Kukurydza na ziarno – dt/ha plon: 85 dt/ha
kwiecień 2018  
Materiał siewny Stopień kwalifikacji j.m. Ilość Cena (zł/j.m.) Wartość (zł/ha)
Kukurydza na ziarno Materiał bazowy "B" j.s. 1,80 198,13 356,63
Nawozy mineralne Rodzaj nawozu Termin zabiegu (dekada/m-c) Dawka (kg/ha) Cena składnika (zł/kg) Wartość (zł/ha)
Mocznik N 2/04 160 3,02 483,37
Superfosfat wzbogacony P 2/04 80 3,54 283,20
Sól potasowa K 2/04 150 2,37 355,25
Insol K dolistny 1/06 2 10,47 20,94
Razem 1142,76
Środki ochrony roślin Rodzaj środka (herbicydy, fungicydy, insektycydy, regulatory wzrostu) Termin zabiegu (dekada/m-c) Dawka (l,kg/ha) Cena środka (zł/l,kg) Wartość (zł/ha)
Titus 25 WG Herbicyd 2/05 0,055 3350,00 184,25
MaisTer  310  WG Herbicyd 2/05 0,15 1412,10 211,82
Innovate 240 S.C. łącznie z Atpolanem (adiuwantem 1,5 l/ha) Herbicyd 2/05 0,25 387,00 96,75
Atpolan Adiuwant 2/05 1,5 12,00 18,00
Razem 510,82
Zmienne koszty maszynowe - praca maszyn własnych Rodzaj działania agrotechnicznego Termin zabiegu (dekada/m-c)  Czas trwania zabiegu (godz/ha) Koszt zabiegu (zł/godz) Wartość (zł/ha)
Ciągnik 60KM+brona talerzowa 2,1 m Talerzowanie 2/10 1,00 50,61 50,61
Ciągnik 80KM+pług 4-skibowy Orka zimowa 3/10 2,00 56,70 113,40
Ciągnik 60KM+rozsiewacz nawozów 300kg Wysiew NPK 2/04 1,50 49,05 73,57
Ciągnik 80KM+agregat uprawowy 2,8m Uprawa przedsiewna 3/04 1,00 61,65 61,65
Ciągnik 60KM+opryskiwacz polowy 12m Oprysk na chwasty 3 x 2/05 1,20 51,65 61,98
Ciągnik 60KM+opryskiwacz polowy 12m Dokarmianie dolistne 1/06 0,40 51,65 20,66
Ciągnik 60KM+przyczepa 7t Transport ziarna do gospodarstwa 2/10 0,50 57,16 28,58
Razem 6,80   410,46
Usługi z zewnątrz  Rodzaj usługi Termin zabiegu (dekada/m-c)  Czas trwania zabiegu (godz/ha) Koszt zabiegu (zł/godz) Wartość (zł/ha)
Ciągnik 60KM+siewnik pneumatyczny Siew 3/04 1,00 167,15 167,15
Kombajn Bizon Rekord Z 058/8 Zbiór 2/10 2,00 326,00 652,00
Razem 3,00   819,15
Inne koszty zmienne (w tym praca najemna) Rodzaj kosztu j.m. Ilość Cena (zł/j.m.) Wartość (zł/ha)
Dosuszenie ziarna  z 30% na 14% Suszenie % 85 18 1530,00
Razem 1530,00
   
Przychód Rodzaj przychodu j.m. Ilość Cena (zł/j.m.) Wartość (zł/ha)
Produkt główny Ziarno kukurydzy dt 85 61,05 5189,25
Dopłaty, subwencje Razem JPO+zaziel. +dodatkowa ha 1 928,23 928,23
WARTOŚĆ PRODUKCJI RAZEM (zł/ha) 6117,48
KOSZTY BEZPOŚREDNIE RAZEM (zł/ha) 4769,82
NADWYŻKA BEZPOŚREDNIA (zł/ha) 1347,66
   
KOSZTY BEZPOŚREDNIE RAZEM (zł/dt) 56,12
NADWYŻKA BEZPOŚREDNIA (zł/dt) 15,85