Buraki cukrowe – dt/ha plon: 510 dt/ha
sierpień 2017
Materiał siewny Stopień kwalifikacji j.m. Ilość Cena (zł/j.m.) Wartość (zł/ha)
Buraki cukrowe - nasiona buraka Materiał bazowy "B" j.s. 1,20 820,00 984,00
Nawozy mineralne Rodzaj nawozu Termin zabiegu (dekada/m-c) Dawka (kg/ha) Cena składnika (zł/kg) Wartość (zł/ha)
Superfosfat wzbogacony P 3/10 75 3,60 270,00
Kamex K 3/10 150 3,35 502,50
Saletrzak N 1/04 60 3,43 205,71
Saletra amonowa N 3/05 70 3,35 234,71
Razem 1212,92
Środki ochrony roślin Rodzaj środka (herbicydy, fungicydy, insektycydy, regulatory wzrostu) Termin zabiegu (dekada/m-c) Dawka (l,kg/ha) Cena środka (zł/l,kg) Wartość (zł/ha)
Pyramin 65 WG Herbicyd 1/04 3 75,98 227,94
Betanal MaxxPro 209 OD (dawki dzielone, oprysk 3x) Herbicyd 1/05 3,75 115,57 433,39
Lontrel 300 SL Herbicyd 1/05 0,3 353,27 105,98
Targa Super 05 EC Herbicyd 2/05 2,5 87,24 218,10
Cyperkil Super 25 EC Insektycyd 3/05 0,12 196,74 23,61
Horizon 250 EW Fungicyd 1/06 0,8 107,63 86,10
Razem 1095,12
Zmienne koszty maszynowe - praca maszyn własnych Rodzaj działania agrotechnicznego Termin zabiegu (dekada/m-c)  Czas trwania zabiegu (godz/ha) Koszt zabiegu (zł/godz) Wartość (zł/ha)
Ciągnik 60KM+rozsiewacz nawozów 300kg Wysiew PK 3/10 1,00 46,58 46,58
Ciągnik 80KM+pług 4-skibowy Orka zimowa 3/10 2,00 53,80 107,60
Ciągnik 60KM+rozsiewacz nawozów 300kg Wysiew N - 1 dawka 1/04 0,30 46,58 13,98
Ciągnik 80KM+agregat uprawowy 2,8m Uprawa przedsiewna 1/04 2,00 58,75 117,50
Ciągnik 60KM+opryskiwacz polowy 12m Oprysk na chwasty 1/04 0,40 49,19 19,68
Ciągnik 60KM+opryskiwacz polowy 12m Oprysk na chwasty 1/05 0,40 49,19 19,68
Ciągnik 60KM+opryskiwacz polowy 12m Oprysk na chwasty 1/05 0,40 49,19 19,68
Ciągnik 60KM+opryskiwacz polowy 12m Oprysk na chwasty 1/05 0,40 49,19 19,68
Ciągnik 60KM+opryskiwacz polowy 12m Oprysk na chwasty 1/05 0,40 49,19 19,68
Ciągnik 60KM+opryskiwacz polowy 12m Oprysk na chwasty 2/05 0,40 49,19 19,68
Ciągnik 60KM+opryskiwacz polowy 12m Oprysk insektycydem 3/05 0,40 49,19 19,68
Ciągnik 60KM+rozsiewacz nawozów 300kg Wysiew N - 2 dawka 3/05 0,30 46,58 13,98
Ciągnik 60KM+opryskiwacz polowy 12m Oprysk fungicydem 1/06 0,40 49,19 19,68
Ciągnik 60KM+brona talerzowa 2,1 m Talerzowanie 2/10 1,00 48,15 48,15
Razem 505,20
Usługi z zewnątrz Rodzaj usługi Termin zabiegu (dekada/m-c)  Czas trwania zabiegu (godz/ha) Koszt zabiegu (zł/godz) Wartość (zł/ha)
Ciągnik 60 KM + siewnik punktowy Siew 1/04 1,00 158,00 158,00
Zbiór Zbiór 1/10 5,00 165,00 825,00
Transport, czyszczenie, załadunek usługa cukrowni  0,50 zł/dt 1/10     255,00
Transport wysłodków usługa cukrowni  0,20 zł/dt 1/10     102,00
Razem 2,00   1340,00
   
Przychód Rodzaj przychodu j.m. Ilość Cena (zł/j.m.) Wartość (zł/ha)
Produkt główny: Buraki cukrowe dt 510 13,05 6655,50
  Wysłodki buraczane mokre dt 240 2,60 624,00
Dopłaty, subwencje Razem JPO+zaziel. +dodatkowa ha 1 928,23 928,23
WARTOŚĆ PRODUKCJI RAZEM (zł/ha) 8207,73
KOSZTY BEZPOŚREDNIE RAZEM (zł/ha) 5137,24
NADWYŻKA BEZPOŚREDNIA (zł/ha) 3070,49
   
KOSZTY BEZPOŚREDNIE RAZEM (zł/dt) 10,07
NADWYŻKA BEZPOŚREDNIA (zł/dt) 6,02