Produkcja mleka w l
maj 2017
  Wyszczególnienie Dzienne zużycie paszy z dawki pokarmowej (kg/szt.) Cena 1kg paszy (zł) Wartość dziennego zużycia paszy (zł) Zużycie w pełnym okresie
Ilość dni żywienia daną paszą w okresie Wartość paszy w okresie żywienia (zł) Zużycie paszy w całym okresie (kg/szt)
I Pasze:
A Okres zasuszenia
1 Kiszona kukurydza 33%s.m. 8,00 0,08 0,62 56 34,86 448,00
2 Sianokiszonka 1pok.kłosz.33%s.m. 8,00 0,25 2,01 56 112,41 448,00
3 Siano 1pok.kłosz. 2,00 0,35 0,70 56 39,20 112,00
4 Słoma jęczmienna 5,60 0,19 1,06 56 59,58 313,60
5 Premiks zasuszeniowy (dla krów zasuszonych) 0,10 3,08 0,31 56 17,27 5,60
  Razem 23,70 X X 56 263,32 1327,20
B Okres przejściowy i szczyt laktacji
1 Kiszona kukurydza 33%s.m. 12,90 0,08 1,00 70 70,27 903,00
2 Sianokiszonka 1pok.kłosz.33%s.m. 15,00 0,25 3,76 70 263,46 1050,00
3 Wysłodki bur.kiszone 22%s.m. 10,00 0,05 0,55 70 38,23 700,00
4 Siano 1pok.kłosz. 2,00 0,35 0,70 70 49,00 140,00
5 Dodatki buforujące (kwaśny węglan sodu) 0,12 1,40 0,17 70 11,76 8,40
6 Pasza treściwa B-19 7,20 1,25 9,00 70 630,00 504,00
7 Pasza treściwa Ekstra 2,00 1,21 2,42 70 169,12 140,00
  Razem 49,22 X X 70 1231,84 3445,40
C Laktacja właściwa
1 Kiszona kukurydza 33%s.m. 11,10 0,08 0,86 239 206,44 2652,90
2 Sianokiszonka 1pok.kłosz.33%s.m. 15,00 0,25 3,76 239 899,52 3585,00
3 Wysłodki bur.kiszone 22%s.m. 10,00 0,05 0,55 239 130,53 2390,00
4 Siano 1pok.kłosz. 2,00 0,35 0,70 239 167,30 478,00
5 Dodatki buforujące (kwaśny węglan sodu) 0,12 1,40 0,17 239 40,15 28,68
6 Pasza treściwa B-19 6,00 1,25 7,50 239 1792,50 1434,00
  Razem 44,22 X X 239 3236,44 10568,58
Razem w roku 42,03 X X 365 4731,60 15341,18
II Pozostałe koszty - w przeliczeniu na 1 krowę w roku
Lp. Wyszczególnienie (%) Cena jałówki hodowlanej (zł/szt.) Koszt remontu (zł) Wartość na 1 krowę (zł)
1                               Remont stada 25 4 433 1108 1108
2                               Inseminacja 105
3                               Leczenie 300,00
4                               Profilaktyka 140,00
5                               Koszt ubezpieczenia krowy 10,00
6                               Zmienne koszty maszynowe 661,34
7                               Inne koszty 55,00
Ogółem w roku 2379,59
 
Koszty zmienne razem (zł/krowę) 7111,19
Koszty zmienne produkcji 1 l mleka 1,19
Lp. Wyszczególnienie Ilość (l, kg) Cena (zł/l, kg) Wartość produkcji (zł)
1 Produkcja mleka 6000 1,30 7800,00
2 Produkcja żywca - cielę 50   800,00
3 Produkcja żywca - wybrakowana krowa 150 4,23 634,50
  RAZEM - wartość produkcji x 9 234,50
 
Nadwyżka bezpośrednia (zł/krowę) 2123,31
Nadwyżka bezpośrednia (zł/l mleka) 0,35