Jęczmień jary – dt/ha plon: 45 dt/ha
czerwiec 2020
Materiał siewny Stopień kwalifikacji j.m. Ilość Cena (zł/j.m.) Wartość (zł/ha)
Jęczmień Materiał bazowy "C1" kg 140,00 1,92 268,18
Nawozy mineralne Rodzaj nawozu Termin zabiegu (dekada/m-c) Dawka (kg/ha) Cena składnika (zł/kg) Wartość (zł/ha)
Polifoska 6:20:30 N 3/03 15 2,96 44,47
P 3/03 50 4,03 201,47
K 3/03 75 2,30 172,86
Saletra amonowa N 3/03 40 3,38 135,38
N 1/05 40 3,38 135,38
Razem 689,55
Środki ochrony roślin Rodzaj środka (herbicydy, fungicydy, insektycydy, regulatory wzrostu) Termin zabiegu (dekada/m-c) Dawka (l,kg/ha) Cena środka (zł/l,kg) Wartość (zł/ha)
Biathlon 4 D Herbicyd 2/04 0,06 135,16 8,11
Cyperkil Max 500 EC Insektycyd 3/05 0,05 207,55 10,38
Wirtuoz 520 EC Fungicyd 1/06 1,00 165,81 165,81
                                                                                  Fungicyd 2/06 1,00 109,51 109,51
Razem 293,81
Zmienne koszty maszynowe - praca maszyn własnych Rodzaj działania agrotechnicznego Termin zabiegu (dekada/m-c)  Czas trwania zabiegu (godz/ha) Koszt zabiegu (zł/godz) Wartość (zł/ha)
Ciągnik 80KM+pług 4-skibowy Orka zimowa 3/10 2,00 52,44 104,88
Ciągnik 60KM+rozsiewacz nawozów 300kg Wysiew NPK 3/03 0,50 45,42 22,71
Ciągnik 60KM+rozsiewacz nawozów 300kg Wysiew N - 1 dawka 3/03 0,30 45,42 13,63
Ciągnik 80KM+agregat uprawowy 2,8m Uprawa przedsiewna 3/03 1,00 57,39 57,39
Ciągnik 60KM+siewnik zbożowy 3m Siew 3/03 1,20 63,26 75,92
Ciągnik 60KM+opryskiwacz polowy 12m Oprysk na chwasty 2/04 0,40 48,03 19,21
Ciągnik 60KM+rozsiewacz nawozów 300kg Wysiew N - 2 dawka 1/05 0,30 45,42 13,63
Ciągnik 60KM+opryskiwacz polowy 12m Oprysk insektycydem 3/05 0,40 48,03 19,21
Ciągnik 60KM+opryskiwacz polowy 12m Oprysk fungicydem 1/06 0,40 48,03 19,21
Ciągnik 60KM+opryskiwacz polowy 12m Oprysk fungicydem 2/06 0,40 48,03 19,21
Ciągnik 60KM+przyczepa 7t Transport ziarna do gospodarstwa 3/08 0,50 53,54 26,77
Ciągnik 60KM+prasa zwijająca Prasowanie słomy 3/08 1,20 91,23 109,47
Ciągnik 60KM+ładowacz czołowy Załadunek słomy 3/08 2,00 46,43 92,86
Ciągnik 60KM+przyczepa 7t Zwożenie słomy 3/08 2,00 53,54 107,08
Razem 12,20   701,17
Usługi z zewnątrz  Rodzaj usługi Termin zabiegu (dekada/m-c)  Czas trwania zabiegu (godz/ha) Koszt zabiegu (zł/godz) Wartość (zł/ha)
Kombajn Bizon Rekord Z 058/5 Zbiór 3/08 1,00 339,27 339,27
Razem 1,00   339,27
Inne koszty zmienne (w tym praca najemna) Rodzaj kosztu j.m. Ilość Cena (zł/j.m.) Wartość (zł/ha)
Prasa do słomy Sznurek szt 1 37,77 37,77
Razem 37,77
   
Przychód Rodzaj przychodu j.m. Ilość Cena (zł/j.m.) Wartość (zł/ha)
Produkt główny Ziarno jęczmienia dt 45 64,87 2919,15
Dopłaty, subwencje Razem JPO+zaziel. +dodatkowa ha 1 973,16 973,16
WARTOŚĆ PRODUKCJI RAZEM (zł/ha) 3892,31
KOSZTY BEZPOŚREDNIE RAZEM (zł/ha) 2329,76
NADWYŻKA BEZPOŚREDNIA (zł/ha) 1562,55
   
KOSZTY BEZPOŚREDNIE RAZEM (zł/dt) 51,77
NADWYŻKA BEZPOŚREDNIA (zł/dt) 34,72