Jęczmień jary – dt/ha plon: 45 dt/ha
maj 2017
Materiał siewny Stopień kwalifikacji j.m. Ilość Cena (zł/j.m.) Wartość (zł/ha)
Jęczmień Materiał bazowy "B" kg 140,00 1,72 240,80
Nawozy mineralne Rodzaj nawozu Termin zabiegu (dekada/m-c) Dawka (kg/ha) Cena składnika (zł/kg) Wartość (zł/ha)
Polifoska 6:20:30 N 3/03 15 3,29 49,32
P 3/03 50 3,66 183,20
K 3/03 75 2,33 174,98
Saletra amonowa N 3/03 40 3,50 140,00
N 1/05 40 3,50 140,00
Razem 687,50
Środki ochrony roślin Rodzaj środka (herbicydy, fungicydy, insektycydy, regulatory wzrostu) Termin zabiegu (dekada/m-c) Dawka (l,kg/ha) Cena środka (zł/l,kg) Wartość (zł/ha)
Chwastox Turbo 340 SL Herbicyd 2/04 2 27,23 54,46
Bi 58 Nowy Insektycyd 3/05 0,5 49,62 24,81
Bumper 250 EC Fungicyd 1/06 0,5 140,99 70,50
Artea 330 EC Fungicyd 2/06 0,5 166,86 83,43
Razem 233,20
Zmienne koszty maszynowe - praca maszyn własnych Rodzaj działania agrotechnicznego Termin zabiegu (dekada/m-c)  Cas trwania zabiegu (godz/ha) Koszt zabiegu (zł/godz) Wartość (zł/ha)
Ciągnik 80KM+pług 4-skibowy Orka zimowa 3/10 2,00 55,00 109,99
Ciągnik 60KM+rozsiewacz nawozów 300kg Wysiew NPK 3/03 0,50 47,60 23,80
Ciągnik 60KM+rozsiewacz nawozów 300kg Wysiew N - 1 dawka 3/03 0,30 47,60 14,28
Ciągnik 80KM+agregat uprawowy 2,8m Uprawa przedsiewna 3/03 1,00 59,95 59,95
Ciągnik 60KM+siewnik zbożowy 3m Siew 3/03 1,20 65,44 78,53
Ciągnik 60KM+opryskiwacz polowy 12m Oprysk na chwasty 2/04 0,40 50,20 20,08
Ciągnik 60KM+rozsiewacz nawozów 300kg Wysiew N - 2 dawka 1/05 0,30 47,60 14,28
Ciągnik 60KM+opryskiwacz polowy 12m Oprysk insektycydem 3/05 0,40 50,20 20,08
Ciągnik 60KM+opryskiwacz polowy 12m Oprysk fungicydem 1/06 0,40 50,20 20,08
Ciągnik 60KM+opryskiwacz polowy 12m Oprysk fungicydem 2/06 0,40 50,20 20,08
Ciągnik 60KM+przyczepa 7t Transport ziarna do gospodarstwa 3/08 0,50 55,71 27,86
Ciągnik 60KM+prasa zwijająca Prasowanie słomy 3/08 1,20 93,40 112,08
Ciągnik 60KM+ładowacz czołowy Załadunek słomy 3/08 2,00 48,60 97,21
Ciągnik 60KM+przyczepa 7t Zwożenie słomy 3/08 2,00 55,71 111,42
Razem 12,20   729,72
Usługi z zewnątrz Rodzaj usługi Termin zabiegu (dekada/m-c)  Cas trwania zabiegu (godz/ha) Koszt zabiegu (zł/godz) Wartość (zł/ha)
Kombajn Bizon Rekord Z 058/5 Zbiór 3/08 1,00 335,00 335,00
Razem 1,00   335,00
Inne koszty zmienne (w tym praca najemna) Rodzaj kosztu j.m. Ilość Cena (zł/j.m.) Wartość (zł/ha)
Prasa do słomy Sznurek szt 1 35 35,00
Razem 35,00
   
Przychód Rodzaj przychodu j.m. Ilość Cena (zł/j.m.) Wartość (zł/ha)
Produkt główny Ziarno jęczmienia dt 45 63,00 2835,00
Dopłaty, subwencje Razem JPO+zaziel. +dodatkowa ha 1 928,23 928,23
WARTOŚĆ PRODUKCJI RAZEM (zł/ha) 3763,23
KOSZTY BEZPOŚREDNIE RAZEM (zł/ha) 2261,21
NADWYŻKA BEZPOŚREDNIA (zł/ha) 1502,02
   
KOSZTY BEZPOŚREDNIE RAZEM (zł/dt) 50,25
NADWYŻKA BEZPOŚREDNIA (zł/dt) 33,38