Produkcja mleka w l
marzec 2018
Lp. Wyszczególnienie Dzienne zużycie paszy
z dawki pokarmo-
wej (kg/szt.)
Cena 1 kg paszy (zł) Wartość dziennego zużycia paszy (zł) Zużycie w pełnym okresie 
Ilość dni żywienia daną paszą
 w okresie
Wartość paszy
w okresie żywienia (zł)
Zużycie paszy
w całym okresie (kg/szt)
I Pasze:
A Okres zasuszenia
1 Kiszona kukurydza 33%s.m. 8,00 0,08 0,67 56 37,57 448,00
2 Sianokiszonka 1pok.kłosz.33%s.m. 8,00 0,25 2,01 56 112,47 448,00
3 Siano 1pok.kłosz. 2,00 0,35 0,70 56 39,20 112,00
4 Słoma jęczmienna 5,60 0,24 1,32 56 74,10 313,60
5 Premiks zasuszeniowy (dla krów zasuszonych) 0,10 3,08 0,31 56 17,27 5,60
  Razem 23,70 X X 56 280,62 1327,20
B Okres przejściowy i szczyt laktacji
1 Kiszona kukurydza 33%s.m. 12,90 0,08 1,08 70 75,73 903,00
2 Sianokiszonka 1pok.kłosz.33%s.m. 15,00 0,25 3,77 70 263,61 1050,00
3 Wysłodki bur.kiszone 22%s.m. 10,00 0,06 0,55 70 38,72 700,00
4 Siano 1pok.kłosz. 2,00 0,35 0,70 70 49,00 140,00
5 Dodatki buforujące (kwaśny węglan sodu) 0,12 1,40 0,17 70 11,76 8,40
6 Pasza treściwa B-19 7,20 1,25 9,00 70 630,00 504,00
7 Pasza treściwa Ekstra 2,00 1,21 2,42 70 169,12 140,00
  Razem 49,22 X X 70 1237,95 3445,40
C Laktacja właściwa
1 Kiszona kukurydza 33%s.m. 11,10 0,08 0,93 239 222,50 2652,90
2 Sianokiszonka 1pok.kłosz.33%s.m. 15,00 0,25 3,77 239 900,05 3585,00
3 Wysłodki bur.kiszone 22%s.m. 10,00 0,06 0,55 239 132,21 2390,00
4 Siano 1pok.kłosz. 2,00 0,35 0,70 239 167,30 478,00
5 Dodatki buforujące (kwaśny węglan sodu) 0,12 1,40 0,17 239 40,15 28,68
6 Pasza treściwa B-19 6,00 1,25 7,50 239 1792,50 1434,00
  Razem 44,22 X X 239 3254,71 10568,58
Razem w roku 42,03 X X 365 4773,28 15341,18
II Pozostałe koszty - w przeliczeniu na 1 krowę w roku
Lp. Wyszczególnienie (%) Cena jałówki hodowla
nej (zł/szt.)
Koszt remontu (zł) Wartość na 1 krowę (zł)
1                               Remont stada 25 4 854 1214 1214
2                               Inseminacja 121
3                               Leczenie 300,00
4                               Profilaktyka 140,00
5                               Koszt ubezpieczenia krowy 10,00
6                               Zmienne koszty maszynowe 661,34
7                               Inne koszty 55,00
Ogółem w roku 2501,38
 
Koszty zmienne razem (zł/krowę) 7274,66
Koszty zmienne produkcji 1 l mleka 1,21
Lp. Wyszczególnienie Ilość
(l, kg)
Cena
(zł/l, kg)
Wartość produkcji (zł)
1 Produkcja mleka 6000 1,39 8340,00
2 Produkcja żywca - cielę 50   829,00
3 Produkcja żywca - wybrakowana krowa 150 4,98 747,00
RAZEM - wartość produkcji x 9 916,00
 
Nadwyżka bezpośrednia (zł/krowę) 2641,34
Nadwyżka bezpośrednia (zł/l mleka) 0,44