Jęczmień jary – dt/ha plon: 45 dt/ha
listopad 2017
Materiał siewny Stopień kwalifikacji j.m. Ilość Cena (zł/j.m.) Wartość (zł/ha)
Jęczmień Materiał bazowy "B" kg 140,00 1,72 240,80
Nawozy mineralne Rodzaj nawozu Termin zabiegu (dekada/m-c) Dawka (kg/ha) Cena składnika (zł/kg) Wartość (zł/ha)
Polifoska 6:20:30 N 3/03 15 3,00 45,01
P 3/03 50 3,95 197,63
K 3/03 75 2,30 172,35
Saletra amonowa N 3/03 40 3,26 130,59
N 1/05 40 3,26 130,59
Razem 676,18
Środki ochrony roślin Rodzaj środka (herbicydy, fungicydy, insektycydy, regulatory wzrostu) Termin zabiegu (dekada/m-c) Dawka (l,kg/ha) Cena środka (zł/l,kg) Wartość (zł/ha)
Chwastox Turbo 340 SL Herbicyd 2/04 2 27,83 55,66
Bi 58 Nowy Insektycyd 3/05 0,5 49,62 24,81
Bumper 250 EC Fungicyd 1/06 0,5 140,99 70,50
Artea 330 EC Fungicyd 2/06 0,5 165,72 82,86
Razem 233,83
Zmienne koszty maszynowe - praca maszyn własnych Rodzaj działania agrotechnicznego Termin zabiegu (dekada/m-c)  Czas trwania zabiegu (godz/ha) Koszt zabiegu (zł/godz) Wartość (zł/ha)
Ciągnik 80KM+pług 4-skibowy Orka zimowa 3/10 2,00 54,06 108,12
Ciągnik 60KM+rozsiewacz nawozów 300kg Wysiew NPK 3/03 0,50 46,80 23,40
Ciągnik 60KM+rozsiewacz nawozów 300kg Wysiew N - 1 dawka 3/03 0,30 46,80 14,04
Ciągnik 80KM+agregat uprawowy 2,8m Uprawa przedsiewna 3/03 1,00 59,01 59,01
Ciągnik 60KM+siewnik zbożowy 3m Siew 3/03 1,20 64,64 77,57
Ciągnik 60KM+opryskiwacz polowy 12m Oprysk na chwasty 2/04 0,40 49,41 19,76
Ciągnik 60KM+rozsiewacz nawozów 300kg Wysiew N - 2 dawka 1/05 0,30 46,80 14,04
Ciągnik 60KM+opryskiwacz polowy 12m Oprysk insektycydem 3/05 0,40 49,41 19,76
Ciągnik 60KM+opryskiwacz polowy 12m Oprysk fungicydem 1/06 0,40 49,41 19,76
Ciągnik 60KM+opryskiwacz polowy 12m Oprysk fungicydem 2/06 0,40 49,41 19,76
Ciągnik 60KM+przyczepa 7t Transport ziarna do gospodarstwa 3/08 0,50 54,91 27,46
Ciągnik 60KM+prasa zwijająca Prasowanie słomy 3/08 1,20 92,60 111,12
Ciągnik 60KM+ładowacz czołowy Załadunek słomy 3/08 2,00 47,81 95,61
Ciągnik 60KM+przyczepa 7t Zwożenie słomy 3/08 2,00 54,91 109,83
Razem 12,20   719,25
Usługi z zewnątrz  Rodzaj usługi Termin zabiegu (dekada/m-c)  Czas trwania zabiegu (godz/ha) Koszt zabiegu (zł/godz) Wartość (zł/ha)
Kombajn Bizon Rekord Z 058/5 Zbiór 3/08 1,00 325,00 325,00
Razem 1,00   325,00
Inne koszty zmienne (w tym praca najemna) Rodzaj kosztu j.m. Ilość Cena (zł/j.m.) Wartość (zł/ha)
Prasa do słomy Sznurek szt. 1 35 35,00
Razem 35,00
   
Przychód Rodzaj przychodu j.m. Ilość Cena (zł/j.m.) Wartość (zł/ha)
Produkt główny Ziarno jęczmienia dt 45 54,00 2430,00
Dopłaty, subwencje Razem JPO+zaziel. +dodatkowa ha 1 928,23 928,23
WARTOŚĆ PRODUKCJI RAZEM (zł/ha) 3358,23
KOSZTY BEZPOŚREDNIE RAZEM (zł/ha) 2230,05
NADWYŻKA BEZPOŚREDNIA (zł/ha) 1128,18
   
KOSZTY BEZPOŚREDNIE RAZEM (zł/dt) 49,56
NADWYŻKA BEZPOŚREDNIA (zł/dt) 25,07