Produkcja mleka w l
czerwiec 2020
Lp. Wyszczególnienie Dzienne zużycie paszy
z dawki pokarmo-
wej (kg/szt.)
Cena 1 kg paszy (zł) Wartość dziennego zużycia paszy (zł) Zużycie w pełnym okresie 
Ilość dni żywienia daną paszą
 w okresie
Wartość paszy
w okresie żywienia (zł)
Zużycie paszy
w całym okresie (kg/szt.)
I Pasze:
A Okres zasuszenia
1 Kiszona kukurydza 33%s.m. 8,00 0,14 1,14 56 63,62 448,00
2 Sianokiszonka 1pok.kłosz.33%s.m. 8,00 0,26 2,08 56 116,48 448,00
3 Siano 1pok.kłosz. 2,00 0,42 0,84 56 47,23 112,00
4 Słoma jęczmienna 5,60 0,22 1,25 56 69,90 313,60
5 Premiks zasuszeniowy (dla krów zasuszonych) 0,10 4,57 0,46 56 25,58 5,60
  Razem 23,70 X X 56 322,81 1327,20
B Okres przejściowy i szczyt laktacji
1 Kiszona kukurydza 33%s.m. 12,90 0,14 1,83 70 128,23 903,00
2 Sianokiszonka 1pok.kłosz.33%s.m. 15,00 0,26 3,90 70 273,00 1050,00
3 Wysłodki bur.kiszone 22%s.m. 10,00 0,06 0,57 70 40,10 700,00
4 Siano 1pok.kłosz. 2,00 0,42 0,84 70 59,04 140,00
5 Dodatki buforujące (kwaśny węglan sodu) 0,12 1,91 0,23 70 16,07 8,40
6 Pasza treściwa B-19 7,20 1,49 10,69 70 748,44 504,00
7 Pasza treściwa Ekstra 2,00 1,41 2,83 70 197,86 140,00
  Razem 49,22 X X 70 1462,74 3445,40
C Laktacja właściwa
1 Kiszona kukurydza 33%s.m. 11,10 0,14 1,58 239 376,71 2652,90
2 Sianokiszonka 1pok.kłosz.33%s.m. 15,00 0,26 3,90 239 932,10 3585,00
3 Wysłodki bur.kiszone 22%s.m. 10,00 0,06 0,57 239 136,93 2390,00
4 Siano 1pok.kłosz. 2,00 0,42 0,84 239 201,57 478,00
5 Dodatki buforujące (kwaśny węglan sodu) 0,12 1,91 0,23 239 54,87 28,68
6 Pasza treściwa B-19 6,00 1,49 8,91 239 2129,49 1434,00
  Razem 44,22 X X 239 3831,68 10568,58
Razem w roku 42,03 X X 365 5617,23 15341,18
II Pozostałe koszty - w przeliczeniu na 1 krowę w roku
Lp. Wyszczególnienie (%) Cena jałówki hodowla
nej (zł/szt.)
Koszt remontu (zł) Wartość na 1 krowę (zł)
1                               Remont stada 25 5 123 1281 1281
2                               Inseminacja 123
3                               Leczenie 248,14
4                               Profilaktyka 170,33
5                               Koszt ubezpieczenia krowy 150,50
6                               Zmienne koszty maszynowe 661,34
7                               Inne koszty 40,00
Ogółem w roku 2673,97
 
Koszty zmienne razem (zł/krowę) 8291,20
Koszty zmienne produkcji 1 l mleka 1,38
Lp. Wyszczególnienie Ilość
(l, kg)
Cena
(zł/l, kg)
Wartość produkcji (zł)
1 Produkcja mleka 6000 1,30 7800,00
2 Produkcja żywca - cielę 50   792,03
3 Produkcja żywca - wybrakowana krowa 150 3,50 525,00
RAZEM - wartość produkcji x 9 117,03
Nadwyżka bezpośrednia (zł/krowę) 825,83
Nadwyżka bezpośrednia (zł/l mleka) 0,14