Kukurydza na ziarno – dt/ha plon: 85 dt/ha
sierpień 2017
Materiał siewny Stopień kwalifikacji j.m. Ilość Cena (zł/j.m.) Wartość (zł/ha)
Kukurydza na ziarno Materiał bazowy "B" j.s. 1,80 198,13 356,63
Nawozy mineralne Rodzaj nawozu Termin zabiegu (dekada/m-c) Dawka (kg/ha) Cena składnika (zł/kg) Wartość (zł/ha)
Mocznik N 2/04 160 3,04 486,96
Superfosfat wzbogacony P 2/04 80 3,60 288,00
Sól potasowa K 2/04 150 2,48 372,50
Insol K dolistny 1/06 2 10,47 20,94
Razem 1168,40
Środki ochrony roślin Rodzaj środka (herbicydy, fungicydy, insektycydy, regulatory wzrostu) Termin zabiegu (dekada/m-c) Dawka (l,kg/ha) Cena środka (zł/l,kg) Wartość (zł/ha)
Titus 25 WG Herbicyd 2/05 0,055 3350,00 184,25
MaisTer  310  WG Herbicyd 2/05 0,15 1460,90 219,14
Innovate 240 S.C. łącznie z Atpolanem (adiuwantem 1,5 l/ha) Herbicyd 2/05 0,25 387,00 96,75
Atpolan Adiuwant 2/05 1,5 12,00 18,00
Razem 518,14
Zmienne koszty maszynowe - praca maszyn własnych Rodzaj działania agrotechnicznego Termin zabiegu (dekada/m-c)  Czas trwania zabiegu (godz/ha) Koszt zabiegu (zł/godz) Wartość (zł/ha)
Ciągnik 60KM+brona talerzowa 2,1 m Talerzowanie 2/10 1,00 48,15 48,15
Ciągnik 80KM+pług 4-skibowy Orka zimowa 3/10 2,00 53,80 107,60
Ciągnik 60KM+rozsiewacz nawozów 300kg Wysiew NPK 2/04 1,50 46,58 69,88
Ciągnik 80KM+agregat uprawowy 2,8m Uprawa przedsiewna 3/04 1,00 58,75 58,75
Ciągnik 60KM+opryskiwacz polowy 12m Oprysk na chwasty 3 x 2/05 1,20 49,19 59,03
Ciągnik 60KM+opryskiwacz polowy 12m Dokarmianie dolistne 1/06 0,40 49,19 19,68
Ciągnik 60KM+przyczepa 7t Transport ziarna do gospodarstwa 2/10 0,50 54,70 27,35
Razem 6,80   390,43
Usługi z zewnątrz Rodzaj usługi Termin zabiegu (dekada/m-c)  Czas trwania zabiegu (godz/ha) Koszt zabiegu (zł/godz) Wartość (zł/ha)
Ciągnik 60KM+siewnik pneumatyczny Siew 3/04 1,00 158,00 158,00
Kombajn Bizon Rekord Z 058/8 Zbiór 2/10 2,00 317,00 634,00
Razem 3,00   792,00
Inne koszty zmienne (w tym praca najemna) Rodzaj kosztu j.m. Ilość Cena (zł/j.m.) Wartość (zł/ha)
Dosuszenie ziarna  z 30% na 14% Suszenie % 85 16 1360,00
Razem 1360,00
   
Przychód Rodzaj przychodu j.m. Ilość Cena (zł/j.m.) Wartość (zł/ha)
Produkt główny Ziarno kukurydzy dt 85 69,00 5865,00
Dopłaty, subwencje Razem JPO+zaziel. +dodatkowa ha 1 928,23 928,23
WARTOŚĆ PRODUKCJI RAZEM (zł/ha) 6793,23
KOSZTY BEZPOŚREDNIE RAZEM (zł/ha) 4585,60
NADWYŻKA BEZPOŚREDNIA (zł/ha) 2207,63
   
KOSZTY BEZPOŚREDNIE RAZEM (zł/dt) 53,95
NADWYŻKA BEZPOŚREDNIA (zł/dt) 25,97