Jęczmień jary – dt/ha plon: 45 dt/ha
sierpień 2017
Materiał siewny Stopień kwalifikacji j.m. Ilość Cena (zł/j.m.) Wartość (zł/ha)
Jęczmień Materiał bazowy "B" kg 140,00 1,72 240,80
Nawozy mineralne Rodzaj nawozu Termin zabiegu (dekada/m-c) Dawka (kg/ha) Cena składnika (zł/kg) Wartość (zł/ha)
Polifoska 6:20:30 N 3/03 15 3,20 48,02
P 3/03 50 3,53 176,64
K 3/03 75 2,37 177,84
Saletra amonowa N 3/03 40 3,35 134,12
N 1/05 40 3,35 134,12
Razem 670,74
Środki ochrony roślin Rodzaj środka (herbicydy, fungicydy, insektycydy, regulatory wzrostu) Termin zabiegu (dekada/m-c) Dawka (l,kg/ha) Cena środka (zł/l,kg) Wartość (zł/ha)
Chwastox Turbo 340 SL Herbicyd 2/04 2 27,23 54,46
Bi 58 Nowy Insektycyd 3/05 0,5 49,62 24,81
Bumper 250 EC Fungicyd 1/06 0,5 140,99 70,50
Artea 330 EC Fungicyd 2/06 0,5 166,86 83,43
Razem 233,20
Zmienne koszty maszynowe - praca maszyn własnych Rodzaj działania agrotechnicznego Termin zabiegu (dekada/m-c)  Czas trwania zabiegu (godz/ha) Koszt zabiegu (zł/godz) Wartość (zł/ha)
Ciągnik 80KM+pług 4-skibowy Orka zimowa 3/10 2,00 53,80 107,60
Ciągnik 60KM+rozsiewacz nawozów 300kg Wysiew NPK 3/03 0,50 46,58 23,29
Ciągnik 60KM+rozsiewacz nawozów 300kg Wysiew N - 1 dawka 3/03 0,30 46,58 13,98
Ciągnik 80KM+agregat uprawowy 2,8m Uprawa przedsiewna 3/03 1,00 58,75 58,75
Ciągnik 60KM+siewnik zbożowy 3m Siew 3/03 1,20 64,42 77,31
Ciągnik 60KM+opryskiwacz polowy 12m Oprysk na chwasty 2/04 0,40 49,19 19,68
Ciągnik 60KM+rozsiewacz nawozów 300kg Wysiew N - 2 dawka 1/05 0,30 46,58 13,98
Ciągnik 60KM+opryskiwacz polowy 12m Oprysk insektycydem 3/05 0,40 49,19 19,68
Ciągnik 60KM+opryskiwacz polowy 12m Oprysk fungicydem 1/06 0,40 49,19 19,68
Ciągnik 60KM+opryskiwacz polowy 12m Oprysk fungicydem 2/06 0,40 49,19 19,68
Ciągnik 60KM+przyczepa 7t Transport ziarna do gospodarstwa 3/08 0,50 54,70 27,35
Ciągnik 60KM+prasa zwijająca Prasowanie słomy 3/08 1,20 92,39 110,86
Ciągnik 60KM+ładowacz czołowy Załadunek słomy 3/08 2,00 47,59 95,18
Ciągnik 60KM+przyczepa 7t Zwożenie słomy 3/08 2,00 54,70 109,40
Razem 12,20   716,40
Usługi z zewnątrz Rodzaj usługi Termin zabiegu (dekada/m-c)  Czas trwania zabiegu (godz/ha) Koszt zabiegu (zł/godz) Wartość (zł/ha)
Kombajn Bizon Rekord Z 058/5 Zbiór 3/08 1,00 317,00 317,00
Razem 1,00   317,00
Inne koszty zmienne (w tym praca najemna) Rodzaj kosztu j.m. Ilość Cena (zł/j.m.) Wartość (zł/ha)
Prasa do słomy Sznurek szt 1 35 35,00
Razem 35,00
   
Przychód Rodzaj przychodu j.m. Ilość Cena (zł/j.m.) Wartość (zł/ha)
Produkt główny Ziarno jęczmienia dt 45 58,00 2610,00
Dopłaty, subwencje Razem JPO+zaziel. +dodatkowa ha 1 928,23 928,23
WARTOŚĆ PRODUKCJI RAZEM (zł/ha) 3538,23
KOSZTY BEZPOŚREDNIE RAZEM (zł/ha) 2213,13
NADWYŻKA BEZPOŚREDNIA (zł/ha) 1325,10
   
KOSZTY BEZPOŚREDNIE RAZEM (zł/dt) 49,18
NADWYŻKA BEZPOŚREDNIA (zł/dt) 29,45