Wysłodki bur.kiszone 22%s.m. 10,00 0,06 0,55 70 38,66 700,00
4 Siano 1pok.kłosz. 2,00 0,35 0,70 70 49,00 140,00
5 Dodatki buforujące (kwaśny węglan sodu) 0,12 1,40 0,17 70 11,76 8,40
6 Pasza treściwa B-19 7,20 1,27 9,14 70 640,08 504,00
7 Pasza treściwa Ekstra 2,00 1,23 2,46 70 171,92 140,00
  Razem 49,22 X X 70 1251,32 3445,40
C Laktacja właściwa
1 Kiszona kukurydza 33%s.m. 11,10 0,09 0,95 239 225,90 2652,90
2 Sianokiszonka 1pok.kłosz.33%s.m. 15,00 0,25 3,76 239 898,00 3585,00
3 Wysłodki bur.kiszone 22%s.m. 10,00 0,06 0,55 239 131,99 2390,00
4 Siano 1pok.kłosz. 2,00 0,35 0,70 239 167,30 478,00
5 Dodatki buforujące (kwaśny węglan sodu) 0,12 1,40 0,17 239 40,15 28,68
6 Pasza treściwa B-19 6,00 1,27 7,62 239 1821,18 1434,00
  Razem 44,22 X X 239 3284,52 10568,58
Razem w roku 42,03 X X 365 4817,20 15341,18
II Pozostałe koszty - w przeliczeniu na 1 krowę w roku
Lp. Wyszczególnienie (%) Cena jałówki hodowla
nej (zł/szt.)
Koszt remontu (zł) Wartość na 1 krowę (zł)
1                               Remont stada 25 4 798 1199 1199
2                               Inseminacja 123
3                               Leczenie 300,00
4                               Profilaktyka 140,00
5                               Koszt ubezpieczenia krowy 10,00
6                               Zmienne koszty maszynowe 661,34
7                               Inne koszty 55,00
Ogółem w roku 2488,99
 
Koszty zmienne razem (zł/krowę) 7306,19
Koszty zmienne produkcji 1 l mleka 1,22
Lp. Wyszczególnienie Ilość
(l, kg)
Cena
(zł/l, kg)
Wartość produkcji (zł)
1 Produkcja mleka 6000 1,38 8280,00
2 Produkcja żywca - cielę 50   821,50
3 Produkcja żywca - wybrakowana krowa 150 3,88 582,00
RAZEM - wartość produkcji x 9 683,50
 
Nadwyżka bezpośrednia (zł/krowę) 2377,31
Nadwyżka bezpośrednia (zł/l mleka) 0,40