Buraki cukrowe – dt/ha plon: 510 dt/ha
czerwiec 2020
Materiał siewny Stopień kwalifikacji j.m. Ilość Cena (zł/j.m.) Wartość (zł/ha)
Buraki cukrowe - nasiona buraka Materiał bazowy "C1" j.s. 1,20 645,00 774,00
Nawozy mineralne Rodzaj nawozu Termin zabiegu (dekada/m-c) Dawka (kg/ha) Cena składnika (zł/kg) Wartość (zł/ha)
Superfosfat wzbogacony P 3/10 75 3,86 289,78
Kamex K 3/10 150 3,26 489,68
Saletrzak N 1/04 60 3,75 225,06
Saletra amonowa N 3/05 70 3,38 236,91
Razem 1241,43
Środki ochrony roślin Rodzaj środka (herbicydy, fungicydy, insektycydy, regulatory wzrostu) Termin zabiegu (dekada/m-c) Dawka (l,kg/ha) Cena środka (zł/l,kg) Wartość (zł/ha)
Goltix-S 700 S.C. Herbicyd 1/05 2,20 131,64 289,61
Burakomitrion 700 SC
(dawki dzielone, oprysk 3x)
Herbicyd 1/05 4,00 123,83 495,32
Safari 50 WG+ Trend 90 EC Herbicyd 1/05 60,00 5,93 355,80
Fusilade Forte 150 EC Herbicyd 2/05 1,30 116,90 151,97
Decis Mega 50 EW Insektycyd 3/05 0,15 137,69 20,65
Duett Star 334 SE Fungicyd 1/06 1,00 109,51 109,51
Razem 1422,86
Zmienne koszty maszynowe - praca maszyn własnych Rodzaj działania agrotechnicznego Termin zabiegu (dekada/m-c)  Czas trwania zabiegu (godz/ha) Koszt zabiegu (zł/godz) Wartość (zł/ha)
Ciągnik 60KM+rozsiewacz nawozów 300kg Wysiew PK 3/10 1,00 45,42 45,42
Ciągnik 80KM+pług 4-skibowy Orka zimowa 3/10 2,00 52,44 104,88
Ciągnik 60KM+rozsiewacz nawozów 300kg Wysiew N - 1 dawka 1/04 0,30 45,42 13,63
Ciągnik 80KM+agregat uprawowy 2,8m Uprawa przedsiewna 1/04 2,00 57,39 114,78
Ciągnik 60KM+opryskiwacz polowy 12m Oprysk na chwasty 1/05 0,40 48,03 19,21
Ciągnik 60KM+opryskiwacz polowy 12m Oprysk na chwasty 1/05 0,40 48,03 19,21
Ciągnik 60KM+opryskiwacz polowy 12m Oprysk na chwasty 1/05 0,40 48,03 19,21
Ciągnik 60KM+opryskiwacz polowy 12m Oprysk na chwasty 1/05 0,40 48,03 19,21
Ciągnik 60KM+opryskiwacz polowy 12m Oprysk na chwasty 1/05 0,40 48,03 19,21
Ciągnik 60KM+opryskiwacz polowy 12m Oprysk na chwasty 2/05 0,40 48,03 19,21
Ciągnik 60KM+opryskiwacz polowy 12m Oprysk insektycydem 3/05 0,40 48,03 19,21
Ciągnik 60KM+rozsiewacz nawozów 300kg Wysiew N - 2 dawka 3/05 0,30 45,42 13,63
Ciągnik 60KM+opryskiwacz polowy 12m Oprysk fungicydem 1/06 0,40 48,03 19,21
Ciągnik 60KM+brona talerzowa 2,1 m Talerzowanie 2/10 1,00 46,99 46,99
Razem 493,02
Usługi z zewnątrz  Rodzaj usługi Termin zabiegu (dekada/m-c)  Czas trwania zabiegu (godz/ha) Koszt zabiegu (zł/godz) Wartość (zł/ha)
Ciągnik 60 KM + siewnik punktowy Siew 1/04 1,00 158,10 158,10
Zbiór  Zbiór 1/10 2,00 430,77 861,54
Transport, czyszczenie, załadunek usługa cukrowni  0,50 zł/dt 1/10     397,80
Transport wysłodków usługa cukrowni  0,20 zł/dt 1/10     234,60
Razem 1652,04
   
Przychód Rodzaj przychodu j.m. Ilość Cena (zł/j.m.) Wartość (zł/ha)
Produkt główny: Buraki cukrowe dt 510 11,45 5839,50
  Wysłodki buraczane mokre dt 240 3,02 725,76
Dopłaty, subwencje JPO + zazielenienie + dodatkowa + płatność do buraków cukrowych ha 1 2497,34 2497,34
WARTOŚĆ PRODUKCJI RAZEM (zł/ha) 9062,60
KOSZTY BEZPOŚREDNIE RAZEM (zł/ha) 5583,35
NADWYŻKA BEZPOŚREDNIA (zł/ha) 3479,25
   
KOSZTY BEZPOŚREDNIE RAZEM (zł/dt) 10,95
NADWYŻKA BEZPOŚREDNIA (zł/dt) 6,82