Buraki cukrowe – dt/ha plon: 510 dt/ha
maj 2017
Materiał siewny Stopień kwalifikacji j.m. Ilość Cena (zł/j.m.) Wartość (zł/ha)
Buraki cukrowe - nasiona buraka Materiał bazowy "B" j.s. 1,20 820,00 984,00
Nawozy mineralne Rodzaj nawozu Termin zabiegu (dekada/m-c) Dawka (kg/ha) Cena składnika (zł/kg) Wartość (zł/ha)
Superfosfat wzbogacony P 3/10 75 3,70 277,50
Kamex K 3/10 150 3,35 502,50
Saletrzak N 1/04 60 3,82 229,29
Saletra amonowa N 3/05 70 3,50 245,00
Razem 1254,29
Środki ochrony roślin Rodzaj środka (herbicydy, fungicydy, insektycydy, regulatory wzrostu) Termin zabiegu (dekada/m-c) Dawka (l,kg/ha) Cena środka (zł/l,kg) Wartość (zł/ha)
Pyramin 65 WG Herbicyd 1/04 3 75,98 227,94
Betanal MaxxPro 209 OD (dawki dzielone, oprysk 3x) Herbicyd 1/05 3,75 115,57 433,39
Lontrel 300 SL Herbicyd 1/05 0,3 353,27 105,98
Targa Super 05 EC Herbicyd 2/05 2,5 87,24 218,10
Cyperkil Super 25 EC Insektycyd 3/05 0,12 196,74 23,61
Horizon 250 EW Fungicyd 1/06 0,8 107,63 86,10
Razem 1095,12
Zmienne koszty maszynowe - praca maszyn własnych Rodzaj działania agrotechnicznego Termin zabiegu (dekada/m-c)  Cas trwania zabiegu (godz/ha) Koszt zabiegu (zł/godz) Wartość (zł/ha)
Ciągnik 60KM+rozsiewacz nawozów 300kg Wysiew PK 3/10 1,00 47,60 47,60
Ciągnik 80KM+pług 4-skibowy Orka zimowa 3/10 2,00 55,00 109,99
Ciągnik 60KM+rozsiewacz nawozów 300kg Wysiew N - 1 dawka 1/04 0,30 47,60 14,28
Ciągnik 80KM+agregat uprawowy 2,8m Uprawa przedsiewna 1/04 2,00 59,95 119,89
Ciągnik 60KM+opryskiwacz polowy 12m Oprysk na chwasty 1/04 0,40 50,20 20,08
Ciągnik 60KM+opryskiwacz polowy 12m Oprysk na chwasty 1/05 0,40 50,20 20,08
Ciągnik 60KM+opryskiwacz polowy 12m Oprysk na chwasty 1/05 0,40 50,20 20,08
Ciągnik 60KM+opryskiwacz polowy 12m Oprysk na chwasty 1/05 0,40 50,20 20,08
Ciągnik 60KM+opryskiwacz polowy 12m Oprysk na chwasty 1/05 0,40 50,20 20,08
Ciągnik 60KM+opryskiwacz polowy 12m Oprysk na chwasty 2/05 0,40 50,20 20,08
Ciągnik 60KM+opryskiwacz polowy 12m Oprysk insektycydem 3/05 0,40 50,20 20,08
Ciągnik 60KM+rozsiewacz nawozów 300kg Wysiew N - 2 dawka 3/05 0,30 47,60 14,28
Ciągnik 60KM+opryskiwacz polowy 12m Oprysk fungicydem 1/06 0,40 50,20 20,08
Ciągnik 60KM+brona talerzowa 2,1 m Talerzowanie 2/10 1,00 49,16 49,16
Razem 515,85
Usługi z zewnątrz Rodzaj usługi Termin zabiegu (dekada/m-c)  Cas trwania zabiegu (godz/ha) Koszt zabiegu (zł/godz) Wartość (zł/ha)
Ciągnik 60 KM + siewnik punktowy Siew 1/04 1,00 156,00 156,00
Zbiór Zbiór 1/10 5,00 165,00 825,00
Transport, czyszczenie, załadunek usługa cukrowni  0,50 zł/dt 1/10     255,00
Transport wysłodków usługa cukrowni  0,20 zł/dt 1/10     102,00
Razem 2,00   1338,00
   
Przychód Rodzaj przychodu j.m. Ilość Cena (zł/j.m.) Wartość (zł/ha)
Produkt główny: Buraki cukrowe dt 510 13,05 6655,50
  Wysłodki buraczane mokre dt 240 2,60 624,00
Dopłaty, subwencje Razem JPO+zaziel. +dodatkowa ha 1 928,23 928,23
WARTOŚĆ PRODUKCJI RAZEM (zł/ha) 8207,73
KOSZTY BEZPOŚREDNIE RAZEM (zł/ha) 5187,26
NADWYŻKA BEZPOŚREDNIA (zł/ha) 3020,47
   
KOSZTY BEZPOŚREDNIE RAZEM (zł/dt) 10,17
NADWYŻKA BEZPOŚREDNIA (zł/dt) 5,92