Kukurydza na ziarno – dt/ha plon: 85 dt/ha
czerwiec 2020
Materiał siewny Stopień kwalifikacji j.m. Ilość Cena (zł/j.m.) Wartość (zł/ha)
Kukurydza na ziarno Materiał bazowy "C1" j.s. 1,80 349,54 629,17
Nawozy mineralne Rodzaj nawozu Termin zabiegu (dekada/m-c) Dawka (kg/ha) Cena składnika (zł/kg) Wartość (zł/ha)
Mocznik N 2/04 160 3,12 498,85
Superfosfat wzbogacony P 2/04 80 3,86 309,10
Sól potasowa K 2/04 150 2,63 394,68
Insol K dolistny 1/06 2 13,37 26,74
Razem 1229,37
Środki ochrony roślin Rodzaj środka (herbicydy, fungicydy, insektycydy, regulatory wzrostu) Termin zabiegu (dekada/m-c) Dawka (l,kg/ha) Cena środka (zł/l,kg) Wartość (zł/ha)
Maister Power 42,5 OD Herbicyd 1/05 0,75 159,50 119,63
Maister Power 42,5 OD Herbicyd 2/05 0,75 159,50 119,63
Innovate 240 SC Herbicyd 2/05 0,2 211,73 42,35
Atpolan 80 EC Adiuwant 2/05 1,5 17,00 25,50
Razem 307,10
Zmienne koszty maszynowe - praca maszyn własnych Rodzaj działania agrotechnicznego Termin zabiegu (dekada/m-c)  Czas trwania zabiegu (godz/ha) Koszt zabiegu (zł/godz) Wartość (zł/ha)
Ciągnik 60KM+brona talerzowa 2,1 m Talerzowanie 2/10 1,00 46,99 46,99
Ciągnik 80KM+pług 4-skibowy Orka zimowa 3/10 2,00 52,44 104,88
Ciągnik 60KM+rozsiewacz nawozów 300kg Wysiew NPK 2/04 1,50 45,42 68,14
Ciągnik 80KM+agregat uprawowy 2,8m Uprawa przedsiewna 3/04 1,00 57,39 57,39
Ciągnik 60KM+opryskiwacz polowy 12m Oprysk na chwasty 3 x 1/05 1,20 48,03 57,64
Ciągnik 60KM+opryskiwacz polowy 12m Dokarmianie dolistne 1/06 0,40 48,03 19,21
Ciągnik 60KM+przyczepa 7t Transport ziarna do gospodarstwa 2/10 0,50 53,54 26,77
Razem 6,80   381,01
Usługi z zewnątrz  Rodzaj usługi Termin zabiegu (dekada/m-c)  Czas trwania zabiegu (godz/ha) Koszt zabiegu (zł/godz) Wartość (zł/ha)
Ciągnik 60KM+siewnik pneumatyczny Siew 3/04 1,00 158,10 158,10
Kombajn Bizon Rekord Z 058/8 Zbiór 2/10 2,00 339,27 678,54
Razem 3,00   836,64
Inne koszty zmienne (w tym praca najemna) Rodzaj kosztu j.m. Ilość Cena (zł/j.m.) Wartość (zł/ha)
Dosuszenie ziarna  z 30% na 14% Suszenie % 85 15 1260,55
Razem 1260,55
   
Przychód Rodzaj przychodu j.m. Ilość Cena (zł/j.m.) Wartość (zł/ha)
Produkt główny Ziarno kukurydzy dt 85 74,96 6371,60
Dopłaty, subwencje Razem JPO+zaziel. +dodatkowa ha 1 973,16 973,16
WARTOŚĆ PRODUKCJI RAZEM (zł/ha) 7344,76
KOSZTY BEZPOŚREDNIE RAZEM (zł/ha) 4643,83
NADWYŻKA BEZPOŚREDNIA (zł/ha) 2700,93
   
KOSZTY BEZPOŚREDNIE RAZEM (zł/dt) 54,63
NADWYŻKA BEZPOŚREDNIA (zł/dt) 31,78